Actua

Virtueel trefpunt verpleegkunde 2021

De traditionele "Trefpunt Verpleegkunde", georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), vinden dit jaar plaats op 18 november 2021 van 9u00 tot 13u00 via Webinar.

Lees meer ...

INSCHRIJVING : Trefpunt Verpleegkunde via Webinar – 18 november 2021

De traditionele "Trefpunt Verpleegkunde", georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), vinden dit jaar plaats op 18 november 2021 van 9u00 tot 13u00 via Webinar.

Lees meer ...

EBM in de dagelijkse praktijk

CDLH vzw
Cebam Digital Library for Health
Medische informatie op maat, een muisklik van u verwijderd
Sign InNL | FRlogo covid-19

Lees meer ...

Save the date : 18.11.2021 – Trefpunt Verpleegkunde

De traditionele "Trefpunt Verpleegkunde", georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), vinden dit jaar plaats op 18 november 2021 van 9u00 tot 13u00 via Webinar.

Lees meer ...

Oproep aan verpleegkundigen om zich in te schakelen in de vaccinatiecentra en in de test- en triagecentra

In Vlaanderen worden de triagecentra, de testcentra en de vaccinatiecentra geconfronteerd met een dreigende nood aan medisch personeel en verpleegkundigen.

Lees meer ...

Webinar ” informatie over de volledige implementatie van het IFIC loonmodel”

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) heeft een webinar georganiseerd over het IFIC: " informatie over de volledige implementatie van het IFIC loonmodel”. 

Lees meer ...

Webinar: Informatie over de volledige implementatie van het IFIC loonmodel

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) organiseert een webinar over het IFIC: " informatie over de volledige implementatie van het IFIC loonmodel” dat zal plaatsvinden op 22 juni van 18:30 tot 20:30 uur.

Lees meer ...

Webinar : Normen en zorgkwaliteit in de woonzorgcentra

De resultaten van de studie en de video van het webinar over kwaliteitsindicatoren die nuttig zijn voor de verpleegkundige praktijk in rust- en verzorgingstehuizen zijn nu beschikbaar.

Lees meer ...

Onze helden moeten zich ook kunnen opladen

Lancering van een digitaal portaal www.iklaadmeop.be ter ondersteuning van het mentaal welzijn van zorgverleners
Een initiatief van Takeda Belgium, in samenwerking met de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België en Attentia

Lees meer ...

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2020. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk. Door consequent vast te houden aan onze standpunten en waarden, hebben we kunnen wegen op de besluitvorming en op de publieke opinie rond het beroep en rond verpleegkunde.

Lees meer ...

POWER TO CARE (maart 2021)

POWER TO CARE. L’enquête sur le bien-être des personnes et professionnels d’aide et de soin. Principaux résultats de la deuxième enquête nationale, mars 2021. Sciensano

Lees meer ...

Jaarstatistieken met betrekking tot de beofenaars van gezondheidszorgberoepen in België

Federale Overheidsdienst, Volkgezondheid, Veiligheid van voedselketen en leefmilieu heeft de " jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen 2020" in België gepubliceerd.

Lees meer ...

112th General Assembly of the European Federation of Nurses Associations (EFN)

The EFN Members’ National Nurses Associations met online, on 15 April 2021, for the Spring EFN General Assembly, focusing on key points to take EFN EU lobby work further, and to get political results within the EU Institutions, especially in this difficult time of the COVID-19 crisis.

Lees meer ...

Veel gestelde vragen over AstraZeneca-vaccin

Als verpleegkundigen ben je bevoegd om te vaccineren. U krijgt vragen over het AstraZeneca-vaccin.
De FAQ kunnen u helpen ze te beantwoorden. De antwoorden werden geschreven/bekeken door Prof. Pierre Van Damme.

Lees meer ...

Verlenging – Wet van 6 novembre 2020

In het Staatsblad van 30 maart 2021 werden twee KB’s gepubliceerd die het mogelijk maken om “de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn” te verlengen tot 1 oktober 2021.

Lees meer ...

Evolutie Vaccinatiecampagne Covid-19 – Video&Presentaties

Op maandag 8 februari 2021 organiseert de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) een webinar over de COVID-19-vaccinatiecampagne. 

Lees meer ...

Persbericht – 8 van de 10 verpleegkundigen ondersteunen Covid-19 vaccinatie

Volgens een enquête uitgevoerd door de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) onder 2.370 verpleegkundigen is 80% van de respondenten van de steekproef voorstander van vaccinatie, 10% aarzelt nog en uiteindelijk zegt 10% vaccinatie te zullen weigeren (foutmarge: 2,1%)...

Lees meer ...

De AUVB-UGIB-AKVB hoorzitting in de bijzondere Covid-19 epidemie commissie

De bijzondere commissie “belast met het onderzoek naar de aanpak van de COVID-19-epidemie door België” van de Kamer van volksvertegenwoordigers...

Lees meer ...

Webinar Evolutie Vaccinatiecampagne Covid-19

Op maandag 8 februari 2021 de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) organiseert  van 18u30 tot 20u00 opnieuw een webinar over de COVID-19-vaccinatiecampagne. met de deelname van Délégation Général Covid-19.

Lees meer ...

Wet van 6 november 2020

Dit is een voorbeeld bericht advies

Lees meer ...

Webinar vaccinatiecampagne Covid-19

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België organiseert een webinar over de vaccinatiecampagne tegen CVD19 op maandag 4 januari 2021 van 18.30 tot 20.00 uur.

Lees meer ...

Webinar vaccinatiecampagne Covid-19

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België organiseert een webinar over de vaccinatiecampagne tegen CVD19 op maandag 4 januari 2021 van 18.30 tot 20.00 uur.

Lees meer ...

Wet van 6 november – Advies TCV

La Commission Technique de l'Art Infirmier (CTAI) a émis un avis d'initiative concernant la loi du 6 novembre ...

Lees meer ...

De impact van Covid – Webinar

De COVID-19 pandemie houdt aan, en vraagt meer dan ooit een enorme inspanning van het zorgend personeel.
De huidige realiteit is een zeer zware beproeving voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid.

Lees meer ...

Wet van 6 november 2020 – Advies FRV

De Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) heeft een initiatiefadvies uitgebracht over de wet van 6 november betreffende de delegatie van verplegingshandelingen aan personen die niet wettelijk bevoegd zijn om te werken.

Lees meer ...

Trefpunt 2020

Schrijf je nu in voor de traditionele "Trefpunt Verpleegkunde", georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (UGIB).

Lees meer ...

Verpleegkundigen : genoeg ?

Van strandredders tot leerkrachten : iedereen wil tegenwoordig verpleegkundige handelingen uitvoeren. Die zijn nochtans wettelijk beschermd. Als we de volgende epidemie voldoende verpleegkundigen willen hebben...

Lees meer ...

Bericht aan bevolking

Voordat het te laat is, laten we de hoop niet verliezen. Voordat jullie weer moeten applaudisseren, is er nu nog tijd om snel te handelen. Voordat de tweede COVID-crisis een golf of een tsunami wordt, is het de hoogste tijd ...

Lees meer ...

COVID nursing team readiness study Juin 2020

Bijna kwart zorgverleners gebruikt te weinig beschermingsmateriaal. Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen ...

Lees meer ...

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2019. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk.

Lees meer ...

De AUVB is ‘not amused’ met de premie voor het zorgpersoneel

Op donderdag 25 juni 2020 keurde de kamer een amendement op de noodbegroting goed waarbij een bedrag van 37,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt om het federale zorgpersoneel een consumptiecheque van 300 euro netto toe te kennen.

Lees meer ...

Bedankt!

Algemene Unie van Verpleegkundigen van België vzw bedankt de verpleegkundigen.

Lees meer ...

Internationale Dag van de Verpleegkunde

200 jaar geleden, op 12 mei 1820, werd Florence Nightingale geboren. De verpleegkundige zorg zoals we die vandaag kennen, is tot haar terug te voeren. De gelegenheid bij uitstek voor de Algemene Unie van Verpleegkundigen ...

Lees meer ...

Persbericht enquête UZA & AUVB

In bevraging UAntwerpen geven verpleegkundigen aan dat er nog steeds onvoldoende materiaal is. Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, blijkt dat een kwart van ...

Lees meer ...

Verpleegkunde of Verpleeg-ON-kunde?

Op 4 mei 2020 werden twee nieuwe Koninklijke Besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De eerste betreft de opvordering van zorgprofessionals. Het tweede betreft de delegatie van verpleegkundige handelingen door ...

Lees meer ...

COVID-19: toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak

In bijlage vindt u een brief betreffende de toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en de verdere aanpak.

Lees meer ...

Campagnemateriaal Covid-19

Ter informatie, het campagnemateriaal met betrekking tot Covid-19 is hier terug te vinden.

Lees meer ...

Persbericht CIM 15 april 2020

Op 15 april 2020 vond, sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis op Belgisch grondgebied, de zevende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats.

Lees meer ...

COVID-19 in de Woonzorgcentra – De AUVB pleit voor meer solidariteit tussen de zorgentiteiten

De AUVB pleit voor onderlinge en meer doorgedreven solidariteit tussen de verschillende zorgentiteiten; van thuiszorg tot woonzorgcentra. De mogelijkheid moet onderzocht worden om goed opgeleide en getrainde verpleegkundigen...

Lees meer ...

Communicatieleidraad voor zorgverleners naar patiënten en naasten

De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent) wil haar kennis en expertise in palliatieve en levenseindezorg ook ...

Lees meer ...

Technische verstrekkingen online – COVID 19

In het kader van de strijd tegen het Nieuw Coronavirus en COVID-19 werden een aantal online tools ontwikkeld om een aantal verpleegkundige handelingen op te frissen. We stellen twee initiatieven voor.

Lees meer ...

Medische reserve: oproep voor vrijwilligers in Brussel

Naar aanleiding van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 willen veel gezondheidswerkers hun ervaring benutten om bijkomende ondersteuning op het vlak van gezondheidszorg te bieden aan instellingen ...

Lees meer ...

Covid-19 eID

In de strijd tegen Covid-19 zijn jullie, de thuisverpleegkundigen, een belangrijke schakel in de eerste lijn. Voor mensen die niet of minder mobiel zijn, is jullie hulp onontbeerlijk. Als overheid willen we jullie ...

Lees meer ...

Advies van de FRZV m.b.t. het BFM onderdeel B4/B9 (IFIC)

Op 30 Januari 2020 heeft de Federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen een advies betreffende het BFM onderdeel B4/B9 (IFIC) gepubliceerd.

Lees meer ...

Studie van het KCE: meer verpleegkundigen

Vandaag verscheen een persbericht vanuit het KCE en de KU Leuven met de boodschap dat de patiënt/nurse ratio te hoog ligt op de ziekenhuisafdelingen waar het onderzoek werd uitgevoerd.

Lees meer ...

Stem nu voor de HealthNest projecten!

HealthNest, waarvan de AUVB een partner is, biedt u de mogelijkheid om de beste projecten rond gezondheisvaardigheid te bepalen door middel van een crowdvoting.

Lees meer ...

De nieuwe ethische code van Medtech Europe – Gevolgen voor verpleegkundigen

In België kunnen gezondheidswerkers dankzij een strikt juridisch kader profiteren van sponsoring voor congressen van meer dan één dag, zolang het programma ...

Lees meer ...

VVVB Studiedag – Welzijn op mensenmaat – 26/03/2020

Onze maatschappelijke relaties in constante evolutie. Zekerheden op de werkvloer? Waar? Als Arbeidsverpleegkundigen, in alle diensten worden we ook geconfronteerd met deze wijzigingen op de werkvloer.

Lees meer ...

NuPhaC Avondsymposium: Geneesmiddelen en de verpleegkundige zorgverlening – 17/2/2020

Bent u een verpleegkundige met interesse in farmaceutische zorg? Dan is het eerste avondsymposium van NuPhaC wellicht iets voor u! Belangrijke bevindingen uit recent ...

Lees meer ...

46ste Congresweek van de Verpleegkundigen – 25 tot 27 maart 2020

Vanaf 25 tot 27 maart 2020 organiseert de NVKVV de 46ste Congresweek van de Verpleegkundigen in het kursaal van Oostende.

Lees meer ...

Opleidingsproject voor verpleegkundigen en zorgkundigen – Opstart september 2020

Goed nieuws! Het Intersectorale Fonds voor de Gezondheidsdiensten lanceert opleidingsprojecten voor verpleegkundigen en zorgkundigen.

Lees meer ...

Week van de Zorg: van 9 tot 15 maart 2020

De Dag van de Zorg is de voorbije jaren uitgegroeid tot een "Week van de Zorg" (van maandag 9 tot zondag 15 maart 2020) in zijn volle omvang en diversiteit op de kaart, met "Werken in de Zorg" als thema.

Lees meer ...

Advies van de FRV over de opleiding van de gespecialiseerde verpleegkundige

Op 20 januari 2020 heeft de Federale Raad voor Verpleegkunde het advies 2019.04 betreffende de opleiding van de gespecialiseerde verpleegkundige gepubliceerd.

Lees meer ...

Dagen over de Kwaliteitswet

Bekijk alle info over de dag over de Kwaliteitswet van 18 december 2019 en het tweede evenement gewijd aan het verdiepen van de dag over de Kwaliteitswet van 29 november 2019.

Lees meer ...

Herdenking Renée Lemaire en Auguste Chiwi, de engelen van Bastogne

Renée Lemaire en Auguste Chiwi, twee Belgische verpleegsters, zorgden moedig voor de gewonden bij de EHBO-post, het geïmproviseerde ziekenhuis van het 20e ...

Lees meer ...

Studie bevestigt verband tussen hogere personeelsbezetting van verpleegkundigen en lagere mortaliteit bij patiënten

Een nieuwe studie uitgevoerd door verpleegkundigen vanuit de Universiteit Antwerpen die verschenen is in ‘BMC ...

Lees meer ...

Enquête – Preventie van prikongevallen bij verpleegkundigen

beMedTech, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, start een nieuwe bewustmakingscampagne rond de preventie van prikongevallen bij verpleegkundigen (en medisch laboratoriumtechnologen) in België.

Lees meer ...

Persbericht – Het noodfonds voor verpleegkundigen

Op donderdag 31 oktober 2019 heeft de Kamer een noodfonds van € 67 miljoen voor 2019 en € 400 miljoen voor 2020 goedgekeurd om de verpleegkundigen te ondersteunen. De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) verheugt zich over deze beslissing en wil dat dit budget integraal wordt toegekend ...

Lees meer ...

Tegen vaccinatie door apothekers

De Algemene Unie van de Verpleegkundigen van België wil niet dat apothekers griepvaccins toedienen. - Eerst duurzaam onderzoek en overleg!!

Lees meer ...

HealthNest

Innovatieve ideeën rond gezondheidswijsheid maken kans op een coachingprogramma, waar enkele van de belangrijkste spelers in de Belgische gezondheidszorg de schouders onder zetten

Lees meer ...

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2018. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk. Door consequent vast te houden aan onze standpunten en waarden, hebben we kunnen wegen op de besluitvorming ...

Lees meer ...

De “witte hemden”

Vorige weken vonden er een aantal acties plaats binnen een aantal Brusselse Ziekenhuizen ( netwerk van de IRIS-ziekenhuizen)., dinsdagen van de ’witte hemden’. We kregen eveneens melding van een stakingsaanvraag die zou gepland worden voor eind juni binnen de ziekenhuizen van de Regio Brussel-Halle-Vilvoorde.

Lees meer ...

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België stapt naar de Raad van State

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) heeft een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State van het Koninklijk Besluit van 27 februari 2019 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 dat de verpleegkundige activiteiten vastlegt die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden ...

Lees meer ...

Future of Nursing: improving health, driving change

Op donderdag 30 november en vrijdag 1 december 2017 vond in Brussel het symposium plaats “Future of nursing: improving health, driving change: een toekomstgericht visie op verpleegkunde”.

Lees meer ...

Persbericht – Wetsvoorstel tot Wijziging van Verpleegkundige Handelingen die uitgevoerd worden door Zorgkundigen

Op 5 december 2018 werd de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) uitgenodigd voor een onderhoud met het kabinet van minister van volksgezondheid Maggie De Block. Tijdens die vergadering presenteerde het kabinet hun wetsvoorstel omtrent de uitbreiding van verpleegkundige handelingen, met name technische verpleegkundige ...

Lees meer ...

Projectoproep om de gezondheidsvaardigheden te versterken

De projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, is gericht naar organisaties uit het middenveld, (sociale) ondernemers, eerstelijnsprofessionelen, patiëntenverenigingen, e.a

Lees meer ...

Nieuwe Film over Verpleegkundigen

Op 5 december komt deze mooie documentaire over studenten die de opleiding verpleegkunde in Frankrijk volgen in de Belgische zalen. Wij bevelen deze film, gemaakt door Nicolas Philibert, van harte aan.

Lees meer ...

Eerstelijnsorganisaties en Minister Vandeurzen geven Samenwerking rond Medicatieschema een Duw in de Rug

Op 14 november 2018 overhandigden enkele koepelorganisaties uit de eerste lijn een visienota aan de minister. Het gaat om éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor de gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging, eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenforum.

Lees meer ...

News: AUVB-UGIB-AKVB in de Pers

Deze week verschenen verschillende artikels rond het onderwerp Verpleegkundig Specialisten in de pers

Lees meer ...

Persbericht over het Wetsontwerp rond de Ziekenhuisnetwerken

Op 12 november 2018 bracht AUVB-UGIB-AKVB een persbericht uit omtrent het wetsontwerp voor de ziekenhuisnetwerken.
Dit wetsvoorstel bespreekt de wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft.

Lees meer ...

Lancering van HealthNest by MSD

Op dinsdag 9 oktober 2018 werd HealthNest by MSD gelanceerd met een 'call for ideas' ter verbetering van de gezondheidswijsheid. HealthNest by MSD is de opvolger van de vroegere Well Done - MSD Health Literacy Awards.

Lees meer ...