Een preventief vaccin toedienen

Als verpleegkundige mag je sinds 9 april 2016 zelfstandig vaccineren zonder aanwezigheid van een arts.
Het toedienen van een vaccin is nu een B2-handeling geworden, een handeling op voorschrift van een arts.
Door een recente wijziging in de beroepswetgeving is het toezicht van de arts niet langer vereist. Bij de
toediening van een vaccin dien je wel rekening te houden met een aantal voorzorgsmaatregelen. Je moet
ook kunnen optreden wanneer de gevaccineerde een ernstige en onmiddellijke bijwerking vertoont in de 15
minuten volgend op de toediening.
Omdat verpleegkundigen in de toekomst frequenter vaccins zullen toedienen in de context van de reguliere
zorg en preventie, biedt het NVKVV je deze brochure aan. Iedereen kan er mee aan de slag in de eigen sector.
Met deze informatie bieden we je de nodige adviezen voor een goede praktijkvoering bij het toedienen van
vaccins.

 


Een blik op het verleden om aan de toekomst te bouwen * FNIB 2020 Congres

De geschiedenis van de verpleging. Het testen van de andere kant van de medaille. Covid 19 hoe gaan we met de crisis om?

De FNIB, de Nationale Federatie van Verpleegkundigen van België, biedt u 45 minuten rond pandemieën. Pandemieën en de evolutie van de verpleegkundige wereld zijn nauw met elkaar verbonden. Vandaag de dag is het meer dan ooit tijd om het belang van hun werk te begrijpen en vooral de impact van een situatie zoals we die nu meemaken.

Video alleen beschikbaar in het Frans.


Boodschap aan Vlaams Parlement

Boodschap aan Vlaams Parlement

Vanuit de Nederlandstalige kamer van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België samen met onze leden beroepsorganisaties voor verpleegkunde hebben we een video opgemaakt waarbij we een aantal belangrijke aspecten aanhalen en pleiten voor ingrijpende maatregelen binnen de woonzorgcentra in Vlaanderen.

We vragen aandacht voor:

  • een geëngageerd en toekomstgericht woonzorgbeleid vanuit Vlaanderen;
  • verduidelijking aangaande de structurele maatregelen die de Vlaamse overheid voor de zorgsector voorziet
  • een correcte en gelijkwaardige financiering voor alle verpleegkundigen of ze nu in een ziekenhuis als in een woonzorgcentrum tewerkgesteld zijn:
  • een valorisatie van een Corona-premie zoals minstens de consumptiecheque zoals deze die door de Federale overheid wordt voorzien voor zorgverleners
  • evenredigheid in facilitering en waardering van de opleidingen gespecialiseerde verpleegkundigen in Vlaanderen
  • het voorzien van een samenwerking met gespecialiseerde verpleegkundigen binnen de woonzorgcentra;
  • de expliciete mogelijkheid dat verpleegkundigen tewerkgesteld in een WZC zich kunnen organiseren en engageren binnen een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen zonder daarvoor afgestraft te worden of schrik te moeten hebben voor hun tewerkstelling;
  • maatregelen die de attractiviteit verhogen om het werk binnen een WZC met enthousiasme en engagement vol te houden

U vindt hierbij de link voor deze video: https://nabeeld.be/owncloud/index.php/s/sPSZTMjoR5B9YDE

We hopen en wensen dat u de boodschap van deze video integreert binnen een toekomstig en vooruitstrevend Vlaams zorgbeleid.

Met de meeste hoogachting


Merci verpleegkundigen!

Merci verpleegkundigen!

Beste collega’s,

Men heeft een initiatief genomen om de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken en men heeft een video op poten gezet waarbij enkele BV’s de Vlamingen oproepen om vrijdagmiddag om 12u een wit laken uit hun raam te hangen en te applaudisseren voor de zorgverleners en vrijwilligers.

Misschien vinden jullie het ook leuk om die onder de verenigingen te verspreiden om een zo groot mogelijk bereik te krijgen?

Jullie kunnen deze hier downloaden:
Mag ik jullie vragen om dit massaal te delen.
https://we.tl/t-wNDyOZvaDd
https://vimeo.com/sylvesterproductions/mercivanuitmijnkot

Aan allen, veel goede moed en.. MERCI !!!!


Après-midi Thématique SIXI 26/10

Après-midi Thématique SIXI 26/10

Transmission des informations entre les professionnels de santé et les institutions hospitalières vers le RSW