Brussel, 9 mei 2020

Bijna één zorgverlener op vijf heeft te weinig FFP-maskers

In bevraging UAntwerpen geven verpleegkundigen aan dat er nog steeds onvoldoende materiaal is.

Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, blijkt dat een kwart van alle zorgverleners aangeeft te weinig materiaal te hebben om zichzelf te beschermen. Daarnaast zegt 27% van de zorgverleners dat ze niet de mogelijkheid hebben om potentieel besmette patiënten te screenen.

De nood aan maskers, schorten en ander beschermend materiaal loopt als een rode draad doorheen de coronacrisis. In een nieuwe studie bevraagden onderzoekers van UAntwerpen 1216 verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden. Dit onderzoek gebeurde op vraag van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB): zij wil zicht krijgen op de huidige noden van zorgverleners op het terrein in het kader van COVID-19.
“18% van de bevraagden geeft aan dat ze te weinig FFP-maskers voorhanden hebben om zichzelf optimaal te kunnen beschermen”, vertelt onderzoeker Filip Haegdorens (UAntwerpen). “Er is ook een tekort aan schorten, aangezichtsbescherming, chirurgische maskers en handschoenen. Daarnaast melden de zorgverleners een tekort aan basismateriaal voor verzorging. Dat cijfer ligt opvallend hoger in de thuiszorg en de woonzorgcentra. Ook opvallend is het tekort aan zuurstof gerapporteerd door 18% van de zorgverleners in de woonzorgcentra. Bovendien heeft 7% van de zorgverleners in de thuiszorg een tekort aan palliatieve medicatie.”

27% van de zorgverleners meldt ook dat ze niet de mogelijkheid hebben om potentieel besmette patiënten te screenen. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is het niet steeds beschikbaar zijn van testkits. “Patiënten met symptomen moeten we kunnen screenen. Dit is een belangrijk onderdeel van de exit-strategie en we zullen dit cijfer de komende maanden goed opvolgen in ons onderzoek.”

Niet klaar voor afbouw

Terwijl België voorzichtig begonnen is met de afbouw van de COVID-maatregelen blijkt 87% van de verpleegkundigen en zorgkundigen nog niet klaar te zijn om in de eigen werkomgeving maatregelen af te bouwen. Haegdorens: “Onze collega’s leveren nog steeds een uitzonderlijke inspanning en het lijkt een marathon te worden. We merken dat slechts 69% van de bevraagden vindt dat ze voldoende kwalitatieve zorg kunnen verlenen aan hun patiënten. De vraag is natuurlijk of dit cijfer hoger was vóór de crisis.”

Tenslotte heeft de helft van de verpleeg- en zorgkundigen weinig vertrouwen in de aanpak van de crisis door de overheden.
Pascal Vanmeenen (AUVB) beklemtoont dat de verpleegkundigen en zorgkundigen al weken in de frontlinie staan van de COVID-pandemie. Ze leveren erg goed werk en verdienen alle respect hiervoor. Het zijn zij die in alle situaties over voldoende beschermingsmateriaal, over voldoende testkits en over voldoende omkadering moeten kunnen beschikken om veilig te kunnen werken en om kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen. De resultaten tonen aan dat deze voorwaarden niet steeds vervuld zijn. Verpleegkundigen consequent en structureel meer betrekken in beleidsbeslissingen en rekening houden met de aanwezige expertise binnen de beroepsgroep zou hier zeker positief toe kunnen bijdragen.

De onderzoekers roepen alle verpleegkundigen en zorgkundigen in België op om volgende maand opnieuw deel te nemen aan de bevraging via www.auvb.be.

Persbericht: Persbericht NuTeReS_Mei.pdf