WAAROM LID WORDEN VAN EEN BEROEPSVERENIGING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN?

Om de besluitvorming in het gezondheidszorgbeleid te beïnvloeden! “Leiderschap in de verpleegkunde” vestigen 1

Verpleegkundigen – als professional en als individu – kunnen de besluitvorming en de richting van het gezondheidszorgbeleid beïnvloeden. We kunnen dit doen via leiderschap in de verpleegkunde, dat naar voren wordt geschoven door de beroepsverenigingen voor verpleegkundigen.
Een manier om leiderschap in de verpleegkunde te vestigen, is lid te worden van beroepsverenigingen die de kans bieden aan wie dat wil om zich – via mandaten en/of werkgroepen – actief in te zetten in de nationale, gewestelijke en/of communautaire besluitvormingsorganen.
Leiderschap in de verpleegkunde is essentieel voor de autonomie en de emancipatie van het beroep. Het combineert de capaciteit om de andere te beïnvloeden voor doeleinden die men belangrijk vindt, de capaciteit om een situatie te wijzigen en om wijzigingen tot stand te brengen en de macht om veranderingen teweeg te brengen.
Verpleegkundigen hebben er alle belang bij dat zij de kans grijpen om beter gewapend te zijn om hun leiderschap te vestigen. Zo kunnen verpleegkundigen hun plaats veroveren in de besprekingen die over hen gaan en in de besluitvorming over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Op die manier kunnen ze in de praktijk meewerken aan beslissingen die verband houden met de zorgsector en met de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en innovaties voorstellen.
Hierdoor kunnen ze in alle legitimiteit naar voren treden als niet te negeren spelers.

Om de stem van de verpleegkundige te laten horen!

Om deel te nemen aan de opstelling van de actieplannen en de besluitvorming en om de stem van de verpleegkundigen te laten horen, moeten we op het juiste moment op de juiste plek zijn.
Door actief te zijn in een – algemene en/of gespecialiseerde – vereniging, kunnen we de stem van de mensen op het terrein laten horen en zo de- adviezen en beleidsbeslissingen met betrekking tot de verpleegkunde beïnvloeden.
De verenigingen bestaan uit verpleegkundigen en zorgkundigen die samen een of meerdere aspecten belichten en zo het beroep en de uitoefening ervan vertegenwoordigen en verdedigen. Deze verpleegkundigen nemen vrijwillig deel aan vergaderingen, overlegmomenten, hoorzittingen, werkgroepen, workshops enz. om het advies en het gezamenlijke standpunt van de verpleegkundigen te laten horen. Deze verpleegkundigen en zorgkundigen beïnvloeden dankzij hun actieve deelname de beslissingen die de regeringen nemen en die een invloed hebben op het leven en de loopbaan van alle verpleegkundigen.

Om informatie uit te wisselen, elkaar te informeren en op de hoogte te blijven!

De beroepsverenigingen zijn plekken waar informatie, ervaringen, belevingen, opleidingen en vertegenwoordigingen worden uitgewisseld. Ze informeren, nemen poolshoogte op het terrein en zorgen voor uitwisseling en overbrenging van informatie.
Ze worden geraadpleegd door beleidsmensen en besluitvormingsinstanties voor advies en voor een visie op het beroep, de verpleegkundigen en de verpleegkundige wetenschappen. Ze worden ook geraadpleegd door verpleegkundigen om antwoorden te geven, informatie uit te wisselen en het beroep te doen evolueren.
Wie in het hart van een vereniging staat, krijgt snel correcte informatie uit de eerste hand.
De verpleegkundigen die zich actief engageren om hun vereniging en het beroep te presenteren, zijn vrijwilligers die hun tijd en hun energie investeren om de verpleegkundige zorgen en de verpleegkundige wetenschappen te doen evolueren.
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België bestaat al meer dan 70 jaar. Al 70 jaar vertegenwoordigt zij via de verenigingen waaruit ze bestaat, het beroep van verpleegkundige en volgt ze de evolutie van het beroep, de professionals en de wetgeving op de voet.
Word als beroepsvereniging in de verpleegkunde lid van de AUVB. Word als verpleegkundige lid van een van onze leden-verenigingen. Help ons om op pluralistische wijze en in alle onafhankelijkheid bij te dragen tot de promotie en de verdediging van de verpleegkundige wetenschappen en tot de kwaliteit van de verpleegkundige zorgen, zowel op federaal niveau als op het niveau van de drie gewesten en de drie gemeenschappen.
De rijkdom van de AUVB is dat zij alle verpleegkundigen samenbrengt: zorgkundigen, gegradueerde verpleegkundigen/HBO5, bachelors, gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, zowel Franstaligen, Duitstaligen als Nederlandstaligen.
De kracht van de AUVB bestaat erin dat ze met één stem spreekt om de mening van het beroep te laten horen.

1 Valérie Berger, Francine Ducharme, “Le leadership infirmier: un atout indispensable pour le développement de la discipline et de la profession” (Leiderschap in de verpleegkunde: een on –
ontbeerlijke troef voor de ontwikkeling van de discipline en het beroep), Recherche en soins infirmiers 2019/1 (nr. 136), blz. 6, te vinden op https://www.cairn.info/revue-recherche-en–oins infirmiers-2019-1-page-6.htm