Update Bijlage V Richtlijn 2013/55/EU

De gedelegeerde handeling om bijlage V van Richtlijn 2013/55/EU is geactualiseerd. De huidige minimumeisen voor VVAZ-theoretische en klinische opleiding worden geactualiseerd. Deze gedelegeerde handeling is nu gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (Official Journal of the European Union). De EU-lidstaten moeten deze uiterlijk in maart 2026 in hun nationale wetgeving hebben omgezet.

Het EFN – waarvan de AUVB lid is- heeft sinds 2017 aan deze gedelegeerde wet gewerkt via de SPARK-studie in opdracht van DG GROW. De belangrijkste uitkomst is dat de verpleegkundige curricula nu moeten voldoen aan de Richtlijn 2013/55/EU en specifiek het artikel 31 met 8 competenties en nu ook de bijgewerkte Annexe V onderwerpen. Een enorme vooruitgang om het beroep van verpleegkundige en het verpleegkundig onderwijs in de EU te beschermen!

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2024782 VAN DE COMMISSIE (Bijlage V geactualisserd)

Bijgewerkt Bijlage V