Advies

Hervorming van het verpleegkundig beroep – redenen waarom de verpleegkundigen een beroep instellen bij het Grondwettelijk Hof.

De AUVB heeft een beroep ingesteld bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 28 juni 2023 tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (WUG) om de regering ertoe aan te zetten in het nodige veiligheidskader te voorzien voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. We hopen dat de regering een beroep zal doen op de officiële adviesorganen en dit advies ook daadwerkelijk zal opvolgen om deze situatie op te lossen.

Read More

Aantrekkelijkheid verpleegkunde een gezamenlijke uitdaging 2022

8 actiepunten om het beroep aantrekkelijker te maken en te behouden.
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België ging hierover in overleg met verpleegkundigen uit alle zorgsectoren en met leden van beroepsverenigingen die lid zijn van de AUVB. Samen stelden wij dit document op, dat de belangrijkste acties opsomt om van de verpleegkunde
opnieuw een aantrekkelijk, werkbaar en gewaardeerd beroep te maken.

Read More

Gespecialiseerde verpleegkundigen: advis AUVB (2021)

De AUVB heeft meegewerkt aan de WG van de FWB. Vervolgens heeft ze een WG opgezet om vanuit het beroep een visie op de opleiding van gespecialiseerd verpleegkundige te geven. 

Read More

Oproep aan verpleegkundigen om zich in te schakelen in de vaccinatiecentra en in de test- en triagecentra

In Vlaanderen worden de triagecentra, de testcentra en de vaccinatiecentra geconfronteerd met een dreigende nood aan medisch personeel en verpleegkundigen.

Read More

Wet van 6 november 2020

Dit is een voorbeeld bericht advies

Read More