Studie van het KCE: meer verpleegkundigen

Studie van het KCE: meer verpleegkundigen

De AUVB zoekt constructief mee naar oplossingen!

Persbericht van de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB) naar aanleiding van de KCE-publicatie “Meer verpleegkundigen nodig in het Internationale Jaar van de Verpleegkundige”

BRUSSEL, 30 januari 2020 – Vandaag verscheen een persbericht vanuit het KCE en de KU Leuven met de boodschap dat de patiënt/nurse ratio te hoog ligt op de ziekenhuisafdelingen waar het onderzoek werd uitgevoerd. Het KCE stelt dat er meer verpleegkundigen nodig zijn in de ziekenhuizen en vraagt dat de overheid jaarlijks bijkomende middelen investeert en erop toeziet dat deze effectief worden gebruikt om het aantal patiënten per verpleegkundige te verlagen en dit op de diensten waar dit het meest nodig is. Verder zouden de ziekenhuizen een aantrekkelijke, veilige en aangename werkomgeving voor hun verpleegkundigen moeten creëren, en hen moeten ontheffen van taken waarvoor ze overgekwalificeerd zijn.

De resultaten geven aan dat er de afgelopen jaren vooral ingezet is op het verbeteren van de werkomstandigheden van de verpleegkundigen, maar er werd geen structureel beleid gevoerd om het aantal patiënten per verpleegkundige te doen dalen en de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen.

Deze studie geeft een belangrijk signaal naar de overheid om in te zetten op een betere bestaffing binnen de ziekenhuizen en daarmee te ijveren voor goede zorg en veiligheid voor de patiënten. Dit verhoogt in dezelfde beweging ook de attractiviteit van het beroep.

Belangrijk is om ook binnen andere zorginstellingen (vb ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg) en binnen de thuiszorg een betere bestaffing te realiseren.

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België is verheugd dat dit onderzoek haar standpunten nog eens bevestigt. De AUVB heeft eind vorig jaar alvast een werkgroep de opdracht gegeven om na te gaan welke initiatieven genomen kunnen worden om de attractiviteit van het verpleegkundig beroep te promoten.

De Algemene Unie der Verpleegkundigen heeft dit onderzoek mee ondersteund en opgevolgd. We vinden het positief dat het KCE de resultaten van dit onderzoek naar buiten brengt. De resultaten liegen er immers niet om… De AUVB wil alvast een constructieve en positieve bijdrage leveren.


Stem nu voor de HealthNest projecten!

Stem nu voor de HealthNest projecten!

HealthNest, waarvan de AUVB een partner is, biedt u de mogelijkheid om de beste projecten rond gezondheisvaardigheid te bepalen door middel van een crowdvoting.

HealthNest, de incubator voor ideeën rond gezondheidsvaardigheden in België, laat weten dat er gestemd kan worden tot zondag 16 februari 2020. Aan de hand van een stemming op het online platform zal de stem van actoren in de Belgische gezondheidszorg bepalen welke ideeën het meest persuasief zijn. De combinatie van de stemmen en het aftoetsen aan de criteria zal uiteindelijk bepalen welke 7 ideeën gepresenteerd worden in de volgende fase.

Stemmen kan nog tot zondag 16 februari 2020

HealthNest hoopt dat zoveel mogelijk mensen die betrokken zijn met gezondheidszorg zullen deelnemen aan de crowdvoting om de gezondheidsvaardigheid te verbeteren. Stemmen kan nog tot en met zondag 16 februari 2020 op de website van HealthNest.

Klik hier om te stemmen

Voor het tweede jaar op rij

Het farmaceutisch bedrijf MSD lanceerde vorig jaar met de steun van partnerorganisaties uit de gezondheidssector de eerste editie van HealthNest. Deze incubator werd opgericht nadat verschillende wetenschappelijke onderzoeken en bevragingen aan het licht brachten dat een significant deel van de bevolking niet over een gezonde dosis gezondheidsvaardigheden beschikt, oftewel: de kennis, motivatie en competentie om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, te evalueren, te beoordelen en toe te passen.

Wat valt er te winnen?

De bedenkers van de drie winnende ideeën ontvangen een prijs in de vorm van een professioneel coachingprogramma. Tijdens dit programma begeleiden de partners van HealthNest de winnende ondernemers om hun idee of startup verder te verbeteren om zo tot slot succesvol te kunnen implementeren in de maatschappij. Deze partners* zijn 16 belangrijke spelers in de Belgische gezondheidssector die dankzij hun ervaring en netwerk de nodige draagkracht kunnen geven aan projecten.

Dat HealthNest het begin kan betekenen van een succesverhaal, getuigt ook Natacha Biset, winnaar van vorig jaar met het project ‘Comunicare’:

“HealthNest gaf ons project de visibiliteit en ondersteuning die het nodig had. De toekomst van Comunicare ziet er beloftevol uit.” – Natasha Biset

Comunicare is een project speciaal voor patiënten die lijden aan aandoeningen van de luchtwegen. Het doel is om een communicatieplatform (Comunicare) te ontwikkelen tussen
zorgverleners en de patiënt. Deze laatste heeft toegang tot gepersonaliseerde informatie via een mobiele applicatie.

*De 16 partners zijn: de huisartsenverenigingen SSMG en Domus Medica, de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de Vereniging der Coöperatieve apotheken van België (Ophaco), de Belgische Cardiologische Liga, de Stichting tegen Kanker, de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ), het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, de Christelijke Mutualiteit, de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, Zorgnet-Icuro, de Belgische Vereniging van Artsen Syndicaten (AbSym/BVAS), Gezondheid en Wetenschap, RMN en het farmaceutisch bedrijf MSD.


De nieuwe ethische code van Medtech Europe - Gevolgen voor verpleegkundigen

De nieuwe ethische code van Medtech Europe – Gevolgen voor verpleegkundigen

In België kunnen gezondheidswerkers dankzij een strikt juridisch kader profiteren van sponsoring voor congressen van meer dan één dag, zolang het programma en de faciliteiten in overeenstemming zijn met de bestaande wetgeving.

Mdeon VZW, is door de Belgische Staat belast met het controleren van de ethische waarde en code en de naleving van de betrokken wetgeving. Dit gebeurt aan de hand van de analyse van de uitnodigingen en het programma van deze congressen. Indien het programma voldoet en conform is, bezorgt MDEON een visumnummer dat men tijdens het congres dient bij te houden en dient te tonen op vraag van een bevoegde instantie (in België is dit ‘het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten’ – ‘FAGG’).

Sponsoring is dus volledig legaal en geautoriseerd!

Aan de andere kant hebben ‘Medtech Europe Association’ en haar Belgische dochteronderneming ‘Be medtech’ onlangs een interne ethische code gepubliceerd die alle vormen van directe of indirecte sponsoring verbiedt. De maatregel wordt voor hun definitief op 1 januari 2021. Medtech is overkoepelt het merendeel van de fabrikanten van niet-farmaceutische gezondheidsproducten (verbandmiddelen, sondes, enz.).

Voor het verplegend beroep is dit een delicate beslissing, omdat het de beroepsgroep sponsoring ontneemt. Sponsoring biedt ons de financiële mogelijkheid om aan congressen deel te nemen en om op deze wijze permanente opleidingen te volgen. Aangezien de verpleegkundige geen voorschrijver is en enkel werkt met medische apparatuur, wordt het beroep van verpleegkundige zwaar getroffen door deze maatregel.

We kunnen alleen maar spijt hebben van deze beslissing. Medtech meldt ons dat dit noodzakelijk is in naam van een nodige ‘ethische reflectie’.
Ondertussen zoeken de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België en de aangesloten beroepsorganisaties naar oplossingen zodat we in de toekomst aan congressen kunnen blijven deelnemen.

Christian Thyse
Voorzitter Mdeon & vertegenwoordiger van de AUVB bij Mdeon

 

Hieronder kunt u de nieuwe ethische code van Medtech Europe downloaden:
MedTech Europe – Code of Ethical – Business Practice


VVVB Studiedag - Welzijn op mensenmaat - 26/03/2020

VVVB Studiedag – Welzijn op mensenmaat – 26 maart 2020

Onze maatschappelijke relaties in constante evolutie. Zekerheden op de werkvloer? Waar? Als Arbeidsverpleegkundigen, in alle diensten worden we ook geconfronteerd met deze wijzigingen op de werkvloer.

HET Belang van een goede werking door duidelijke aanpak & communicatie in alle sectoren, voor alle professionelen, elk met eigen talenten en hun obstakels. We doen beroep op deskundigen ter ondersteuning van onze preventieve, verpleegkundige taken …als extra hulp voor zowel werknemer als werkgever… waar we dagdagelijks mee mogen samenwerken.

Deelnameprijs en betaling

 • Leden VVVB (lidgeld betaald voor 2020): 75,- EUR
 • Niet-leden VVVB: 195,- EUR (inclusief lidmaatschap 2020)
 • Studenten verpleegkunde: 45,- EUR

Programma

 • 8u30 – 9u00: Onthaal, registratie
 • 9u00 – 9u15: Welkom Mieke Raeijmaekers, Voorzitter VVVB
 • 9u15 – 10u00: Agressiewijs – Gids voor agressie op het werk – Auteurs van het boek: Ellen Delvaux & Ineke Van den Zegel – IDEWE
 • 10u00 – 10u45: Voor mensen die het moe-zijn moe zijn. Omgaan met CVS en fybromyalgie. Praktische tips. Paul Liekens i.s.m. Myr-I-am
 • 10u45 – 11u00: Pauze
 • 11u00 – 11u45: Omgaan met autisme op de werkvloer – Ilse Van den Eede – autismespecialiste – oprichter Wō, omgaan met autisme
 • 11u45 – 12u45: Lunch
 • 12u45 – 13u15: Informatie betreffende FOHNEU – BEFOHN – Valérie van Gulck Ondervoorzitter VVVB – Co-voorzitter Befohn – Bestuur Fohneu – IDEWE
 • 13u15 – 14u00: Nudging, op een positieve manier sensibiliseren. Marianne Van Hees Mensura
 • 14u00 – 14u45: Frustratie/problemen bij diversiteit – Koen Van der Dood – Preventieadviseur psychosociale aspecten IDEWE -Mechelen
 • 14u45 – 15u00: Pauze
 • 15u00 – 15u45: Transgender: ben ik anders? Ervaringen en tips voor de werkvloer. Dr. Winne HAENEN – Arts-gezondheidsinspecteur, Cluster Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
 • 15u45 – 16u15: Vraagstelling/discussie (voorzitter)
 • 16u15: Einde

Locatie

Inschrijving

 • Uiterlijk 6 maart 2020.
 • Annulatie mogelijk tot 3 dagen vóór de studiedag.
 • Nadien vervalt elke mogelijkheid tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 • Bij voorkeur via link website op www.vvvb.be

Individuele inschrijvingGroepsinschrijving

Opgelet

 • De betaling zonder factuur dient te gebeuren ten laatste op 6 maart 2020
 • De administratiekosten bij aanvraag van een factuur bedragen € 10,- (binnenland) en € 15,- (buitenland)
 • Bankrekening: BE56 0012 0824 0888 – GEBABEBB


NuPhaC Avondsymposium: Geneesmiddelen en de verpleegkundige zorgverlening - 17/2/2020

NuPhaC Avondsymposium: Geneesmiddelen en de verpleegkundige zorgverlening – 17/2/2020

Bent u een verpleegkundige met interesse in farmaceutische zorg?

Dan is het eerste avondsymposium van NuPhaC wellicht iets voor u!

Wat?

Belangrijke bevindingen uit recent onderzoek over verpleegkunde en farmaceutische zorg worden toegelicht:

 • Kwaliteit van voorschrijven en medicatiemonitoring
 • Medicatie en veiligheidsmanagement
 • Competenties en interprofessionele communicatie inzake medicatie
 • Zelfmanagement en therapietrouw

Het volledig programma kan u vinden op de website www.nuphac.eu

Wanneer?

17 februari 2020 van 17u30 tot 20u50

Waar?

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Tent-aula

Inschrijven?

€50 overschrijven voor 31 januari 2020 op BE86 7350 0853 2550.

Inschrijvingsformulier via:
https://www.uantwerpen.be/nl/formulieren/extern/nuphac/avondsymposium/


46ste Congresweek van de Verpleegkundigen - 25 tot 27 maart 2020

46ste Congresweek van de Verpleegkundigen – 25 tot 27 maart 2020

Vanaf 25 tot 27 maart 2020 organiseert de NVKVV de 46ste Congresweek van de Verpleegkundigen in het kursaal van Oostende.

Klik op het programma hieronder voor meer info en om u in te schrijven:


Opleidingsproject voor verpleegkundigen en zorgkundigen - Opstart september 2020

Opleidingsproject voor verpleegkundigen en zorgkundigen

Opstart september 2020

 

Goed nieuws! Het Intersectorale Fonds voor de Gezondheidsdiensten lanceert opleidingsprojecten voor verpleegkundigen en zorgkundigen.

Opleidingsproject voor verpleegkundigen

Het opleidingsproject voor verpleegkundigen wordt opnieuw opgestart voor de opleidingen die starten in september 2020.

Dit opleidingsproject maakt het al enkele jaren mogelijk voor werknemers uit een aantal sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten om met behoud van loon, een opleiding te volgen van maximum vier schooljaren tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of in drie jaar tot gegradueerde verpleegkundige (A2).

De inschrijvingsperiode loopt t.e.m. 13 maart 2020.

Alle informatie over dit project vindt u hier: Opleidingsproject voor verpleegkundigen – FeBi

Opleidingsproject zorgkundige (deeltijdse opleiding)

Het opleidingsproject zorgkundige wordt eveneens opnieuw opgestart voor opleidingen die starten in september.

Dit project biedt de kans aan niet-verzorgend personeel om zich om te scholen tot zorgkundige via een deeltijds schooltraject met behoud van basiswedde. De werknemer zal een deel van zijn arbeidstijd worden vrijgesteld om de opleiding te volgen. Het IFG financiert de vervanging van deze vrijgestelde uren.

De inschrijvingsperiode loopt t.e.m. 13 maart 2020.

Alle informatie over dit project vindt u hier: Opleidingsproject zorgkundige – FeBi

Met uw vragen kan u terecht op: ifg-finss@fe-bi.org 

Hoe inschrijven? 

Vóór 13 maart 2020 moet het aanvraagformulier (die u hieronder kunt downloaden) bestaande uit 2 pagina’s volledig ingevuld terug gestuurd worden. Na 13 maart 2020 (postdatum telt) worden geen kandidaturen meer aanvaard! Onvolledige kandidaturen worden NIET verwerkt!

Inschrijvingsformulier opleiding verpleegkundige

Inschrijvingsformulier opleiding zorgkundige


Week van de Zorg: van 9 tot 15 maart 2020

Week van de Zorg: van 9 tot 15 maart 2020

De Dag van de Zorg is de voorbije jaren uitgegroeid tot een “Week van de Zorg” (van maandag 9 tot zondag 15 maart 2020) in zijn volle omvang en diversiteit op de kaart, met “Werken in de Zorg” als thema.

Dit doen ze met verschillende sensibiliserende acties samen met hun deelnemers aan Dag van de Zorg, tientallen partners, radio en televisie.

Meer info over de “Week van de Zorg” vind je hier.


Advies van de FRV over de opleiding van de gespecialiseerde verpleegkundige

Advies van de FRV over de opleiding van de gespecialiseerde verpleegkundige

Op 20 januari 2020 heeft de Federale Raad voor Verpleegkunde het advies 2019.04 betreffende de opleiding van de gespecialiseerde verpleegkundige gepubliceerd.

U kunt het document hier downloaden:
avis_2019-04_cfai-_formation_infirmier_specialise_.pdf

En op de website van de FRV:
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/advies-van-de-federale-raad-voor-verpleegkunde-betreffende-de-opleiding-van-de


Dagen over de Kwaliteitswet

Dag over de Kwaliteitswet van 18 december 2019

De AUVB organiseerde een dag om de themas van de trefpunt verpleegkundigen te verdiepen. De onderwerpen waren:

De verplichte deelname aan het praktijkregister (een federale elektronische database waar iedereen zijn locatie en type van praktijk moet bijhouden. De verplichting om een portfolio bij te houden (de bewijzen dat de beroepsbeoefenaar bekwaam is en ervaring heeft : kwalificaties, permanente vormingen, professionele ervaringen…) De oprichting van een Toezichtscommissie (het orgaan dat de toepassing van deze wet zal controleren).

Hieronder vindt u de details van de plenaire vergadering, een beschrijving van workshops van de dag, en een link om de verschillende presentaties te downloaden.

Plenair

Het eerste deel van het evenement omvatte een presentatie van de doelstellingen van de dag, een samenvatting van de trefpunt verpleegkundigen van 29 november en een overzicht van de krachtlijnen van de Kwaliteitswet.

Workshops

De eerste workshop was gewijd aan het praktijkregister. Deelnemers hebben nagedacht over hoe professionele informatie onder de aandacht van het publiek moet worden gebracht en de redenen waarom deze moet worden gedeeld. Wat betekent dit voor het beroep van verpleegkundige.

Bekendmaking van professionele informatie (NL) – door Prof. Dr. Sylvie Tack, UGent, UAntwerpen

De tweede workshop was gewijd aan de portfolio van verpleegkundigen: waarom zou deze moeten gecreëerd worden en hoe moet het worden beheerd?

Visum en portfolio (NL) – door Prof. Tom Goffin, UGent

Het onderwerp van de derde workshop was de Toezichtcommissie. Het is de federale commissie voor de controle van de gezondheidszorg. Waarom en hoe moet het worden geïmplementeerd? Wat zijn de gevolgen voor onze praktijk? Wat willen we voor ons beroep?

De Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg (FR/NL) – door Geneviève Schamps, Prof. aan de Université Catholique de Louvain

Trefpunt Verpleegkundigen: Dag over de Kwaliteitswet van 29 november 2019

In april 2019 heeft de Kamer een wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg gestemd en deze bevat een hele reeks nieuwe maatregelen voor de gezondheidsbeoefenaar. De wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2019 en zal in werking treden in juli 2021.

Het lijkt ons dus opportuun het brede verpleegkundig werkveld hierover te consulteren en samen te debatteren over de concrete uitvoering van sommige maatregelen die in de wet voorzien zijn.Het zou interessant zijn dat het beroep aan de overheid aangeeft wat in de praktijk concreet mogelijk is.

Het gaat meer specifiek over volgende bepalingen: De verplichte deelname aan het praktijkregister (een federale elektronische database waar iedereen zijn locatie en type van praktijk moet bijhouden. De verplichting om een portfolio bij te houden (de bewijzen dat de beroepsbeoefenaar bekwaam is en ervaring heeft: kwalificaties, permanente vormingen, professionele ervaringen…) De oprichting van een Toezichtscommissie (het orgaan dat de toepassing van deze wet zal controleren)

Hieronder vindt u de details van de plenaire vergadering, een beschrijving van workshops van de dag, en een link om de verschillende presentaties te downloaden.

Pleniair

Het eerste deel van de dag was gewijd aan het ontdekken van de Engelse, Nederlandse en Franse voorbeelden die al respectievelijk een oefenregister, portfolio en controlecommissie hebben.

Workshops

De eerste workshop was gewijd aan het praktijkregister. Deelnemers hebben nagedacht over hoe professionele informatie onder de aandacht van het publiek moet gebracht worden en de redenen waarom deze moet worden gedeeld. Wat betekent dit voor het beroep van verpleegkundige?

“Is het mogelijk om uw eigen informatie zelf te registreren op de federale portaalsite?” – Presentatie en debat onder leiding van een vertegenwoordiger van het RIZIV.

De tweede workshop was over de portfolio van verpleegkundigen: waarom zou het moeten gecreëerd worden en hoe moet het worden beheerd?

Hoe zou een portfolio voor verpleegkundigen in België kunnen uitzien? Welke elementen moeten worden opgenomen? – Presentatie en debat onder leiding van de medevoorzitters van de werkgroep “permanente vorming” van de Federale Raad voor Verpleegkunde.

Het onderwerp van de derde workshop was de Toezichtcommissie. Het is de federale commissie voor de controle van de gezondheidszorg. Waarom en hoe moet het worden geïmplementeerd? Wat zijn de gevolgen voor onze praktijk? Wat willen we voor ons beroep?

“Controle op de ‘beroepsbekwaamheid’: hoe kan dit in de toekomst worden ontwikkeld om effectiever te zijn? Hoe omgaan met klachten over de beroepsuitoefening?” – Presentatie en debat onder leiding van Dr Isabelle Renard en Dr Katia Machiels  van de cel “Controle van de gezondheidsbeoefenaars” van de FOD Volksgezondheid.