Verlenging - Wet van 6 novembre 2020

In het Staatsblad van 30 maart 2021 werden twee KB’s gepubliceerd die het mogelijk maken om  “de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn” te verlengen tot 1 oktober 2021.

Bijkomend wordt ook mogelijk gemaakt om extra de uitvoering van wondzorg te delegeren aan door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn

Vanuit de AUVB-UGIB-AKVB betreuren we deze verlenging van deze wet. Integendeel vroegen we de afschaffing van deze uitzonderings-wetgeving. Immers is er voldoende potentieel en inzet om de kwaliteit van de zorg aan de bevolking te garanderen. Er is geen enkele nood om afbreuk te doen aan de wettelijke bevoegdheid en professionele erkenning van de verpleegkunde. Op geen enkel moment is het tot nu noodzakelijk geweest om de uitzonderingswetgeving toe te passen en om niet-verpleegkundigen verpleegkundige handelingen te laten overnemen.

U vindt de betrokken KB’s in bijlage.

25 MAART 2021. — Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 4, tweede lid, van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn

 

25 MAART 2021. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2020 tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn

 

13 DECEMBER 2020. – Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn

 

Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op wondverzorging werd toegevoegd aan de lijst van niet te delegeren taken.


De AUVB-UGIB-AKVB hoorzitting in de bijzondere Covid-19 epidemie commissie

De bijzondere commissie “belast met het onderzoek naar de aanpak van de COVID-19-epidemie door België” van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de AUVB-UGIB-AKVB gehoord tijdens een hoorzitting die plaatsvond op 25 januari 2021.

De video van de Bijzondere Covid-19-epidemie commissie


Wet van 6 november 2020

Wet op 6 novembre 2020

Op 6 november werd een wet gestemd om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19 epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn. Dit geeft tot gevolg dat niet-verpleegkundigen, na delegatie, een aantal verpleegkundige handelingen mogen uitvoeren. De Technische commissie voor verpleegkunde (FRV) heeft een advies ingediend. Een Koninklijk Besluit werd op 13 december uitgevaardigd met betrekking tot uitvoering van art. 3 van deze Wet van 6 november 2020 maar dat KB volgt niet helemaal het advies van de TCV. Hierbij wordt een lijst van taken opgesomd die uitdrukkelijk uitgesloten worden van de mogelijkheid tot delegeren. Deze specifieke handelingen werden nog eens verduidelijkt in een omzendbrief van de minister Vandenbroucke . Opmerkelijk is dat vermeld wordt dat verpleegkundigen de voorbereiding en de toediening van een vaccin kunnen delegeren aan een wettelijk gezien niet bevoegde persoon.


Voorbeeld bericht wetgeving

Voorbeeld bericht Wetgeving

Voorbeeld bericht wetgeving: vanuit de Nederlandstalige kamer van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België samen met onze leden beroepsorganisaties voor verpleegkunde hebben we een video opgemaakt waarbij we een aantal belangrijke aspecten aanhalen en pleiten voor ingrijpende maatregelen binnen de woonzorgcentra in Vlaanderen.