Trefpunt verpleegkunde 2023

Trefpunt Verpleegkunde 2023

De traditionele “Trefpunt Verpleegkunde”, georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), vonden dit jaar plaats op donderdag 23 november 2023.

Het thema van de dag was : ” De hervorming van het verpleegkundig beroep “.

13u30 – 13u45: Inleiding
door  Mevr. Sabine Stordeur, Directeur-generaal Gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid

13u45 – 14u00: Openingswoord
door Mevr. Katrien Vervoort, Raadgeefster, kabinet Minister Vandenbroucke

14u00 – 14u30: “Wettelijk gezien worden Verpleegkundigen sedert 1974 niet meer als paramedici beschouwd. Waar staan ze dan en wie zijn de beoefenaars van de verpleegkunde ?”
door Miguel Lardennois, Raadgever Kabinet Minister Maron

14u30 – 15u00: “Leer-enzorgladder”
door Dhr. Edgard Peters, Voorzitter van de Federale Raad voor Verpleegkunde

15u20 – 15u50: “Expertise uitwisseling over de verpleegkundig specialist”
door Mevr. Brigitte Feuillebois, Chief Nursing Officer van Frankrijk en Mevr. Lieve Goossens, Wetenschappelijk onderzoekster, UZ Leuven, Bestuurster BVVS

15u50 – 16u20: “Impact van de hervorming op de thuiszorg-sector”
door Kristel De Vliegher, Diensthoofd Verpleegkundig Departement & Innovatie bij het Wit-gele kruis

16u20 – 16u50:  “Federale Toezichtscommissie: gevolgen voor de verpleegkundigen”
door Dhr. Xavier Van Cauter, FOD Volksgezondheid

16h50 – 17h00:                Slotwoord
door Marc Van Bouwelen, Voorzitter van de Technische Commissie voor verpleegkunde

 

Meer informatie & video’s van de presentaties op de website van de FOD Volksgezondheid Trefpunt verpleegkunde 2023 | FOD Volksgezondheid (belgium.be)


AUVB Jaarverslag 2022

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2022. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk. Door consequent vast te houden aan onze standpunten en waarden, hebben we kunnen wegen op de besluitvorming en op de publieke opinie rond het beroep en rond verpleegkunde.

 

Jaarverslag 2022 AUVB-UGIB-AKVB


12 mei 2023 - Dank u

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België zegt u “DANK!”

Dank u dat u er dag en nacht bent

Dank u voor de zorg

Dank u voor de informatie

Dank u voor de steun

Dank u voor het luisteren

Dank u voor de glimlach

Dank u om het verschil te maken.

Dank u…

 

Om u te bedanken kwam de AUVB persoonlijk naar u toe via een Roadshow. In de periode van maandag 20 maart tot zaterdag 1 april 2023 trokken vertegenwoordigers van de verschillende beroepsorganisaties voor verpleegkunde doorheen de 10 provincies van België en Brussel-Hoofdstad. Zij hebben informatie gegeven over de opdrachten van de beroepsorganisaties voor verpleegkunde, over de koepelorganisatie AUVB, over de ontwikkelingen betreffende het beroep op wetgevend vlak en over de acties die worden ondernomen om het beroep sterker te vertegenwoordigen.

Wij wisten het wel, maar u hebt het tijdens de Roadshow nog eens bevestigd. Momenteel is het zorgpersoneel vermoeid omwille van de werklast, de ergernis en de ontgoocheling over een gevoel van gebrek aan politieke actie ten aanzien van het beroep. Er is ontevredenheid over de functieclassificatie van het IFIC en de uitgetelde onderhoudsprocedures. U vertelde ons echter ook hoe enthousiast u was over het initiatief van deze Roadshow en over de informatie die het opleverde en over de mogelijkheid om ons uw vragen te stellen. We bespraken de deontologische code voor verpleegkundigen, we legden het attractiviteitsplan voor de verpleegkunde dat in 2022 vanuit de AUVB werd opgemaakt aan u voor, we spraken over het politiek memorandum 2019 en over het nieuw te schrijven memorandum voor 2024, we hadden het ook over de meerwaarde van de beroepsorganisaties verpleegkunde, over hun belang voor de dagelijkse praktijk en over de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.

Op 1 april werd Manneken Pis symbolisch gekleed in zijn verpleegkundig uniform om een ode te brengen aan de beroepsgroep van de verpleegkundigen. Hij werd vergezeld door talrijke verpleegkunde vrijwilligers uit de drie gewesten en gemeenschappen en door de burgemeester van Brussel, dhr. Philippe Close.

En op deze 12e mei willen wij u nogmaals bedanken.

‘Bedankt!’ dat u er voor ons allemaal bent!

 

VIDEO


Denkdag AUVB-UGIB-AKVB 25.04.2023

Denkdag

Dinsdag 25.04.2023 | 09u00 – 17u00 |Diegem

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) organiseert op dinsdag 25 april 2023 voor de tweede maal een Denkdag over het memorandum. Het opzet is om het “Memorandum 2024” op te stellen en na te denken over de communicatie van de AUVB.

Deze dag is interactief en staat in het teken van uitwisselingen. Wie ingeschreven is, krijgt vooraf een aantal vragen ter voorbereiding van de workshops.

De dag vindt plaats in het Hotel ‘Van Der Valk’, Brussels Airport (7e verdieping, Culliganlaan 4b, te 1831 Diegem). Er wordt voorzien in simultaanvertaling en catering. Parkeerplaatsen zijn beschikbaar.

Al onze leden worden uitgenodigd om aan deze cruciale dag deel te nemen. Uw aanwezigheid is essentieel. Samen kunnen we de stem van de verpleegkundige laten horen.

Het Memorandum 2024

Met het oog op de verkiezingen van 2024 bereiden de politieke partijen hun verkiezingsprogramma voor. De AUVB wil de verpleegkunde hierin een plaats geven. We zullen samen de prioriteiten bepalen die we willen zien in de programma’s van onze politieke besluitvormers.

Tijdens de geplande workshop over de opmaak en de inhoud van het Memorandum 2024 zullen we de ideeën “out of the box” benaderen en de bestaande aandachtspunten herbekijken ten einde de klemtonen voor de komende legislatuur te bepalen die we nodig achten voor de verpleegkunde.

Communicatie AUVB

Een goede communicatie en informatie-uitwisseling zijn cruciaal om de stem van de verpleegkundige te laten horen. Deze communicatie moet aansluiten bij onze vastgestelde waarden: betrokken, proactief & vooruitziend, coherent en verenigd, een referentie, in alle onafhankelijkheid.

Deze workshop wordt georganiseerd om de interne en externe communicatie en uitwisseling van de AUVB te optimaliseren. We stellen ons huidige systeem van communicatie- en uitwisseling ter discussie en werken aan manieren om deze verder uit te werken, aan te passen en te wijzigen.

Op het programma

Moderator van de dag: de heer Yves Maule

9u00 – 9u30 Onthaal van de genodigden
9u30 – 9u45 Welkomstwoord, de heer Marc Koninckx, voorzitter van de AUVB
9u45 – 9u50 Organisatie, doelen en doelstellingen van de dag, mevrouw Deniz Avcioglu en de heer Wouter Decat, coördinatoren van de AUVB
10u00 – 10u30 Thema van “Communicatie “ door mevrouw Delphine Jarosinski  
10u30 – 10u45 Pauze
10u45 – 12u15 Workshop 1 Memorandum

Geleid door de heer Christophe Happe & door de heer Benoit Mores

Workshop 2 Communicatie

Geleid door mevrouw Delphine Jarosinski & de heer Edgard Eeckman

12u15 – 13u30 Pauze
13u30 – 14u00 Public Affairs, what’s it all about?

From collaboration to co-creation door de heer Hans Hellinckx

14u00 – 15u30 Workshop 1 Memorandum

Geleid door de heer Christophe Happe & door de heer Benoit Mores

Workshop 2 Communicatie

Geleid door mevrouw Delphine Jarosinski & de heer Edgard Eeckman

15u30 – 15u45 Pauze
15u45 – 16u15 Presentatie van de debatten in de verschillende workshops
16u15 – 16h20 Afsluitend woordje door de heer Yves Maule

 

Deelname aan de conferentie is gratis, maar inschrijven is verplicht. Er wordt voorzien in simultaanvertaling Frans-Nederlands. Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar.

Als u problemen heeft met inschrijven via de link Inschrijven,

Inschrijven kan nog steeds via info@auvb.be

Maak uw aanvraag met de volgende informatie:

  • Uw naam, voornaam ;
  • Uw beroep ;
  • Wat is de naam (acroniem) van de professionele verpleegkundige vereniging waartoe u behoort?
  • Bent u de hele dag (9.00-17.00 uur), ochtend (9.00-1.00 uur), middag (13.30-16.30 uur) aanwezig;
  • Neemt u deel aan de Algemene Vergadering van 18.30 tot 20.30 uur?

 

De inschrijvingen worden afgesloten op dinsdag 18 april 2023.

 

Inschrijving hier

 


Manneken Pis in verpleeguniform

Manneken Pis eert zorgpersoneel en hult zich in verplegersuniform

Algemene Unie van Verpleegkundigen dankt verpleegkundigen

1 april 2023 – Vandaag komen verpleegkundigen uit heel België samen in Brussel voor de slotdag van de roadshow van de Algemene Unie van Verpleegkundigen (AUVB). De AUVBtruck doorkruiste België om verpleegkundigen te bedanken voor hun inzet tijdens de COVIDpandemie. Vandaag werd Manneken Pis naar aanleiding van de gelegenheid gehuld in een verplegersuniform. Naast het vieren van de 70ste verjaardag van de AUVB, hoopt de VZW verpleegkundigen en leden te informeren over lopende acties en belangrijke wetswijzigingen binnen het beroep van verpleegkundige.

Dat de zorgsector het de afgelopen jaren zwaar heeft, kon de volledige bevolking ondervinden. De COVID-pandemie, hoge werkdruk, daling in het aantal inschrijvingen voor de bachelor verpleegkunde, en de vergrijzing van de bevolking dragen bij tot een tekort aan verpleegkundigen. Vandaag staat het beroep van verpleegkundige bovenaan de lijst van knelpuntberoepen. Om verpleegkundigen te bedanken voor hun inzet tijdens de COVIDpandemie, trok de Algemene Unie van Verpleegkundigen (AUVB) door België met Brussel als eindhalte.

“Met de roadshow willen we verpleegkundigen bedanken voor hun dagelijkse toewijding en het werk dat ze de afgelopen jaren verrichtten. Het is vandaag meer dan ooit actueel om het beroep van verpleegkunde en de maatschappelijke meerwaarde ervan in de kijker te zetten.” Marc Koninckx, voorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen.

Positief imago ondanks tekort personeel

Ondanks het tekort aan verpleegkundigen, blijkt uit voorlopige resultaten van een Europees doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen dat mensen een positief beeld hebben van verpleegkundigen. Zo geeft 98% van de bevraagden aan een hoog of zeer hoog respect te hebben voor verpleegkundigen. Bovendien zou bijna de helft van de bevraagden (46,9%) hun kinderen aanmoedigen als ze verpleegkunde zouden willen studeren. Daar tegenover blijkt dat 70% verpleegkunde als een zwaar beroep beschouwt en 60% vindt het minder aantrekkelijk van voor de COVID-pandemie.

“Om de huidige en volgende generatie te enthousiasmeren voor een carrière in de verpleegkunde, is het noodzakelijk om het beroep een nieuw elan te geven. De voorlopige cijfers van het doctoraatsonderzoek tonen dat 68% van de bevraagden een beperkte of zeer beperkte kennis heeft over de functie-inhoud van verpleegkundigen. Enkel door het beroep van verpleegkundige op een positieve manier op de kaart te zetten, en de mogelijkheden en variëteit van dit mooie beroep te tonen, kunnen we een positieve verandering teweegbrengen.” Marc Koninckx, voorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen.

Constructieve voorstellen
Om die positieve verandering te bewerkstelligen, presenteerde de Algemene Unie van Verpleegkundigen acht constructieve voorstellen aan minister Vandenbroucke. Zo streeft de AUVB, onder andere, naar een sterker imago voor het verpleegkundig beroep, de erkenning van verpleegkunde als zwaar beroep, en het realiseren van een goede werk-privébalans.

“Verandering is noodzakelijk om het beroep van verpleegkundige opnieuw aantrekkelijk te maken en de waardering te geven dat het verdient. Onze actiepunten moeten zorgen voor een sterker imago van verpleegkunde, een daling in de werkdruk, en een betere werk-privébalans zodat verpleegkundigen het werk graag blijven doen en de instroom van zorgpersoneel ook in de toekomst verzekerd blijft”, aldus Marc Koninckx, voorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen.

“De voorbije jaren hebben ons zorgpersoneel en al onze verpleegkundigen enorme inspanningen geleverd. Meer nog, vaak zijn ze ver boven de limiet gegaan. En dat doen ze vandaag nog altijd. De Algemene Unie steekt hen op deze mooie manier een hart onder de riem en dat ligt me na aan hart, want de uitdaging is groot. Daarom volstaat alleen applaus of waardering niet. Een toegenomen zorgvraag vergt investeringen, ook in ons zorgpersoneel. Net daarom moeten we blijven investeren en hervormen in onze gezondheidszorg, zodat verpleegkundigen van vandaag én morgen kunnen doen waar ze voor opgeleid zijn en waar hun hart ligt: op een werkbare manier hoogstaande zorg verlenen aan anderen.” Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

70 jaar AUVB
Naast het vieren van de 70ste verjaardag van de AUVB, hoopt de VZW verpleegkundigen en leden te informeren over lopende acties en de belangrijkste wetswijzigingen binnen het beroep.

“De Algemene Unie van Verpleegkundigen zet zich al 70 jaar in om verpleegkundigen te verenigen en de belangen van de sector te vertegenwoordigen. Dat Manneken Pis zich vandaag in een verplegersuniform hult, is een mooie erkenning voor de inzet van verpleegkundigen.” Marc Koninckx, voorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen.

 

Artikels in kranten:

Manneken Pis in verpleeguniform om zorgpersoneel te danken – via https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230401_95657333

Manneken Pis eert zorgpersoneel en hult zich in verplegersuniform – via https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230401_95456246

Manneken Pis in verpleeguniform om zorgpersoneel te danken – via https://www.gva.be/cnt/dmf20230401_96113281

Manneken Pis in verpleeguniform om zorgpersoneel te danken – via https://www.hbvl.be/cnt/dmf20230401_95836727

Manneken Pis in verpleeguniform gehuld ter ere van verpleegkundigen tijdens corona – via https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/manneken-pis-revet-l-habit-d-infirmier-en-hommage-au-travail-des-soignants-durant-le-covid.html

Manneken Pis en infirmier en hommage aux efforts des soignants face au coronavirus – via https://www.rtbf.be/article/manneken-pis-en-infirmier-en-hommage-aux-efforts-des-soignants-face-au-coronavirus-11176769

Voici l’hommage du Manneken Pis au personnel soignant – via https://www.rtl.be/actu/regions/bruxelles/voici-lhommage-du-manneken-pis-au-personnel-soignant/2023-04-01/article/539174

Manneken Pis revêt l’habit d’infirmier en hommage au travail des soignants durant le Covid – via https://www.rtl.be/actu/belgique/politique/manneken-pis-revet-lhabit-dinfirmier-en-hommage-au-travail-des-soignants-durant/2023-04-01/article/539179

Pourquoi le Manneken Pis revêt l’habit d’infirmier – via https://www.7sur7.be/belgique/pourquoi-le-manneken-pis-revet-l-habit-d-infirmier~aa2cc1fc/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Manneken Pis revêt l’habit d’infirmier -via https://www.lesoir.be/504875/article/2023-04-01/manneken-pis-revet-lhabit-dinfirmier-photos

Le Manneken Pis en infirmier pour rendre hommage au travail des soignants pendant le Covid – via

https://www.lavoixdunord.fr/1310971/article/2023-04-01/le-manneken-pis-en-infirmier-pour-rendre-hommage-au-travail-des-soignants

Manneken Pis revêt l’habit d’infirmier en hommage au travail des soignants durant la crise du covid – via https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/2023/04/01/manneken-pis-revet-lhabit-dinfirmier-en-hommage-au-travail-des-soignants-durant-la-crise-du-covid-YOMMDYXP3VDVZM44EYQ3LVOZ74/

Manneken Pis in verpleeguniform gehuld ter ere van verpleegkundigen tijdens corona – via https://www.bruzz.be/samenleving/manneken-pis-verpleeguniform-gehuld-ter-ere-van-verpleegkundigen-tijdens-corona-2023-04

 

Manneken Pis is voor even verpleger: “Om het beroep en de opleiding te ondersteunen” – via https://www.hln.be/brussel/manneken-pis-is-voor-even-verpleger-om-het-beroep-en-de-opleiding-te-ondersteunen~a183c0ab/

„Manneken Pis“ erinnert an Leistung der Krankenpfleger – via „Manneken Pis“ erinnert an Leistung der Krankenpfleger – GrenzEcho


Eerste april 2023- allemaal in de Manneken Pis om 15u!

Eerste april 2023 allemaal in de Makken Pis om 15.00 uur!

AUVB legt morgen de laatste hand aan haar roadshow in de Kunstberg – Place de l’Albertina.
Van 10u tot 15u verwachten we velen van u om u te informeren over beroepsvereniging voor verpleegkundigen en hun missies. Kom en praat bij onder het genot van een goede koffie.
Om 15 uur verzamelen we ons rond Manneken Pis om samen de Roadshow af te sluiten door al onze verpleegkundigen en zorgkundigen collega’s te bedanken.


Save the date 25.04.2023 Memorandum

SAVE THE DATE

Opstelling Memorandum 2024 – Denkdag   Dinsdag 25.04.2023 | 09u00 – 17u00 |Diegem

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) organiseert op dinsdag 25 april 2023 voor de tweede maal een Denkdag over het memorandum. Het opzet is om het “Memorandum 2024” op te stellen en na te denken over de communicatie van de AUVB.

Deze dag is interactief en staat in het teken van uitwisselingen. Wie ingeschreven is, krijgt vooraf een aantal vragen ter voorbereiding van de workshops.

De dag vindt plaats in het Hotel ‘Van Der Valk’, Brussels Airport (7e verdieping, Culliganlaan 4b, te 1831 Diegem). Er wordt voorzien in simultaanvertaling en catering. Parkeerplaatsen zijn beschikbaar.

Al onze leden worden uitgenodigd om aan deze cruciale dag deel te nemen. Uw aanwezigheid is essentieel. Samen kunnen we de stem van de verpleegkundige laten horen.

Het Memorandum 2024

Met het oog op de verkiezingen van 2024 bereiden de politieke partijen hun verkiezingsprogramma voor. De AUVB wil de verpleegkunde hierin een plaats geven. We zullen samen de prioriteiten bepalen die we willen zien in de programma’s van onze politieke besluitvormers.

Tijdens de geplande workshop over de opmaak en de inhoud van het Memorandum 2024 zullen we de ideeën “out of the box” benaderen en de bestaande aandachtspunten herbekijken ten einde de klemtonen voor de komende legislatuur te bepalen die we nodig achten voor de verpleegkunde.

Communicatie AUVB

Een goede communicatie en informatie-uitwisseling zijn cruciaal om de stem van de verpleegkundige te laten horen. Deze communicatie moet aansluiten bij onze vastgestelde waarden: betrokken, proactief & vooruitziend, coherent en verenigd, een referentie, in alle onafhankelijkheid.

Deze workshop wordt georganiseerd om de interne en externe communicatie en uitwisseling van de AUVB te optimaliseren. We stellen ons huidige systeem van communicatie- en uitwisseling ter discussie en werken aan manieren om deze verder uit te werken, aan te passen en te wijzigen.

Op het programma

De dag is gepland van 9.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de dag zijn twee sprekers en 4 workshops gepland. Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Deelname aan de conferentie is gratis, maar inschrijven is verplicht. Er wordt voorzien in simultaanvertaling Frans-Nederlands. Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar.

De inschrijvingen worden afgesloten op dinsdag 18 april 2023.

Inschrijving hier


Roadshow Data & Plaatsen

Kom naar onze Roadshow.

 

2023 AUVB-UGIB-AKVB Roadshow Data & plaatsen NL

 

In Vlaanderen

Donderdag 23 maart Limburg

Hasselt WGK Prins: Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt
St.Truiden AZ St.Trudo: Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden

Vrijdag 24 maart Vlaams-Brabant

Leuven WZC De Wingerd: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven
Tienen RZ H.Hart: Kliniekstraat 45, 3300 Tienen
 

 

En Wallonie

Lundi 27 mars – Brabant-Wallon

Jolimont Hôpital de Nivelles: Rue Samiette 1, 1400 Nivelles
Ottignies Clinique St.Pierre: Avenue Reine Fabiola 9, 1340 Ottignies

Mardi 28 mars – Hainaut

Hornu Hôpital Epicura – site de Hornu: Route de Mons 63, 7301 Hornu
Charleroi Grand Hôpital De Charleroi: Grand Rue 3, 6061 Montignies-sur-Sambre

Mercredi 29 mars – Namur

Namur Place Louise Godin 15, Namur
Godinne Rue docteur Gaston Therasse 1, 5530 Yvoir

Jeudi 30 mars – Liège & Luxembourg

Liège Hôpital De La Citadelle: Boulevard du Douzième de Ligne 1, 4000 Liège
Bertrix Hôpital Vivalia: Route des Ardoisières 100, 6880 Bertrix

Vendredi 31 mars Liège & Luxembourg

Marche-en-Famenne Hôpital Princess Paola: Rue du Vivier 21, 6900 Marche-en-Famenne
Eupen St. Nikolaus-Hospital: Hufengasse 4-8, 4700 Eupen
 

 

Bruxelles – Brussel

Samedi 1er avril/ Zaterdag 1 april – Brussel

Brussel     Kunstberg / Manneken Pis

Mont des Arts / Manneken Pis


Waarom lid worden van een beroepsvereniging

WAAROM LID WORDEN VAN EEN BEROEPSVERENIGING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN?

Om de besluitvorming in het gezondheidszorgbeleid te beïnvloeden! “Leiderschap in de verpleegkunde” vestigen 1

Verpleegkundigen – als professional en als individu – kunnen de besluitvorming en de richting van het gezondheidszorgbeleid beïnvloeden. We kunnen dit doen via leiderschap in de verpleegkunde, dat naar voren wordt geschoven door de beroepsverenigingen voor verpleegkundigen.
Een manier om leiderschap in de verpleegkunde te vestigen, is lid te worden van beroepsverenigingen die de kans bieden aan wie dat wil om zich – via mandaten en/of werkgroepen – actief in te zetten in de nationale, gewestelijke en/of communautaire besluitvormingsorganen.
Leiderschap in de verpleegkunde is essentieel voor de autonomie en de emancipatie van het beroep. Het combineert de capaciteit om de andere te beïnvloeden voor doeleinden die men belangrijk vindt, de capaciteit om een situatie te wijzigen en om wijzigingen tot stand te brengen en de macht om veranderingen teweeg te brengen.
Verpleegkundigen hebben er alle belang bij dat zij de kans grijpen om beter gewapend te zijn om hun leiderschap te vestigen. Zo kunnen verpleegkundigen hun plaats veroveren in de besprekingen die over hen gaan en in de besluitvorming over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Op die manier kunnen ze in de praktijk meewerken aan beslissingen die verband houden met de zorgsector en met de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en innovaties voorstellen.
Hierdoor kunnen ze in alle legitimiteit naar voren treden als niet te negeren spelers.

Om de stem van de verpleegkundige te laten horen!

Om deel te nemen aan de opstelling van de actieplannen en de besluitvorming en om de stem van de verpleegkundigen te laten horen, moeten we op het juiste moment op de juiste plek zijn.
Door actief te zijn in een – algemene en/of gespecialiseerde – vereniging, kunnen we de stem van de mensen op het terrein laten horen en zo de- adviezen en beleidsbeslissingen met betrekking tot de verpleegkunde beïnvloeden.
De verenigingen bestaan uit verpleegkundigen en zorgkundigen die samen een of meerdere aspecten belichten en zo het beroep en de uitoefening ervan vertegenwoordigen en verdedigen. Deze verpleegkundigen nemen vrijwillig deel aan vergaderingen, overlegmomenten, hoorzittingen, werkgroepen, workshops enz. om het advies en het gezamenlijke standpunt van de verpleegkundigen te laten horen. Deze verpleegkundigen en zorgkundigen beïnvloeden dankzij hun actieve deelname de beslissingen die de regeringen nemen en die een invloed hebben op het leven en de loopbaan van alle verpleegkundigen.

Om informatie uit te wisselen, elkaar te informeren en op de hoogte te blijven!

De beroepsverenigingen zijn plekken waar informatie, ervaringen, belevingen, opleidingen en vertegenwoordigingen worden uitgewisseld. Ze informeren, nemen poolshoogte op het terrein en zorgen voor uitwisseling en overbrenging van informatie.
Ze worden geraadpleegd door beleidsmensen en besluitvormingsinstanties voor advies en voor een visie op het beroep, de verpleegkundigen en de verpleegkundige wetenschappen. Ze worden ook geraadpleegd door verpleegkundigen om antwoorden te geven, informatie uit te wisselen en het beroep te doen evolueren.
Wie in het hart van een vereniging staat, krijgt snel correcte informatie uit de eerste hand.
De verpleegkundigen die zich actief engageren om hun vereniging en het beroep te presenteren, zijn vrijwilligers die hun tijd en hun energie investeren om de verpleegkundige zorgen en de verpleegkundige wetenschappen te doen evolueren.
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België bestaat al meer dan 70 jaar. Al 70 jaar vertegenwoordigt zij via de verenigingen waaruit ze bestaat, het beroep van verpleegkundige en volgt ze de evolutie van het beroep, de professionals en de wetgeving op de voet.
Word als beroepsvereniging in de verpleegkunde lid van de AUVB. Word als verpleegkundige lid van een van onze leden-verenigingen. Help ons om op pluralistische wijze en in alle onafhankelijkheid bij te dragen tot de promotie en de verdediging van de verpleegkundige wetenschappen en tot de kwaliteit van de verpleegkundige zorgen, zowel op federaal niveau als op het niveau van de drie gewesten en de drie gemeenschappen.
De rijkdom van de AUVB is dat zij alle verpleegkundigen samenbrengt: zorgkundigen, gegradueerde verpleegkundigen/HBO5, bachelors, gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, zowel Franstaligen, Duitstaligen als Nederlandstaligen.
De kracht van de AUVB bestaat erin dat ze met één stem spreekt om de mening van het beroep te laten horen.

1 Valérie Berger, Francine Ducharme, “Le leadership infirmier: un atout indispensable pour le développement de la discipline et de la profession” (Leiderschap in de verpleegkunde: een on –
ontbeerlijke troef voor de ontwikkeling van de discipline en het beroep), Recherche en soins infirmiers 2019/1 (nr. 136), blz. 6, te vinden op https://www.cairn.info/revue-recherche-en–oins infirmiers-2019-1-page-6.htm


Roadshow AUVB-UGIB-AKVB

Beste collega, Beste student,
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) komt naar u toe!
Vanaf maandag 20 maart tot zaterdag 1 april 2023 trekken vrijwilligers van de AUVB doorheen de 10 provincies van België en Brussel-Hoofdstad. We willen informatie over de beroepsverenigingen voor verpleegkunde, over de koepelorganisatie en over het beroep van verpleegkundige dichter bij jullie, beoefenaars van de verpleegkunde brengen.
In Vlaanderen, waar u ook vertoeft, Brugge, Gent, Hasselt of Roeselare, …, u kunt ons ontmoeten om uw vragen te stellen!
Tijdens ons bezoek bieden we u informatie over de deontologische code voor verpleegkundigen, over onze voorstellen in het door de AUVB opgemaakte attractiviteitsplan voor de verpleegkunde, over de meerwaarde van lidmaatschap bij beroepsverenigingen voor het verpleegkundig beroep en we belichten het belang van de beroepsorganisaties voor de dagdagelijkse praktijk en voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
Ook zullen we ingaan op actuele vragen over verpleegkundige, zoals de Kwaliteitswet, de lopende discussies over de totstandkoming van een nieuw profiel voor verpleegkundigen, het bestaan en de standpunten van de Federale Raad voor verpleegkunde, de Technische Commissie voor verpleegkunde, enz.
Meer informatie vindt u op onze Facebookpagina Auvb- Ugib-Akvb en onze website www.auvb.be.
Deel de informatie! – Praat erover in je omgeving!
We kijken alvast uit naar uw aanwezigheid!!
Meer informatie over data en plaatsen:
Over de AUVB