Onderzoek

HWF Verpleegkundigen op de arbeidsmarkt 2019-2021

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de verpleegkundigen: leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteitssectoren, beroepsstatus.... Deze activiteit wordt weergegeven voor de jaren 2019, 2020 en 2021. De belangrijkste resultaten weergegeven per provincie werden toegevoegd als bijlage aan het document.

Lees meer ...

HWF Zorgkundigen op de arbeidsmarkt 2021

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de zorgkundigen: leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteitssectoren, beroepsstatus.... Deze activiteit wordt weergegeven voor het jaar 2021. De belangrijkste resultaten weergegeven per provincie werden toegevoegd als bijlage aan het document.

Lees meer ...

Toekomstagenda voor het werken in de zorg

In navolging van een uitnodiging van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid werd een participatief traject opgezet met respectievelijk de sociale partners en de beroepsorganisaties om te komen tot een Toekomstagenda voor het werken in de zorg, een plan met pistes van oplossing voor het attractiever maken van het werken in de zorg op de middellange en lange termijn.

Lees meer ...

EBM in de dagelijkse praktijk

CDLH vzw
Cebam Digital Library for Health
Medische informatie op maat, een muisklik van u verwijderd
Sign InNL | FRlogo covid-19

Lees meer ...

Webinar : Normen en zorgkwaliteit in de woonzorgcentra

De resultaten van de studie en de video van het webinar over kwaliteitsindicatoren die nuttig zijn voor de verpleegkundige praktijk in rust- en verzorgingstehuizen zijn nu beschikbaar.

Lees meer ...

POWER TO CARE (maart 2021)

POWER TO CARE. L’enquête sur le bien-être des personnes et professionnels d’aide et de soin. Principaux résultats de la deuxième enquête nationale, mars 2021. Sciensano

Lees meer ...

Jaarstatistieken met betrekking tot de beofenaars van gezondheidszorgberoepen in België

Federale Overheidsdienst, Volkgezondheid, Veiligheid van voedselketen en leefmilieu heeft de " jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen 2020" in België gepubliceerd.

Lees meer ...

Persbericht – 8 van de 10 verpleegkundigen ondersteunen Covid-19 vaccinatie

Volgens een enquête uitgevoerd door de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) onder 2.370 verpleegkundigen is 80% van de respondenten van de steekproef voorstander van vaccinatie, 10% aarzelt nog en uiteindelijk zegt 10% vaccinatie te zullen weigeren (foutmarge: 2,1%)...

Lees meer ...

Voorbeeld bericht Onderzoek

Dit is een Voorbeeld bericht Onderzoek.

Lees meer ...

COVID nursing team readiness study Juin 2020

Bijna kwart zorgverleners gebruikt te weinig beschermingsmateriaal. Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen ...

Lees meer ...