Nieuwe Film over Verpleegkundigen

Nieuwe Film over Verpleegkundigen: De Chaque Instant

Op 5 december komt deze mooie documentaire over studenten die de opleiding verpleegkunde in Frankrijk volgen in de Belgische zalen. Wij bevelen deze film, gemaakt door Nicolas Philibert, van harte aan.

U kan deze film  bekijken in o.a cultureel centrum Flagey (Heilig Kruisplein, 1050 Brussel). Een trailer met ondertitels in het Nederlands kan u bekijken via de website van cineart.


Eerstelijnsorganisaties en Minister Vandeurzen geven Samenwerking rond Medicatieschema een Duw in de Rug

Eerstelijnsorganisaties en Minister Vandeurzen geven Samenwerking rond Medicatieschema een Duw in de Rug

Op 14 november 2018 overhandigden enkele koepelorganisaties uit de eerste lijn een visienota aan de minister. Het gaat om éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor de gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging, eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenforum.

In deze nota wordt ingegaan op de rol van de huisarts, (huis)apotheker, thuisverpleegkundige en patiënt in het proces rond delen en beheren van een medicatieschema. De eerstelijnsorganisaties en het Agentschap Zorg en Gezondheid geven met deze nota het signaal dat zij zich blijvend willen inzetten om gegevensdeling onder zorgverleners op verschillende manieren te faciliteren.
Dhr. H. Van Gansbeke (NVKVV) en Mevr. C. Van Cante (Mederi), beide via hun respectievelijke organisaties lid van AUVB-UGIB-AKVB, waren aanwezig bij deze overhandiging.

De volledige nota met bijhorende slides kan u hier lezen


News: AUVB-UGIB-AKVB in de Pers

News: AUVB-UGIB-AKVB in de Pers

Deze week verschenen verschillende artikels rond het onderwerp Verpleegkundig Specialisten in de pers

De voorzitter van onze organisatie – Dhr. Yves Mengal – wordt geciteerd in de editie van La Libre Belgique op 13 november 2018.

Een tweede artikel over Verpleegkundig Specialisten (VS) verscheen in SudinfoVia die nieuwssite worden zowel Dhr. Mengal als Mevr. Lieve Goossens, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Verpleegkundig Specialisten geciteerd.

Platform 7sur7 wijdde ook een artikel aan dit onderwerp: Lees verder


Persbericht over het Wetsontwerp rond de Ziekenhuisnetwerken

Persbericht over het Wetsontwerp rond de Ziekenhuisnetwerken

Op 12 november 2018 bracht AUVB-UGIB-AKVB een persbericht uit omtrent het wetsontwerp voor de ziekenhuisnetwerken.
Dit wetsvoorstel bespreekt de wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft. Dit voorstel voorziet minimale vereisten op het vlak van bestuur, namelijk dat het locaal-regionaal klinisch ziekenhuisnetwerk over een eigen beheersorgaan dient te beschikken, evenals over een hoofdarts voor het eerder genoemde netwerk.

De voorzitter en een coördinator van het AUVB-UGIB-AKVB hebben de visie op het verpleegkundig beroep voorgesteld tijdens de hoorzitting van de commissie volksgezondheid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 6 november. De AUVB-UGIB-AKVB ondersteunt het principe van de klinische ziekenhuisnetwerken volgens een lokale, regionale en supranationale aanpak, met het oog op de rationalisering van de ziekenhuisstructuren, zoals voorgesteld in het wetsontwerp van minister Maggie De Block.

Echter, de AUVB-UGIB-AKVB vraagt dat het verpleegkundig beroep wordt vertegenwoordigd binnen de toekomstige ziekenhuisnetwerken en dit op gelijk niveau als de medische beroepssector; wij verwachten dat er bij de oprichting van deze klinische ziekenhuisnetwerken een verplichting komt om raden van lokale verpleegkundigen op te richten en dat een functie van “hoofdverpleegkundige voor het netwerk” in het leven geroepen word. De verpleegkundige raad van het lokaal-regionaal klinisch ziekenhuisnetwerk evenals de hoofdverpleegkundige van het netwerk moeten over dezelfde prerogatieven beschikken als de medische raad en de hoofdarts van het netwerk.

Wij verwachten eveneens dat in het toekomstig wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat betreft het klinisch netwerken tussen de ziekenhuizen, de term “medisch” systematisch vervangen wordt door de termen “medisch en verpleegkundig” en dat de term “medische raad” wordt vervangen door “medische en verpleegkundige” raad.

Niet de structuren maar wel de kwaliteit, kwalificatie en competentie van de betrokken gezondheidswerkers maken de kwaliteit van de zorg uit.

U kan het volledige persbericht hier raadplegen