Een persbericht van Minister Frank Vandenbroucke kondigt aan ” Nieuw kader verpleegkundig specialist geeft verpleegkundigen perspectief  “.

Twee Koninklijke Besluiten werden hiervoor gepubliceerd.

  • 14 APRIL 2024 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de klinische activiteiten en medische handelingen die gevorderde praktijkverpleegkundigen mogen uitvoeren en van de voorwaarden waaronder gevorderde praktijkverpleegkundigen deze mogen uitvoeren.

Numac: 2024003886

U kunt het Koninklijk Besluit raadplegen via de volgende link: AR_14 04 2024_activités_IPA

  • 14 APRIL 2024. – Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het voeren van de titel van advanced practice nurse

Numac: 2024003890

U kunt het Koninklijk Besluit raadplegen via de volgende link: AR_14 04 2024_critères_titre_IPA