De COVID-19 pandemie houdt aan, en vraagt meer dan ooit een enorme inspanning van het zorgend personeel.
De huidige realiteit is een zeer zware beproeving voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid.
Om een bijdrage te leveren aan een mogelijke oplossing om beter om te gaan met vermoeidheid, organiseren wij een virtuele bijeenkomst.
Deze online sessie wordt geleid door Prof. Dr. Elke Van Hoof, klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out.
• Hoe bevrijd je jezelf van fysieke en mentale vermoeidheid?
• Hoe behoud je een goede work-life balans gedurende de huidige pandemie?
Tijdens het webinar Prof. Dr. Elke Van Hoof eenvoudige en efficiënte tips & tricks aanreiken om op deze vragen te kunnen antwoorden.

U kunt hier klikken om de VIDEO opnieuw te bekijken.