Als verpleegkundige mag je sinds 9 april 2016 zelfstandig vaccineren zonder aanwezigheid van een arts.
Het toedienen van een vaccin is nu een B2-handeling geworden, een handeling op voorschrift van een arts.
Door een recente wijziging in de beroepswetgeving is het toezicht van de arts niet langer vereist. Bij de
toediening van een vaccin dien je wel rekening te houden met een aantal voorzorgsmaatregelen. Je moet
ook kunnen optreden wanneer de gevaccineerde een ernstige en onmiddellijke bijwerking vertoont in de 15
minuten volgend op de toediening.
Omdat verpleegkundigen in de toekomst frequenter vaccins zullen toedienen in de context van de reguliere
zorg en preventie, biedt het NVKVV je deze brochure aan. Iedereen kan er mee aan de slag in de eigen sector.
Met deze informatie bieden we je de nodige adviezen voor een goede praktijkvoering bij het toedienen van
vaccins.