Wetgeving

Update Annexe V of Directive 2013/55/EU

De gedelegeerde handeling om bijlage V van Richtlijn 2013/55/EU is geactualiseerd. De huidige minimumeisen voor VVAZ-theoretische en klinische opleiding worden geactualiseerd.

Read More

Verkiezingen 2024: partijstandpunten over verpleegkunde

Op 9 juni staan we met z’n allen in het stemhokje. Maar welke partij heeft aandacht voor verpleegkundigen? Welke standpunten hebben ze? Welke acties beloven ze te nemen? …

Read More

Een nieuw kader voor Vepleegkundig specialist

Twee Koninklijk besluiten voor een nieuw kader verpleegkundig specialist

Read More

Hervorming van het verpleegkundig beroep

Drie belangrijke KB’s in het Staatsblad werden gepubliceerd. Deze KB’s kaderen in de hervorming van het verpleegkundig beroep.

Read More

Verlenging – Wet van 6 novembre 2020

In het Staatsblad van 30 maart 2021 werden twee KB’s gepubliceerd die het mogelijk maken om “de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn” te verlengen tot 1 oktober 2021.

Read More

De AUVB-UGIB-AKVB hoorzitting in de bijzondere Covid-19 epidemie commissie

De bijzondere commissie “belast met het onderzoek naar de aanpak van de COVID-19-epidemie door België” van de Kamer van volksvertegenwoordigers...

Read More

Wet van 6 november 2020

Dit is een voorbeeld bericht advies

Read More

Voorbeeld bericht wetgeving

Dit is een voorbeeld bericht van wetgeving

Read More