Well Done - MSD Health Literacy Awards

Well Done – MSD Health Literacy Awards

De Well Done – MSD Health Literacy Awards hebben als doel de beste initiatieven ter bevordering van de gezondheidswijsheid in België aan te moedigen, te belonen en aan bekendheid te doen winnen. De ambitie op de lange termijn is om het belang en de impact van gezondheidswijsheid te benadrukken en deze te optimaliseren om zo de gezondheidszorg in ons land te verbeteren.

Iedereen in België  die actief is in de Belgische gezondheidssector en begaan met de gezondheidswijsheid kan deelnemen aan de Well Done – MSD Health Literacy Awards (2016) en kans maken om 3000 € te winnen.

U kan zich kandidaat stellen voor 1 van de 3 categorieën en een project indienen dat heeft bijgedragen tot de bevordering van de gezondheidswijsheid in 2014 en 2015.

Flyer Well Done – MSD Health Literacy Awards NL.pdf
Annonce Well Done – MSD Health Literacy Awards NL.pdf


Verpleegkunde: Vergane glorie of een beroep met toekomst?

Verpleegkunde: Vergane glorie of een beroep met toekomst?

Zoals jullie weten werd in januari 2016 een Nieuwe Europese richtlijn (Richtlijn 2005/36/EG en 2013/55/EG) van kracht. De uitvoering van deze richtlijn zal er onder meer voor zorgen dat verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg overal in Europa kunnen worden ingezet. Deze omzetting beïnvloedt fundamenteel de huidige opleidingen voor verpleegkunde. De verschillende overheden in ons land staan voor een aantal belangrijke beslissingen die in hoge mate invloed hebben op de uitoefening van ons beroep.

Helaas aarzelt de politieke overheid om de nodige veranderingen door te voeren. Daardoor dreigen we op dit scharniermoment voor een attractief beroep toch weer vast te geraken in een situatie waarin we al sedert de jaren 60 van de vorige eeuw zitten…. Met een affichecampagne, met flyers en met een karikatuur roepen we de overheid op om enkel aan de bachelorverpleegkundigen de Europese titel van ‘verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg’ toe te kennen en om een alternatieve titel toe te kennen aan de andere opleidigen. Dit zal toelaten om de bestaande  kwalitatieve verpleegkundige zorg voor de patiënt  ook in de toekomst te waarborgen.

Hierbij ingesloten vindt u de elektronische versie van de campagne van de AUVB-UGIB-AKVB. De campagne bestaat uit een karikatuur, diverse affiches en uit een plooiflyer. Aan de achterkant van elke affiche vindt u extra uitleg waarom we deze campagne voeren.

Mogen we u vragen om de campagne zo breed mogelijk te verspreiden onder uw leden.

2016 04 14 Poster versie NL.pdf
Attentions à vous les professionnels.pdf

Met de meeste hoogachting