Trefpunt 2020 - Inschrijving

Trefpunt 2020 – Inschrijving

De traditionele “Trefpunt Verpleegkunde”, georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (UGIB), vinden dit jaar plaats op 17 november 2020 van 9u00 tot 13u00 via Webinar.

Het thema van de dag is “Welzijn op het werk in tijden van pandemie”.

Programma:

9u00 – 9u15:
“Openingswoord” door een vertegenwoordiger van de federale overheid Volksgezondheid

9u15- 9u30: 
“Inleiding” door  Dhr. Adrien Dufour– woordvoerder van de AUVB – Algemene Unie Der Verpleegkundigen Van België

9u30 – 10u15: 
“Prevalentie van het risico voor burn-out gerelateerd aan Covid-19 bij Franstalige verpleegkundigen” door Dhr. Adrien Bruyneel – SIZ Nursing

10u15 – 10u35: 
Maatregelen genomen voor verpleegkundigenFOD: zorgpersoneelsfonds – Sociaal akkoord – psychosociale ondersteuningRIZIV: exceptionele maatregelen genomen tijdens de COVID-crisis

10u35 – 11u00:
Preventie- en beschermingsdiensten op het werk voor de verpleegkundige sectoren” door Dhr. Mehdi El Fassi, co-voorzitter van BeFOHN – beroepsvereniging voor verpleegkundigen werkzaam binnen de bedrijfsgezondheidszorg

11u00 – 11u15: 
Pauze

11u15 – 12u00: 
“Op welke wijze kan de organisatorische arbeidsstructuur bijdragen tot een hoger welbevinden voor verpleegkundigen op het werk”  door Dhr. Geert van Hootegem,  HIVA

12u00 – 12u45: 
Spreker nog te bevestigen

12u45 – 13u00:
Slotwoord door Mevr. Josiane Fagnoul, Lid van het bureau van de AUVB en  KPVDB

Er zijn 500 plaatsen beschikbaar.
Registratie is gratis en verplicht via het link: https://www.health.belgium.be/nl/agenda/webinar-trefpunt-verpleegkunde-2020 


Trefpunt Verpleegkunde 2020

Trefpunt Verpleegkunde 2020

SAVE THE DATE : Webinar – 17 november 2020

A vos agendas ! 

De traditionele “Trefpunt Verpleegkunde”, georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (UGIB), vinden dit jaar plaats op 17 november 2020 van 9u00 tot 13u00 via Webinar.

Het thema van de dag is “Welzijn op het werk in tijden van pandemie”.

Er zijn 500 plaatsen beschikbaar. Registratie is gratis en verplicht.
Wij houden u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte van de inschrijvingsmodaliteiten en het precieze programma van de dag.

Trefpunt Verpleegkunde 2020


Message to the population

Message to the population

 

Voordat het te laat is, laten we de hoop niet verliezen.

Voordat jullie weer moeten applaudisseren, is er nu nog tijd om snel te handelen.

Voordat de tweede COVID-crisis een golf of een tsunami wordt, is het de hoogste tijd om na te denken.

Er zijn al te veel zorgverleners uitgevallen en er zullen er anders nog volgen.

Te veel zorgverleners maken zich nog steeds zorgen over de toekomst en staan machteloos tegenover ondoordacht gedrag.

Zoals onze Belgische Nobelprijswinnaar voor de vrede Dominique Pire het heeft gezegd “handelen zonder te weten is roekeloos en weten zonder te handelen is lafheid”, je weet nu hoe je te gedragen en daarom moet je nu handelen.

Vandaag is het onze beurt om op u te rekenen, waardoor je ons niet in gevaar gaat brengen.

Was uw handen, houd afstand en draag uw masker op de juiste manier.

Respecteer de regels, iedereen zal hier als een winnaar voordeel uithalen.

Zorg goed voor jezelf.

Zorg voor de anderen.

Zorg voor ons… zodat we altijd de rol van zorgverlener kunnen waarborgen.

Ter nagedachtenis aan onze collega’s, zodat de inspanningen van iedereen niet tevergeefs zijn.

 

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) vertegenwoordigthet beroep van verpleegkunde.

Via de 46 verpleegkundige beroepsverenigingen die lid zijn van de AUVB, telt het meerdan 32.000 aangesloten verpleegkundigen.


Boodschap aan Vlaams Parlement

Boodschap aan Vlaams Parlement

Vanuit de Nederlandstalige kamer van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België samen met onze leden beroepsorganisaties voor verpleegkunde hebben we een video opgemaakt waarbij we een aantal belangrijke aspecten aanhalen en pleiten voor ingrijpende maatregelen binnen de woonzorgcentra in Vlaanderen.

We vragen aandacht voor:

 • een geëngageerd en toekomstgericht woonzorgbeleid vanuit Vlaanderen;
 • verduidelijking aangaande de structurele maatregelen die de Vlaamse overheid voor de zorgsector voorziet
 • een correcte en gelijkwaardige financiering voor alle verpleegkundigen of ze nu in een ziekenhuis als in een woonzorgcentrum tewerkgesteld zijn:
 • een valorisatie van een Corona-premie zoals minstens de consumptiecheque zoals deze die door de Federale overheid wordt voorzien voor zorgverleners
 • evenredigheid in facilitering en waardering van de opleidingen gespecialiseerde verpleegkundigen in Vlaanderen
 • het voorzien van een samenwerking met gespecialiseerde verpleegkundigen binnen de woonzorgcentra;
 • de expliciete mogelijkheid dat verpleegkundigen tewerkgesteld in een WZC zich kunnen organiseren en engageren binnen een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen zonder daarvoor afgestraft te worden of schrik te moeten hebben voor hun tewerkstelling;
 • maatregelen die de attractiviteit verhogen om het werk binnen een WZC met enthousiasme en engagement vol te houden

U vindt hierbij de link voor deze video: https://nabeeld.be/owncloud/index.php/s/sPSZTMjoR5B9YDE

We hopen en wensen dat u de boodschap van deze video integreert binnen een toekomstig en vooruitstrevend Vlaams zorgbeleid.

Met de meeste hoogachting


COVID nursing team readiness study Juin 2020

COVID nursing team readiness study Juin 2020

Bijna kwart zorgverleners gebruikt te weinigbeschermingsmateriaal.

Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, blijkt dat er voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar is voor de grote meerderheid van de zorgverleners. Het materiaal wordt echter niet altijd gebruikt volgens de richtlijnen van Sciensano.

Persbericht : Lees meer…

Infographic: COVID nursing team readiness study Juni 2020

Ondanks een betere beschikbaarheid van het materiaal blijft het juiste gebruik onzeker. De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België vraagt om een duidelijke gedragslijn, identiek voor iedereen en wetenschappelijk gevalideerd.


Annual report 2019

Annual report 2019

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2019. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk. Door consequent vast te houden aan onze standpunten en waarden, hebben we kunnen wegen op de besluitvorming en op de publieke opinie rond het beroep en rond verpleegkunde. U kunt hieronder het jaarverslag 2019 nalezen.

Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2019.pdf


International Nurse Day

International Nurse Day

200 jaar geleden, op 12 mei 1820, werd Florence Nightingale geboren. De verpleegkundige zorg zoals we die vandaag kennen, is tot haar terug te voeren. De gelegenheid bij uitstek voor de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) om aandacht te schenken aan de belangrijke rol van dit beroep in onze maatschappij. De verpleegkundigen zijn essentieel voor de volksgezondheid. De huidige gezondheidscrisis als gevolg van Covid-19 bewijst dit elke dag. Meer dan ooit vereist de verpleegkundige sector een aanzienlijke financiële, maar ook menselijke herinvestering.

Florence Nightingale werd in 1820 geboren in Florence, één van de Italiaanse steden die twee eeuwen later als eersten in Europa volop getroffen zouden worden door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Ze zou zonder twijfel haar plaats kunnen innemen tussen de helden van vandaag, deze honderduizenden zorgverleners die de bevolking elke avond om 20 uur bedenkt met een applaus. Deze Britse verpleegster van goeden huize was een pionier van de moderne verpleegkundige zorg, een voorloper in de opleiding van het verplegend personeel, en heeft in haar tijd nooit geaarzeld om ingeburgerde praktijken aan de kaak te stellen. Toen ook zij werd geconfronteerd met een tekort aan materiaal en een hoge sterfte (Krimoorlog), heeft ze gereageerd door sanitaire regels in te voeren – voor voorwerpen, lokalen, kledij – die met de huidige pandemie opnieuw volop in het brandpunt staan. Zij heeft de eerste school opgericht voor verpleegkundigen (1860), in de praktijkomgeving van het ziekenhuis en in nauwe samenwerking met de artsen. Hoe modern! Zij was het ook die luisterde naar de behoeften van de zieken en steeds zorgde voor een bemoedigend woordje en zij benadrukte het belang van de relatie tussen zorgverlener en patiënt. Florence Nightingale was ook sterk in wiskunde en jongleerde met de medische statistieken en schitterde in de presentatie van informatie over de volksgezondheid. Ze zou nu de perfecte expert zijn geweest voor de media!

De erfenis van Florence Nightingale past volkomen in het plaatje van de situatie die we nu doormaken. Elk dag opnieuw wordt ons bewezen hoe essentieel de verpleegkundige zorg is voor de gezondheid van ons allemaal. Zo’n 140.000 verpleegkundigen zijn vandaag werkzaam in België. De garantie van de personeelsbezetting is cruciaal voor de kwaliteit van de  zorg in onze ziekenhuizen, onze zorginstellingen en voor de samenleving, en voor de veiligheid van de patiënten. Er moeten continu voldoende verpleegkundigen beschikbaar zijn om deze zorg te verzekeren. Zij moeten dan ook degelijk opgeleid zijn, met flexibele bekwaamheden en toch een grote deskundigheid om tegemoet te komen aan de behoeften van patiënten. Ze moeten de zekerheid krijgen dat de werkomgeving en de arbeidsvoorwaarden leefbaar blijven om het personeel in staat te stellen het kwaliteitsniveau hoog te houden. Ze krijgen te maken met nieuwe kennis en technologieën, de evolutie van de wetgeving en van het zorglandschap, socio-economische omwentelingen… De verpleegkundigen komen continu voor nieuwe uitdagingen te staan. De werkstress wordt steeds hoger en het gebrek aan personeel en middelen raakt niet opgelost. Laten we het beroep van verpleegkundige de plaats en de erkenning geven die het verdient. Laten we hun de nodige middelen geven (tijd, materiaal, salaris, valorisatie) voor een kwaliteitsvolle praktijk en levenskwaliteit op werk. Dit zal de beste manier zijn om hen te bedanken voor hun totale toewijding en hun offers van de afgelopen weken.


Press release survey UZA & AUVB

Brussel, 9 mei 2020

Bijna één zorgverlener op vijf heeft te weinig FFP-maskers

In bevraging UAntwerpen geven verpleegkundigen aan dat er nog steeds onvoldoende materiaal is.

Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, blijkt dat een kwart van alle zorgverleners aangeeft te weinig materiaal te hebben om zichzelf te beschermen. Daarnaast zegt 27% van de zorgverleners dat ze niet de mogelijkheid hebben om potentieel besmette patiënten te screenen.

De nood aan maskers, schorten en ander beschermend materiaal loopt als een rode draad doorheen de coronacrisis. In een nieuwe studie bevraagden onderzoekers van UAntwerpen 1216 verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden. Dit onderzoek gebeurde op vraag van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB): zij wil zicht krijgen op de huidige noden van zorgverleners op het terrein in het kader van COVID-19.
“18% van de bevraagden geeft aan dat ze te weinig FFP-maskers voorhanden hebben om zichzelf optimaal te kunnen beschermen”, vertelt onderzoeker Filip Haegdorens (UAntwerpen). “Er is ook een tekort aan schorten, aangezichtsbescherming, chirurgische maskers en handschoenen. Daarnaast melden de zorgverleners een tekort aan basismateriaal voor verzorging. Dat cijfer ligt opvallend hoger in de thuiszorg en de woonzorgcentra. Ook opvallend is het tekort aan zuurstof gerapporteerd door 18% van de zorgverleners in de woonzorgcentra. Bovendien heeft 7% van de zorgverleners in de thuiszorg een tekort aan palliatieve medicatie.”

27% van de zorgverleners meldt ook dat ze niet de mogelijkheid hebben om potentieel besmette patiënten te screenen. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is het niet steeds beschikbaar zijn van testkits. “Patiënten met symptomen moeten we kunnen screenen. Dit is een belangrijk onderdeel van de exit-strategie en we zullen dit cijfer de komende maanden goed opvolgen in ons onderzoek.”

Niet klaar voor afbouw

Terwijl België voorzichtig begonnen is met de afbouw van de COVID-maatregelen blijkt 87% van de verpleegkundigen en zorgkundigen nog niet klaar te zijn om in de eigen werkomgeving maatregelen af te bouwen. Haegdorens: “Onze collega’s leveren nog steeds een uitzonderlijke inspanning en het lijkt een marathon te worden. We merken dat slechts 69% van de bevraagden vindt dat ze voldoende kwalitatieve zorg kunnen verlenen aan hun patiënten. De vraag is natuurlijk of dit cijfer hoger was vóór de crisis.”

Tenslotte heeft de helft van de verpleeg- en zorgkundigen weinig vertrouwen in de aanpak van de crisis door de overheden.
Pascal Vanmeenen (AUVB) beklemtoont dat de verpleegkundigen en zorgkundigen al weken in de frontlinie staan van de COVID-pandemie. Ze leveren erg goed werk en verdienen alle respect hiervoor. Het zijn zij die in alle situaties over voldoende beschermingsmateriaal, over voldoende testkits en over voldoende omkadering moeten kunnen beschikken om veilig te kunnen werken en om kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen. De resultaten tonen aan dat deze voorwaarden niet steeds vervuld zijn. Verpleegkundigen consequent en structureel meer betrekken in beleidsbeslissingen en rekening houden met de aanwezige expertise binnen de beroepsgroep zou hier zeker positief toe kunnen bijdragen.

De onderzoekers roepen alle verpleegkundigen en zorgkundigen in België op om volgende maand opnieuw deel te nemen aan de bevraging via www.auvb.be.

Persbericht: Persbericht NuTeReS_Mei.pdf


Verpleegkunde of Verpleeg-ON-kunde?

Persbericht

Een nieuw KB betreffende het uitvoeren van verpleegkundige handelingen door niet-bevoegde zorgverstrekkers:

Verpleegkunde of Verpleeg-ON-kunde?

Brussel, 07 mei 2020. – Op 4 mei 2020 werden twee nieuwe Koninklijke Besluiten  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De eerste betreft de opvordering van zorgprofessionals. Het tweede betreft de delegatie van verpleegkundige handelingen door niet-bevoegde zorgverstrekkers.

De beroepsverenigingen van verpleegkundigen vertegenwoordigen en verdedigen de belangen van de verpleegkundigen. Sedert 2013 hebben 46 verenigingen zich geleidelijk verzameld onder de koepel van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) om met één stem de noden van de beoefenaars kenbaar te maken.

De AUVB-UGIB-AKVB en de verschillende andere verenigingen stellen zich sedert het begin van de corona-pandemie constructief op en hebben hun visies en opbouwende adviezen gegeven over het beheer van de crisis en over de noden van de beoefenaars die ze vertegenwoordigen, en dit in alle sectoren (Ziekenhuizen, WZC, Thuiszorg …).  Het is dankzij de professionaliteit van alle verpleegkundigen dat de Corona-uitbraak beheersbaar is gebleven. Zij staan allemaal in de frontline.

In onze laatste communicatie riepen we specifiek op voor een betere toekomst die perspectieven en garanties zou bieden aan onze zorgbeoefenaars. We formuleerden een aantal knelpunten en ook diverse voorstellen in functie van het waarborgen van de veiligheid van onze gezondheidsbeoefenaars, voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg voor de patiënten en voor de duurzame leefbaarheid van het gezondheidsstelsel.

De snelle publicatie van twee Koninklijke Besluiten (KB over het opvorderen en KB over het delegeren) betreffende ons beroep, komt binnen de sector erg slecht over. We vragen ons af of deze KB’s echt zo snel gepubliceerd dienden te worden.

Zelfs als sommige elementen van het KB betreffende de delegatie, omwille van de crisis in de geest te begrijpen en te rechtvaardigen kunnen zijn, verdienen ze toch de nodige toelichting, verduidelijking en bijsturing. De inhoud en uitvoering ervan zijn onduidelijk en verwarrend en zorgen voor veel onrust. De indruk wordt gewekt dat kennis gemakkelijk over te dragen is aan andere gezondheidswerkers. Nochtans tonen studies aan dat het sterftecijfer evenredig daalt met het aantal verpleegkundigen aan het bed van de patiënt en met hun opleidingsniveau.

We betreuren het proces en methodiek van de totstandkoming van het KB. Dit gaat ten koste van de geest van het KB namelijk de ondersteuning van verpleegkundigen in een uiterste noodsituatie in deze Coranacrisis en enkel bij tekorten waarbij terzelfdertijd aandacht is voor:

 • de garantie van de continuïteit en kwaliteit van de behandeling van de patiënten, bewoners of andere zorgvragers;
 • voldoende hoog opgeleide verpleegkundigen;
 • het waarborgen van de veiligheid en welzijn van alle verpleegkundigen;
 • het streven naar waardering en respect voor het verpleegkundig beroep.

We stellen vast dat na minimale concertatie van de koepelorganisatie naar aanleiding van ander overleg onze inbreng en adviezen niet meegenomen zijn in dit KB.

De maat is vol en we eisen om gehoord en erkend te worden. We eisen dat een structureel beleid op lange termijn wordt opgezet om na de crisis betere perspectieven te bieden voorbij het applaus.

Dit persbericht is geschreven namens de federale voorzitter en de voorzitters van de Nederlandstalige, de Franstalige en Duitstalige kamer van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) :

 • Dhr. Paul Sonkes – Algemeen Voorzitter AUVB-UGIB-AKVB
 • Dhr. Daniel Schuermans – Ondervoorzitter AUVB-UGIB-AKVB
 • Mevr. Hilde Driessens – Voorzitter van de Nederlandstalige kamer AUVB-UGIB-AKVB