In het Staatsblad van 30 maart 2021 werden twee KB’s gepubliceerd die het mogelijk maken om  “de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn” te verlengen tot 1 oktober 2021.

Bijkomend wordt ook mogelijk gemaakt om extra de uitvoering van wondzorg te delegeren aan door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn

Vanuit de AUVB-UGIB-AKVB betreuren we deze verlenging van deze wet. Integendeel vroegen we de afschaffing van deze uitzonderings-wetgeving. Immers is er voldoende potentieel en inzet om de kwaliteit van de zorg aan de bevolking te garanderen. Er is geen enkele nood om afbreuk te doen aan de wettelijke bevoegdheid en professionele erkenning van de verpleegkunde. Op geen enkel moment is het tot nu noodzakelijk geweest om de uitzonderingswetgeving toe te passen en om niet-verpleegkundigen verpleegkundige handelingen te laten overnemen.

U vindt de betrokken KB’s in bijlage.

25 MAART 2021. — Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 4, tweede lid, van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn

 

25 MAART 2021. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2020 tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn

 

13 DECEMBER 2020. – Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn

 

Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op wondverzorging werd toegevoegd aan de lijst van niet te delegeren taken.