De Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) heeft een initiatiefadvies uitgebracht over de wet van 6 november betreffende de delegatie van verplegingshandelingen aan personen die niet wettelijk bevoegd zijn om te werken.

U vindt dit advies 2020 03 van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de wet van 6
november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID−19- epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijnvia de volgende link  FRV/2020/ADVIES-03