News

Trefpunt 2020 – Inschrijving

Schrijf je nu in voor de traditionele "Trefpunt Verpleegkunde", georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (UGIB).

Read More

Trefpunt Verpleegkunde 2020

De traditionele "Trefpunt Verpleegkunde", georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (UGIB), vinden dit jaar plaats op 17 november 2020 via Webinar.

Read More

Message to the population

Voordat het te laat is, laten we de hoop niet verliezen. Voordat jullie weer moeten applaudisseren, is er nu nog tijd om snel te handelen. Voordat de tweede COVID-crisis een golf of een tsunami wordt, is het de hoogste tijd ...

Lees meer ...

COVID nursing team readiness study Juin 2020

Bijna kwart zorgverleners gebruikt te weinig beschermingsmateriaal. Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen ...

Lees meer ...

Annual report 2019

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2019. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk.

Lees meer ...

Thanks!

Algemene Unie van Verpleegkundigen van België vzw bedankt de verpleegkundigen.

Read More

International Nurse Day

200 jaar geleden, op 12 mei 1820, werd Florence Nightingale geboren. De verpleegkundige zorg zoals we die vandaag kennen, is tot haar terug te voeren. De gelegenheid bij uitstek voor de Algemene Unie van Verpleegkundigen ...

Read More

Press release survey UZA & AUVB

In bevraging UAntwerpen geven verpleegkundigen aan dat er nog steeds onvoldoende materiaal is. Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, blijkt dat een kwart van ...

Read More

Verpleegkunde of Verpleeg-ON-kunde?

Op 4 mei 2020 werden twee nieuwe Koninklijke Besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De eerste betreft de opvordering van zorgprofessionals. Het tweede betreft de delegatie van verpleegkundige handelingen door ...

Read More

COVID-19: toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak

In bijlage vindt u een brief betreffende de toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en de verdere aanpak.

Read More

Campagnemateriaal Covid-19

Ter informatie, het campagnemateriaal met betrekking tot Covid-19 is hier terug te vinden.

Read More

Persbericht CIM 15 april 2020

Op 15 april 2020 vond, sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis op Belgisch grondgebied, de zevende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats.

Read More

Communicatieleidraad voor zorgverleners naar patiënten en naasten

De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent) wil haar kennis en expertise in palliatieve en levenseindezorg ook ...

Read More

Technische verstrekkingen online – COVID 19

In het kader van de strijd tegen het Nieuw Coronavirus en COVID-19 werden een aantal online tools ontwikkeld om een aantal verpleegkundige handelingen op te frissen. We stellen twee initiatieven voor.

Read More

Medische reserve: oproep voor vrijwilligers in Brussel

Naar aanleiding van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 willen veel gezondheidswerkers hun ervaring benutten om bijkomende ondersteuning op het vlak van gezondheidszorg te bieden aan instellingen ...

Read More

Covid-19 eID

In de strijd tegen Covid-19 zijn jullie, de thuisverpleegkundigen, een belangrijke schakel in de eerste lijn. Voor mensen die niet of minder mobiel zijn, is jullie hulp onontbeerlijk. Als overheid willen we jullie ...

Read More

Advies van de FRZV m.b.t. het BFM onderdeel B4/B9 (IFIC)

Op 30 Januari 2020 heeft de Federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen een advies betreffende het BFM onderdeel B4/B9 (IFIC) gepubliceerd.

Read More

Studie van het KCE: meer verpleegkundigen

Vandaag verscheen een persbericht vanuit het KCE en de KU Leuven met de boodschap dat de patiënt/nurse ratio te hoog ligt op de ziekenhuisafdelingen waar het onderzoek werd uitgevoerd.

Read More

Stem nu voor de HealthNest projecten!

HealthNest, waarvan de AUVB een partner is, biedt u de mogelijkheid om de beste projecten rond gezondheisvaardigheid te bepalen door middel van een crowdvoting.

Read More

De nieuwe ethische code van Medtech Europe – Gevolgen voor verpleegkundigen

In België kunnen gezondheidswerkers dankzij een strikt juridisch kader profiteren van sponsoring voor congressen van meer dan één dag, zolang het programma ...

Read More

VVVB Studiedag – Welzijn op mensenmaat – 26/03/2020

Onze maatschappelijke relaties in constante evolutie. Zekerheden op de werkvloer? Waar? Als Arbeidsverpleegkundigen, in alle diensten worden we ook geconfronteerd met deze wijzigingen op de werkvloer.

Read More

NuPhaC Avondsymposium: Geneesmiddelen en de verpleegkundige zorgverlening – 17/2/2020

Bent u een verpleegkundige met interesse in farmaceutische zorg? Dan is het eerste avondsymposium van NuPhaC wellicht iets voor u! Belangrijke bevindingen uit recent ...

Read More

46ste Congresweek van de Verpleegkundigen – 25 tot 27 maart 2020

Vanaf 25 tot 27 maart 2020 organiseert de NVKVV de 46ste Congresweek van de Verpleegkundigen in het kursaal van Oostende.

Read More

Opleidingsproject voor verpleegkundigen en zorgkundigen – Opstart september 2020

Goed nieuws! Het Intersectorale Fonds voor de Gezondheidsdiensten lanceert opleidingsprojecten voor verpleegkundigen en zorgkundigen.

Read More

Week van de Zorg: van 9 tot 15 maart 2020

De Dag van de Zorg is de voorbije jaren uitgegroeid tot een "Week van de Zorg" (van maandag 9 tot zondag 15 maart 2020) in zijn volle omvang en diversiteit op de kaart, met "Werken in de Zorg" als thema.

Read More

Advies van de FRV over de opleiding van de gespecialiseerde verpleegkundige

Op 20 januari 2020 heeft de Federale Raad voor Verpleegkunde het advies 2019.04 betreffende de opleiding van de gespecialiseerde verpleegkundige gepubliceerd.

Read More

Dagen over de Kwaliteitswet

Bekijk alle info over de dag over de Kwaliteitswet van 18 december 2019 en het tweede evenement gewijd aan het verdiepen van de dag over de Kwaliteitswet van 29 november 2019.

Read More

Herdenking Renée Lemaire en Auguste Chiwi, de engelen van Bastogne

Renée Lemaire en Auguste Chiwi, twee Belgische verpleegsters, zorgden moedig voor de gewonden bij de EHBO-post, het geïmproviseerde ziekenhuis van het 20e ...

Read More

Studie bevestigt verband tussen hogere personeelsbezetting van verpleegkundigen en lagere mortaliteit bij patiënten

Een nieuwe studie uitgevoerd door verpleegkundigen vanuit de Universiteit Antwerpen die verschenen is in ‘BMC ...

Read More

Enquête – Preventie van prikongevallen bij verpleegkundigen

beMedTech, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, start een nieuwe bewustmakingscampagne rond de preventie van prikongevallen bij verpleegkundigen (en medisch laboratoriumtechnologen) in België.

Read More

Persbericht – Het noodfonds voor verpleegkundigen

Op donderdag 31 oktober 2019 heeft de Kamer een noodfonds van € 67 miljoen voor 2019 en € 400 miljoen voor 2020 goedgekeurd om de verpleegkundigen te ondersteunen. De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) verheugt zich over deze beslissing en wil dat dit budget integraal wordt toegekend ...

Read More

Tegen vaccinatie door apothekers

De Algemene Unie van de Verpleegkundigen van België wil niet dat apothekers griepvaccins toedienen. - Eerst duurzaam onderzoek en overleg!!

Read More

HealthNest

Innovatieve ideeën rond gezondheidswijsheid maken kans op een coachingprogramma, waar enkele van de belangrijkste spelers in de Belgische gezondheidszorg de schouders onder zetten

Read More

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2018. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk. Door consequent vast te houden aan onze standpunten en waarden, hebben we kunnen wegen op de besluitvorming ...

Read More

De “witte hemden”

Vorige weken vonden er een aantal acties plaats binnen een aantal Brusselse Ziekenhuizen ( netwerk van de IRIS-ziekenhuizen)., dinsdagen van de ’witte hemden’. We kregen eveneens melding van een stakingsaanvraag die zou gepland worden voor eind juni binnen de ziekenhuizen van de Regio Brussel-Halle-Vilvoorde.

Read More

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België stapt naar de Raad van State

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) heeft een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State van het Koninklijk Besluit van 27 februari 2019 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 dat de verpleegkundige activiteiten vastlegt die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden ...

Read More

Future of Nursing: improving health, driving change

Op donderdag 30 november en vrijdag 1 december 2017 vond in Brussel het symposium plaats “Future of nursing: improving health, driving change: een toekomstgericht visie op verpleegkunde”.

Read More

Persbericht – Wetsvoorstel tot Wijziging van Verpleegkundige Handelingen die uitgevoerd worden door Zorgkundigen

Op 5 december 2018 werd de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) uitgenodigd voor een onderhoud met het kabinet van minister van volksgezondheid Maggie De Block. Tijdens die vergadering presenteerde het kabinet hun wetsvoorstel omtrent de uitbreiding van verpleegkundige handelingen, met name technische verpleegkundige ...

Read More

Projectoproep om de gezondheidsvaardigheden te versterken

De projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, is gericht naar organisaties uit het middenveld, (sociale) ondernemers, eerstelijnsprofessionelen, patiëntenverenigingen, e.a

Read More

Nieuwe Film over Verpleegkundigen

Op 5 december komt deze mooie documentaire over studenten die de opleiding verpleegkunde in Frankrijk volgen in de Belgische zalen. Wij bevelen deze film, gemaakt door Nicolas Philibert, van harte aan.

Read More

Eerstelijnsorganisaties en Minister Vandeurzen geven Samenwerking rond Medicatieschema een Duw in de Rug

Op 14 november 2018 overhandigden enkele koepelorganisaties uit de eerste lijn een visienota aan de minister. Het gaat om éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor de gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging, eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenforum.

Read More

News: AUVB-UGIB-AKVB in de Pers

Deze week verschenen verschillende artikels rond het onderwerp Verpleegkundig Specialisten in de pers

Read More

Persbericht over het Wetsontwerp rond de Ziekenhuisnetwerken

Op 12 november 2018 bracht AUVB-UGIB-AKVB een persbericht uit omtrent het wetsontwerp voor de ziekenhuisnetwerken.
Dit wetsvoorstel bespreekt de wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft.

Read More

Lancering van HealthNest by MSD

Op dinsdag 9 oktober 2018 werd HealthNest by MSD gelanceerd met een 'call for ideas' ter verbetering van de gezondheidswijsheid. HealthNest by MSD is de opvolger van de vroegere Well Done - MSD Health Literacy Awards.

Read More

Nieuwe Wet rond Kwaliteitsvolle Zorg

Minister van volksgezondheid Maggie De Block wil met een hervorming kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg voor de patiënt garanderen. Zorgverleners zullen moeten voldoen aan minimale kwaliteitscriteria ongeacht hun werklocatie, of ze nu actief zijn in het ziekenhuis, binnen een privépraktijk of bij de patiënt thuis.

Read More

FRV advies Zorgassistent

De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft op maandag 26 februari haar advies met betrekking over ‘Het Beroeps- en competentieprofiel van de zorgassistent ‘ gepubliceerd op de website van de FOD Volksgezondheid. Dit advies werd goedgekeurd door de Federale Raad voor Verpleegkunde tijdens de vergadering van 4 juli 2017 en van 6 februari 2018.

Read More

Deontologische code

De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft de deontologische Code voor de Belgische verpleegkundigen herwerkt. In november 2017 werden twee documenten goedgekeurd. Er is een nieuwe herwerkte deontogische code en een advies betreffende de opportuniteit van een systeem voor regulering van de deontologie van de beoefenaars van de verpleegkunde.

Read More

Enquête werkdruk & werklast

Brussel, 30 november 2017 – Vandaag start het congres rond de toekomst van de verpleegkunde in België (“The Future of Nursing”), en die ziet er volgens de verpleegkundigen gunstig uit. De Belgische verpleegkundigen zijn tevreden met hun job en kijken positief naar de toekomst.

Read More

Advies FRV

De Federale Raad voor Verpleegkunde heeft tot taak aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid, op diens verzoek of op eigen initiatief, advies te verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de verpleegkunde, ...

Read More

Advies over Sterilisatie

Good practices voor sterilisatie van medische hulpmiddelen. Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848 - 2006)

Read More

Raad van Beheer AUVB-UGIB-AKVB 2017-2021

De Algemene Vergadering van de AUVB-UGIB-AKVB heeft tijdens haar vergadering van 13 juni 2017 een nieuwe Raad van Bestuur verkozen.

Read More

La Directive Européenne – De Europese Richtlijn

De Europese Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 met betrekking tot, (onder andere) het verpleegkundig onderwijs, ...

Read More

AUVB

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doet een oproep tot studievoorstellen. Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2017 voor. Iedereen, zowel privé personen als organisaties en instellingen met interesse in de gezondheidszorg, ...

Read More

Well Done – MSD Health Literacy Awards

De Well Done – MSD Health Literacy Awards hebben als doel de beste initiatieven ter bevordering van de gezondheidswijsheid in België aan te moedigen, te belonen en aan bekendheid te doen winnen.

Read More

Verpleegkunde: Vergane glorie of een beroep met toekomst?

Zoals jullie weten werd in januari 2016 een Nieuwe Europese richtlijn (Richtlijn 2005/36/EG en 2013/55/EG) van kracht. De uitvoering van deze richtlijn zal er onder meer voor zorgen dat verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg overal in Europa kunnen worden ingezet.

Read More