Medische reserve: oproep voor vrijwilligers in Brussel

Medische reserve: oproep voor vrijwilligers in Brussel

De AUVB  steunt de Brusselse solidariteit

Oproep voor vrijwilligers in Brussel

Mevrouw, Mijnheer,

Naar aanleiding van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 willen veel gezondheidswerkers  hun ervaring benutten om bijkomende ondersteuning op het vlak van gezondheidszorg te bieden aan instellingen die dat nodig hebben. Zij kunnen zich vanaf nu via de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) inschrijven in een medische reserve om hulp te bieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Registraties via de volgende link: http://www.iriscare.brussels/nl/2020/03/19/corona-oproep-voor-een-reserve-van-vrijwilligers

Hebt u, naar aanleiding van het gebrek aan vrijwilligers of de sluiting van uw instelling, personeel dat momenteel niet tewerkgesteld wordt? Zij kunnen zich inschrijven op het Brusselse solidariteitsplatform. Zo kunnen ze bijspringen in instellingen waar er een personeelstekort is.

Door de GGC of de FGC erkende en gefinancierde instellingen die versterking nodig hebben, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de ingeschreven personen. Noch de GGC, noch de FGC komt tussenbeide wat betreft afspraken, vergoedingen van prestaties of verzekering van vrijwilligers.

Omwille van de vertrouwelijkheid van de gegevens vindt u de lijst met vrijwilligers op een beveiligde pagina. Wenst u toegang tot die pagina, schrijf u dan in aan de hand van dit formulier.

Let op: om toegang te krijgen, moet u over een Microsoft 365-account beschikken. Als dat nog niet het geval is, moet u er een aanmaken voordat u kunt inschrijven.

We vragen u ook deze gegevens confidentieel te behandelen, niet onnodig te verspreiden en zeker niet met de media te delen.

Met vriendelijke groet,


Merci verpleegkundigen!

Merci verpleegkundigen!

Beste collega’s,

Men heeft een initiatief genomen om de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken en men heeft een video op poten gezet waarbij enkele BV’s de Vlamingen oproepen om vrijdagmiddag om 12u een wit laken uit hun raam te hangen en te applaudisseren voor de zorgverleners en vrijwilligers.

Misschien vinden jullie het ook leuk om die onder de verenigingen te verspreiden om een zo groot mogelijk bereik te krijgen?

Jullie kunnen deze hier downloaden:
Mag ik jullie vragen om dit massaal te delen.
https://we.tl/t-wNDyOZvaDd
https://vimeo.com/sylvesterproductions/mercivanuitmijnkot

Aan allen, veel goede moed en.. MERCI !!!!


Covid-19 eID

Covid-19 eID

OMZENDBRIEF THUISVERPLEEGKUNDIGEN Brussel, 18 03 2020 

Covid-19 : uitzondering op verplichte eID verificatie om verspreiding virus te voorkomen

In de strijd tegen Covid-19 zijn jullie, de thuisverpleegkundigen, een belangrijke schakel in de eerste lijn. Voor mensen die niet of minder mobiel zijn, is jullie hulp onontbeerlijk. Als overheid willen we jullie dan ook zo goed mogelijk ondersteunen in jullie dagelijkse werk.

Sinds 1 oktober 2017 is het verplicht om bij de toepassing van de elektronische derdebetalersregeling de identiteit van elke patiënt te verifiëren via de eID. Maar in de huidige situatie is die verplichting moeilijk opvolgbaar. Via het gebruik van een kaartlezer en elektronisch materiaal bij verschillende patiënten zou het virus immers verder verspreid kunnen worden.

We passen de toepassing van de regelgeving daarom aan: als thuisverpleegkundigen hoeven jullie de eID van de patiënt niet langer in te lezen als dat jullie gezondheid of die van anderen in het gedrang kan brengen.

Concreet kan bij de facturatie de manuele invoering worden toegepast (R 52 Z 9 = 4) met vermelding van één van de redenen die voorzien zijn voor manuele invoering (ET 52 Z 3). Datum en uur van de lezing (zones 6a-6b en 12-13) moeten niet ingevuld worden.

De controlediensten zullen geen rekening houden met de manier waarop de identiteit van patiënten is geregistreerd (via eID of manueel) tijdens deze coronacrisis. De uitzonderlijke regeling geldt vanaf maart 2020 en dat zolang de coronacrisis loopt. Het RIZIV zal iedereen 15 dagen op voorhand op de hoogte brengen van het stopzetten van de uitzondering.

Het RIZIV onderzoekt momenteel welke andere maatregelen we kunnen nemen om jullie, de thuisverpleegkundigen, en andere zorgverleners zo goed mogelijk te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19. Wie tips of ideeën heeft, kan ons daarover contacteren via covid19@riziv-inami.fgov.be.

De meest recente medische richtlijnen voor thuisverpleegkundigen in de strijd tegen Covid19 zijn terug te vinden op de website van Sciensano. Patiënten met vragen kunt u steeds verwijzen naar www.info-coronavirus.be.
We willen jullie oprecht bedanken voor jullie inzet in deze moeilijke tijden en wensen jullie veel moed voor de zware weken die nog voor ons liggen.
De Leidend ambtenaar

Mickaël DAUBIE
Directeur-generaal a.i.

Contact
Regelgeving inzake verpleegkundigen
Directie KLAVVIDT
Dienst Geneeskundige Verzorging
RIZIV
nursenom@riziv-inami.fgov.be