COVID nursing team readiness study Juin 2020

Bijna kwart zorgverleners gebruikt te weinigbeschermingsmateriaal.

Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, blijkt dat er voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar is voor de grote meerderheid van de zorgverleners. Het materiaal wordt echter niet altijd gebruikt volgens de richtlijnen van Sciensano.

Persbericht : Lees meer…

Infographic: COVID nursing team readiness study Juni 2020

Ondanks een betere beschikbaarheid van het materiaal blijft het juiste gebruik onzeker. De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België vraagt om een duidelijke gedragslijn, identiek voor iedereen en wetenschappelijk gevalideerd.