Technische verstrekkingen online – COVID 19

In het kader van de strijd tegen het Nieuw Coronavirus en COVID-19 werden een aantal online tools ontwikkeld om een aantal verpleegkundige handelingen op te frissen. We stellen twee initiatieven voor:

In samenwerking met AP Hogeschool heeft de koepel Zorgnet-Icuro een online platform opgericht voor verpleegkundigen.

Via deze weg kunnen enkele verpleegkundige handelingen op bevattelijke manier worden opgefrist.  Dit platform is raadpleegbaar via: http://zorgneticuro.ap.be

Dit platform biedt de mogelijkheid om aan verpleegkundigen een online opfrissing te bieden van verschillende verpleegkundige handelingen. Op deze website brengt men een toegankelijk en bevattelijk overzicht van enkele technische verstrekkingen.

Men richt zich specifiek naar:

  • Aspiratie (opgelet: aspiratie wordt in kader van COVID-19 liever vermeden *)
  • Infuustherapie
  • Isolatie
  • urologische zorgen
  • zuurstoftherapie
  • en aerosol. (opgelet: vermijd frequent aspireren (onaangenaam, pijnlijk en stimuleert de secreties)*)

* zie https://geriatrie.be/media/2020/03/2020-03-19_Beslissing-opname-bij-mogelijk-COVIDpos-WZC-bewoner.pdf

Het platform bevat naast theoretische duiding ook film en fotomateriaal.

Dit platform kan zowel via smartphone, pc en tablet geraadpleegd worden.

 

Ook de bacheloropleiding Verpleegkunde aan Howest ontwikkelde samen met BEFEZO, het NVKVV en in overleg met het kabinet van Vlaams minister Beke een praktijkcursus ‘hoe veilig omgaan met COVID-19-patiënten’. Deze cursus wenst een antwoord te bieden aan de vele vragen die mantelzorgers en zorgverleners in woonzorgcentra, thuiszorg en zorg voor personen met een handicap hebben. Deze informatie kan je terugvinden op de website van HOWEST: https://www.howest.be/nl/covid19

Op de website vind je twee ontwikkelde e-learings die bezoekers in minder dan een kwartier hebben doorgenomen:

  • Alle hygiënische preventiemaatregelen gebundeld rond COVID-19 voor de thuiszorg, ouderenzorg en zorg voor personen met een handicap.
  • Overzicht van de symptomen en de aandachtspunten

Om alles zo helder (en constructief) mogelijk te houden, werkten de auteurs het woord ‘BRAVO’ om tot een acroniem dat als leidraad dient. “’B’ staat voor ‘Belangstelling voor handhygiëne’, ‘R’ voor ‘Respect voor hoesthygiëne’, ‘A’ voor ‘Aandacht voor beschermingsmiddelen’, ‘V’ voor ‘Voldoende reiniging en ontsmetting’ en ‘O’ voor ‘Ongelooflijk bedankt’.

 

Met vriendelijke groeten

Zorg voor jezelf! – Zorg voor elkaar!