De impact van Covid - Webinar

De COVID-19 pandemie houdt aan, en vraagt meer dan ooit een enorme inspanning van het zorgend personeel.
De huidige realiteit is een zeer zware beproeving voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid.
Om een bijdrage te leveren aan een mogelijke oplossing om beter om te gaan met vermoeidheid, organiseren wij een virtuele bijeenkomst.
Deze online sessie wordt geleid door Prof. Dr. Elke Van Hoof, klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out.
• Hoe bevrijd je jezelf van fysieke en mentale vermoeidheid?
• Hoe behoud je een goede work-life balans gedurende de huidige pandemie?
Tijdens het webinar Prof. Dr. Elke Van Hoof eenvoudige en efficiënte tips & tricks aanreiken om op deze vragen te kunnen antwoorden.

U kunt hier klikken om de VIDEO opnieuw te bekijken.

 


Wet van 6 november 2020 - Advies FRV

De Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) heeft een initiatiefadvies uitgebracht over de wet van 6 november betreffende de delegatie van verplegingshandelingen aan personen die niet wettelijk bevoegd zijn om te werken.

U vindt dit advies 2020 03 van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de wet van 6
november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID−19- epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijnvia de volgende link  FRV/2020/ADVIES-03


Trefpunt 2020

Trefpunt 2020

De traditionele “Trefpunt Verpleegkunde”, georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), dit jaar plaatsgevonden op 17 november 2020 via Webinar.

Het thema van de dag was “Welzijn op het werk in tijden van pandemie”.

De presentaties van de sprekers zijn beschikbaar in de presentatietaal via de links.

9u00 – 9u15: “Openingswoord” door een vertegenwoordiger van de federale overheid Volksgezondheid

9u15- 9u30: Inleiding” door  Dhr. Adrien Dufour– woordvoerder van de AUVB – Algemene Unie Der Verpleegkundigen Van België

9u30 – 10u15: Prevalentie van het risico voor burn-out gerelateerd aan Covid-19 bij Franstalige verpleegkundigen” door Dhr. Adrien Bruyneel – SIZ Nursing

10u15 – 10u35: Maatregelen genomen voor verpleegkundigen

FOD: zorgpersoneelsfonds – Sociaal akkoord – psychosociale ondersteuning

RIZIV: exceptionele maatregelen genomen tijdens de COVID-crisis

10u35 – 11u00: “Preventie- en beschermingsdiensten op het werk voor de verpleegkundige sectoren” door Dhr. Mehdi El Fassi, co-voorzitter van BeFOHN – beroepsvereniging voor verpleegkundigen werkzaam binnen de bedrijfsgezondheidszorg

11u00 – 11u15: Pauze

11u15 – 12u00:  Op welke wijze kan de organisatorische arbeidsstructuur bijdragen tot een hoger welbevinden voor verpleegkundigen op het werk”  door Dhr. Geert van Hootegem,  HIVA

12u00 – 12u45: “Veerkracht bij verpleegkundigen” door B. Vincke – onderzoekster en lector verpleegkunde Hogeschool VIVES

12u45 – 13u00: Slotwoord door Mevr. Josiane Fagnoul, Lid van het bureau van de AUVB en  KPVDB