Denkdag van de AUVB 2024

Een moment om na te denken over het functioneren van de Unie.

Op dinsdag 23 april 2024 kwamen de leden van de AUVB bijeen om samen na te denken over hoe de impact van de AUVB voor de kwaliteit van de verpleegzorg te versterken en het functioneren van de AUVB te verbeteren?

De 3 belangrijkste doelstellingen van de dag waren

  • Het gevoel van saamhorigheid versterken
  • Afstemmen op gemeenschappelijke uitdagingen
  • Schetsen van manieren om de samenwerking te verbeteren.

Na het identificeren van onze gemeenschappelijke uitdagingen bij het waarborgen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg, analyseerden de leden de werking van de AUVB en stelden ze maatregelen voor.