Missie

De doelstellingen van de AUVB zijn duidelijk omschreven in de statuten. Het ligt in de bedoeling om:

  • De verpleegkunde, de verpleegwetenschappen en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te promoten en te ontwikkelen;
  • De verenigingen van beoefenaars van de verpleegkunde in de zin van de Belgische wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg bijeen te brengen.
  • Het beroep en de uitoefening van de beoefenaars van de verpleegkunde te vertegenwoordigen en te verdedigen, zowel vanuit hun professionele belangen als vanuit het belang van de hen toevertrouwde patiënten.

Informatiedoorstroming, communicatie, overleg en advisering is onze eerste prioriteit. Daarnaast is vertegenwoordiging en netwerkvorming belangrijk. Deze doelstellingen richten zich naar de verpleegkundige beroepsorganisaties en de andere zorgberoepen.

Waarden

De AUVB-UGIB-AKVB is een pluralistische onafhankelijke vereniging. Ze ontwikkelt haar activiteiten op het gehele Belgische grondgebied, buiten alle filosofische en politieke strekkingen om.

Ze heeft in april 2018 haar waarden bevestigd. De AUVB-UGIB-AKVB en haar leden zijn:

Toegewijd

De verenigingen ondersteunen ‘actief’ de missies die door de AUVB-UGIB-AKVB worden verdedigd. De acties van de beroepsverenigingen sluiten aan bij de opdrachten van de AUVB-UGIB-AKVB.

Proactief & visionair

De AUVB-UGIB-AKVB wil anticiperen op de visies en ontwikkelingen die het beroep van verpleegkundige beïnvloeden (beleid, maatschappelijk middenveld, sociale partners).

De acties van de AUVB-UGIB-AKVB komen overeen met de beslissingen die binnen de AUVB-UGIB-AKVB worden genomen.

Coherent

Eendracht maakt macht.

Communicatie en netwerken verenigt het verpleegkundig beroep, geeft meer samenhang en gewicht aan de acties van de AUVB-UGIB-AKVB en benadrukt de multidimensionale aspecten van het beroep van verpleegkundige.

Een referentie

De AUVB-UGIB-AKVB is een bevoorrechte vertrouwenspartner, die erkend wordt als een essentiële gesprekspartner en medespeler in de sector van de verpleegkunde en in de gezondheidssector.

De AUVB-UGIB-AKVB zorgt als unie voor meer zichtbaarheid, meer impact en meer invloed op politiek niveau. Ze bevordert de erkenning en waardering van het beroep.

Onafhankelijk

De AUVB-UGIB-AKVB is onafhankelijk van elke filosofische en/of politieke strekking.

De leden-organisaties zijn autonoom en werken binnen de AUVB-UGIB-AKVB samen aan een gemeenschappelijke visie op de evolutie van het beroep.