Wie zorgt er voor onze zorgverleners?

Presentatie Memorandum 2024, Ontmoeting – Débat

Wie zorgt er voor onze zorgverleners?

De AUVB presenteerde haar Memorandum 2024 met vijf prioritaire structurele punten voor verpleegkundigen. De Ontmoeting-Debat die volgde was rijk aan uitwisselingen.

5 structurele punten en hun mogelijke oplossingen – Memorandum 2024 voorgesteld door Yves Maule, ondervoorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB)

Video van het evenement part 1.

Video van het evenement part 2.

We danken de verschillende politieke partijen en vertegenwoordigers van de ministeries die gezondheid in hun portefeuille hebben voor hun aanwezigheid.

 

Evenement in de krant:

NL

 

FR


Memorandum 2024

Memorandum 2024

Vijf structurele pijnpunten en hun mogelijke oplossingen

Wie zorgt voor onze zorgverleners? Tijdens de Covid-pandemie hebben we ervaren hoe essentieel verpleegkundige zorg is voor onze samenleving. Verpleegkundigen draaiden overuren in de frontlinie en vochten voor de gezondheid van ons allemaal. Maandenlang applaudisseerden we elke avond voor onze helden. Maar toen het applaus wegstierf, bleef er weinig politiek engagement over om hen écht te bedanken en te geven wat zij verdienen: structurele ondersteuning van deze essentiële sector.

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) neemt de verdediging van de verpleegkundigen op zich. In dit memorandum lichten we vijf prioriteiten toe voor de komende jaren. Vijf structurele pijnpunten en hun mogelijke oplossingen. We laten hierbij de verpleegkundigen zelf aan het woord. Onze zorgverleners hebben ook zorg nodig: zij kampen met mentale en fysieke problemen omwille van de problemen die hun sector treft. De verpleegkundigen getuigen over hun dagelijkse ervaring en over wat zij écht nodig hebben van de beleidsmakers vanaf 2024.

Het volledige AUVB 2024 Memorandum

De sammenvatting van het AUVB 2024 Memorandum

Fiches_met getuigenissen


Inschrijving : Ontmoeting-Debat 31.01.2024

Inschrijving : Ontmoeting-Debat 31.01.2024

De federale, regionale en Europese verkiezingen naderen snel. Ze worden gevolgd door  de gemeenteraads-en provincieraadsverkiezingen.

De nieuwgekozen politici zullen de toekomst van verpleegkundigen bepalen via het gezondheidsprogramma van hun partij.

De AUVB roept op om de prioriteiten van verpleegkundigen op te nemen in de gezondheidsprogramma’s van de politieke partijen en, via hen, in de regeringsverklaring.

We vragen onze (toekomstige) vertegenwoordigers om verpleegkundigen te steunen en te investeren in de beoefenaars van de verpleegkunde.

 

PROGRAMMA

13:00 – 13:30 Onthaal

13:30 – 13:35 Welkomstwoord
Marc Koninckx, Voorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

13:35 – 14:00 De vijf prioriteiten van verpleegkundigen – Memorandum 2024
Yves Maule, Ondervoorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

14:00 – 15:00 Debat: “Het beleid: welke politieke stappen zijn noodzakelijk ?”

Deelnemers : Jan Bertels, Miguel Lardennois, Karine Lalieux, Jean-Louis Vanherweghem, Laura Piraprez, Catherine Fonck

15:00 – 15:20 Pauze

15:20 – 16:20 Debat: “Politieke partijen: Wat zullen zij voor verpleegkundigen doen het komende beleidstermijn ?”

Deelnemers : Sophie Merckx, Frieda Gijbels, Liesbeth Sommen, Jeremie Vaneeckhout, Laurence Hennuy, Sophie Rohonhy, Yannis Bakhouche, Robby De Caluwé, Gitta Vanpeborgh

16:20 – 16:30 Conclusie

16:30 – 17:30 Receptie & Netwerking

 

Praktische info

Hotel Amigo Brussels
1-3 Vruntstraat Brussels 1000

Routebeschrijving
Met het openbaar vervoer: metrohalte Centraal Station. 6 minuten te voet (500m) van de metrohalte tot het Hotel Amigo.

Met de wagen: Interparking Grand Place
Grasmarkt 104, 1000 Brussels. 4 minuten te voet (300m) van de parking tot het Hotel

Vragen?
Contacteer ons op 0471 86 11 56 (NL) ou 0471 86 11 27 (FR) of via email op info@auvb.be

Ik schrijf me in


Trefpunt verpleegkunde 2023

Trefpunt Verpleegkunde 2023

De traditionele “Trefpunt Verpleegkunde”, georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), vonden dit jaar plaats op donderdag 23 november 2023.

Het thema van de dag was : ” De hervorming van het verpleegkundig beroep “.

13u30 – 13u45: Inleiding
door  Mevr. Sabine Stordeur, Directeur-generaal Gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid

13u45 – 14u00: Openingswoord
door Mevr. Katrien Vervoort, Raadgeefster, kabinet Minister Vandenbroucke

14u00 – 14u30: “Wettelijk gezien worden Verpleegkundigen sedert 1974 niet meer als paramedici beschouwd. Waar staan ze dan en wie zijn de beoefenaars van de verpleegkunde ?”
door Miguel Lardennois, Raadgever Kabinet Minister Maron

14u30 – 15u00: “Leer-enzorgladder”
door Dhr. Edgard Peters, Voorzitter van de Federale Raad voor Verpleegkunde

15u20 – 15u50: “Expertise uitwisseling over de verpleegkundig specialist”
door Mevr. Brigitte Feuillebois, Chief Nursing Officer van Frankrijk en Mevr. Lieve Goossens, Wetenschappelijk onderzoekster, UZ Leuven, Bestuurster BVVS

15u50 – 16u20: “Impact van de hervorming op de thuiszorg-sector”
door Kristel De Vliegher, Diensthoofd Verpleegkundig Departement & Innovatie bij het Wit-gele kruis

16u20 – 16u50:  “Federale Toezichtscommissie: gevolgen voor de verpleegkundigen”
door Dhr. Xavier Van Cauter, FOD Volksgezondheid

16h50 – 17h00:                Slotwoord
door Marc Van Bouwelen, Voorzitter van de Technische Commissie voor verpleegkunde

 

Meer informatie & video’s van de presentaties op de website van de FOD Volksgezondheid Trefpunt verpleegkunde 2023 | FOD Volksgezondheid (belgium.be)


Denkdag AUVB-UGIB-AKVB 25.04.2023

Denkdag

Dinsdag 25.04.2023 | 09u00 – 17u00 |Diegem

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) organiseert op dinsdag 25 april 2023 voor de tweede maal een Denkdag over het memorandum. Het opzet is om het “Memorandum 2024” op te stellen en na te denken over de communicatie van de AUVB.

Deze dag is interactief en staat in het teken van uitwisselingen. Wie ingeschreven is, krijgt vooraf een aantal vragen ter voorbereiding van de workshops.

De dag vindt plaats in het Hotel ‘Van Der Valk’, Brussels Airport (7e verdieping, Culliganlaan 4b, te 1831 Diegem). Er wordt voorzien in simultaanvertaling en catering. Parkeerplaatsen zijn beschikbaar.

Al onze leden worden uitgenodigd om aan deze cruciale dag deel te nemen. Uw aanwezigheid is essentieel. Samen kunnen we de stem van de verpleegkundige laten horen.

Het Memorandum 2024

Met het oog op de verkiezingen van 2024 bereiden de politieke partijen hun verkiezingsprogramma voor. De AUVB wil de verpleegkunde hierin een plaats geven. We zullen samen de prioriteiten bepalen die we willen zien in de programma’s van onze politieke besluitvormers.

Tijdens de geplande workshop over de opmaak en de inhoud van het Memorandum 2024 zullen we de ideeën “out of the box” benaderen en de bestaande aandachtspunten herbekijken ten einde de klemtonen voor de komende legislatuur te bepalen die we nodig achten voor de verpleegkunde.

Communicatie AUVB

Een goede communicatie en informatie-uitwisseling zijn cruciaal om de stem van de verpleegkundige te laten horen. Deze communicatie moet aansluiten bij onze vastgestelde waarden: betrokken, proactief & vooruitziend, coherent en verenigd, een referentie, in alle onafhankelijkheid.

Deze workshop wordt georganiseerd om de interne en externe communicatie en uitwisseling van de AUVB te optimaliseren. We stellen ons huidige systeem van communicatie- en uitwisseling ter discussie en werken aan manieren om deze verder uit te werken, aan te passen en te wijzigen.

Op het programma

Moderator van de dag: de heer Yves Maule

9u00 – 9u30 Onthaal van de genodigden
9u30 – 9u45 Welkomstwoord, de heer Marc Koninckx, voorzitter van de AUVB
9u45 – 9u50 Organisatie, doelen en doelstellingen van de dag, mevrouw Deniz Avcioglu en de heer Wouter Decat, coördinatoren van de AUVB
10u00 – 10u30 Thema van “Communicatie “ door mevrouw Delphine Jarosinski  
10u30 – 10u45 Pauze
10u45 – 12u15 Workshop 1 Memorandum

Geleid door de heer Christophe Happe & door de heer Benoit Mores

Workshop 2 Communicatie

Geleid door mevrouw Delphine Jarosinski & de heer Edgard Eeckman

12u15 – 13u30 Pauze
13u30 – 14u00 Public Affairs, what’s it all about?

From collaboration to co-creation door de heer Hans Hellinckx

14u00 – 15u30 Workshop 1 Memorandum

Geleid door de heer Christophe Happe & door de heer Benoit Mores

Workshop 2 Communicatie

Geleid door mevrouw Delphine Jarosinski & de heer Edgard Eeckman

15u30 – 15u45 Pauze
15u45 – 16u15 Presentatie van de debatten in de verschillende workshops
16u15 – 16h20 Afsluitend woordje door de heer Yves Maule

 

Deelname aan de conferentie is gratis, maar inschrijven is verplicht. Er wordt voorzien in simultaanvertaling Frans-Nederlands. Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar.

Als u problemen heeft met inschrijven via de link Inschrijven,

Inschrijven kan nog steeds via info@auvb.be

Maak uw aanvraag met de volgende informatie:

  • Uw naam, voornaam ;
  • Uw beroep ;
  • Wat is de naam (acroniem) van de professionele verpleegkundige vereniging waartoe u behoort?
  • Bent u de hele dag (9.00-17.00 uur), ochtend (9.00-1.00 uur), middag (13.30-16.30 uur) aanwezig;
  • Neemt u deel aan de Algemene Vergadering van 18.30 tot 20.30 uur?

 

De inschrijvingen worden afgesloten op dinsdag 18 april 2023.

 

Inschrijving hier

 


Manneken Pis in verpleeguniform

Manneken Pis eert zorgpersoneel en hult zich in verplegersuniform

Algemene Unie van Verpleegkundigen dankt verpleegkundigen

1 april 2023 – Vandaag komen verpleegkundigen uit heel België samen in Brussel voor de slotdag van de roadshow van de Algemene Unie van Verpleegkundigen (AUVB). De AUVBtruck doorkruiste België om verpleegkundigen te bedanken voor hun inzet tijdens de COVIDpandemie. Vandaag werd Manneken Pis naar aanleiding van de gelegenheid gehuld in een verplegersuniform. Naast het vieren van de 70ste verjaardag van de AUVB, hoopt de VZW verpleegkundigen en leden te informeren over lopende acties en belangrijke wetswijzigingen binnen het beroep van verpleegkundige.

Dat de zorgsector het de afgelopen jaren zwaar heeft, kon de volledige bevolking ondervinden. De COVID-pandemie, hoge werkdruk, daling in het aantal inschrijvingen voor de bachelor verpleegkunde, en de vergrijzing van de bevolking dragen bij tot een tekort aan verpleegkundigen. Vandaag staat het beroep van verpleegkundige bovenaan de lijst van knelpuntberoepen. Om verpleegkundigen te bedanken voor hun inzet tijdens de COVIDpandemie, trok de Algemene Unie van Verpleegkundigen (AUVB) door België met Brussel als eindhalte.

“Met de roadshow willen we verpleegkundigen bedanken voor hun dagelijkse toewijding en het werk dat ze de afgelopen jaren verrichtten. Het is vandaag meer dan ooit actueel om het beroep van verpleegkunde en de maatschappelijke meerwaarde ervan in de kijker te zetten.” Marc Koninckx, voorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen.

Positief imago ondanks tekort personeel

Ondanks het tekort aan verpleegkundigen, blijkt uit voorlopige resultaten van een Europees doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen dat mensen een positief beeld hebben van verpleegkundigen. Zo geeft 98% van de bevraagden aan een hoog of zeer hoog respect te hebben voor verpleegkundigen. Bovendien zou bijna de helft van de bevraagden (46,9%) hun kinderen aanmoedigen als ze verpleegkunde zouden willen studeren. Daar tegenover blijkt dat 70% verpleegkunde als een zwaar beroep beschouwt en 60% vindt het minder aantrekkelijk van voor de COVID-pandemie.

“Om de huidige en volgende generatie te enthousiasmeren voor een carrière in de verpleegkunde, is het noodzakelijk om het beroep een nieuw elan te geven. De voorlopige cijfers van het doctoraatsonderzoek tonen dat 68% van de bevraagden een beperkte of zeer beperkte kennis heeft over de functie-inhoud van verpleegkundigen. Enkel door het beroep van verpleegkundige op een positieve manier op de kaart te zetten, en de mogelijkheden en variëteit van dit mooie beroep te tonen, kunnen we een positieve verandering teweegbrengen.” Marc Koninckx, voorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen.

Constructieve voorstellen
Om die positieve verandering te bewerkstelligen, presenteerde de Algemene Unie van Verpleegkundigen acht constructieve voorstellen aan minister Vandenbroucke. Zo streeft de AUVB, onder andere, naar een sterker imago voor het verpleegkundig beroep, de erkenning van verpleegkunde als zwaar beroep, en het realiseren van een goede werk-privébalans.

“Verandering is noodzakelijk om het beroep van verpleegkundige opnieuw aantrekkelijk te maken en de waardering te geven dat het verdient. Onze actiepunten moeten zorgen voor een sterker imago van verpleegkunde, een daling in de werkdruk, en een betere werk-privébalans zodat verpleegkundigen het werk graag blijven doen en de instroom van zorgpersoneel ook in de toekomst verzekerd blijft”, aldus Marc Koninckx, voorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen.

“De voorbije jaren hebben ons zorgpersoneel en al onze verpleegkundigen enorme inspanningen geleverd. Meer nog, vaak zijn ze ver boven de limiet gegaan. En dat doen ze vandaag nog altijd. De Algemene Unie steekt hen op deze mooie manier een hart onder de riem en dat ligt me na aan hart, want de uitdaging is groot. Daarom volstaat alleen applaus of waardering niet. Een toegenomen zorgvraag vergt investeringen, ook in ons zorgpersoneel. Net daarom moeten we blijven investeren en hervormen in onze gezondheidszorg, zodat verpleegkundigen van vandaag én morgen kunnen doen waar ze voor opgeleid zijn en waar hun hart ligt: op een werkbare manier hoogstaande zorg verlenen aan anderen.” Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

70 jaar AUVB
Naast het vieren van de 70ste verjaardag van de AUVB, hoopt de VZW verpleegkundigen en leden te informeren over lopende acties en de belangrijkste wetswijzigingen binnen het beroep.

“De Algemene Unie van Verpleegkundigen zet zich al 70 jaar in om verpleegkundigen te verenigen en de belangen van de sector te vertegenwoordigen. Dat Manneken Pis zich vandaag in een verplegersuniform hult, is een mooie erkenning voor de inzet van verpleegkundigen.” Marc Koninckx, voorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen.

 

Artikels in kranten:

Manneken Pis in verpleeguniform om zorgpersoneel te danken – via https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230401_95657333

Manneken Pis eert zorgpersoneel en hult zich in verplegersuniform – via https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230401_95456246

Manneken Pis in verpleeguniform om zorgpersoneel te danken – via https://www.gva.be/cnt/dmf20230401_96113281

Manneken Pis in verpleeguniform om zorgpersoneel te danken – via https://www.hbvl.be/cnt/dmf20230401_95836727

Manneken Pis in verpleeguniform gehuld ter ere van verpleegkundigen tijdens corona – via https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/manneken-pis-revet-l-habit-d-infirmier-en-hommage-au-travail-des-soignants-durant-le-covid.html

Manneken Pis en infirmier en hommage aux efforts des soignants face au coronavirus – via https://www.rtbf.be/article/manneken-pis-en-infirmier-en-hommage-aux-efforts-des-soignants-face-au-coronavirus-11176769

Voici l’hommage du Manneken Pis au personnel soignant – via https://www.rtl.be/actu/regions/bruxelles/voici-lhommage-du-manneken-pis-au-personnel-soignant/2023-04-01/article/539174

Manneken Pis revêt l’habit d’infirmier en hommage au travail des soignants durant le Covid – via https://www.rtl.be/actu/belgique/politique/manneken-pis-revet-lhabit-dinfirmier-en-hommage-au-travail-des-soignants-durant/2023-04-01/article/539179

Pourquoi le Manneken Pis revêt l’habit d’infirmier – via https://www.7sur7.be/belgique/pourquoi-le-manneken-pis-revet-l-habit-d-infirmier~aa2cc1fc/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Manneken Pis revêt l’habit d’infirmier -via https://www.lesoir.be/504875/article/2023-04-01/manneken-pis-revet-lhabit-dinfirmier-photos

Le Manneken Pis en infirmier pour rendre hommage au travail des soignants pendant le Covid – via

https://www.lavoixdunord.fr/1310971/article/2023-04-01/le-manneken-pis-en-infirmier-pour-rendre-hommage-au-travail-des-soignants

Manneken Pis revêt l’habit d’infirmier en hommage au travail des soignants durant la crise du covid – via https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/2023/04/01/manneken-pis-revet-lhabit-dinfirmier-en-hommage-au-travail-des-soignants-durant-la-crise-du-covid-YOMMDYXP3VDVZM44EYQ3LVOZ74/

Manneken Pis in verpleeguniform gehuld ter ere van verpleegkundigen tijdens corona – via https://www.bruzz.be/samenleving/manneken-pis-verpleeguniform-gehuld-ter-ere-van-verpleegkundigen-tijdens-corona-2023-04

 

Manneken Pis is voor even verpleger: “Om het beroep en de opleiding te ondersteunen” – via https://www.hln.be/brussel/manneken-pis-is-voor-even-verpleger-om-het-beroep-en-de-opleiding-te-ondersteunen~a183c0ab/

„Manneken Pis“ erinnert an Leistung der Krankenpfleger – via „Manneken Pis“ erinnert an Leistung der Krankenpfleger – GrenzEcho


Eerste april 2023- allemaal in de Manneken Pis om 15u!

Eerste april 2023 allemaal in de Makken Pis om 15.00 uur!

AUVB legt morgen de laatste hand aan haar roadshow in de Kunstberg – Place de l’Albertina.
Van 10u tot 15u verwachten we velen van u om u te informeren over beroepsvereniging voor verpleegkundigen en hun missies. Kom en praat bij onder het genot van een goede koffie.
Om 15 uur verzamelen we ons rond Manneken Pis om samen de Roadshow af te sluiten door al onze verpleegkundigen en zorgkundigen collega’s te bedanken.


Save the date 25.04.2023 Memorandum

SAVE THE DATE

Opstelling Memorandum 2024 – Denkdag   Dinsdag 25.04.2023 | 09u00 – 17u00 |Diegem

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) organiseert op dinsdag 25 april 2023 voor de tweede maal een Denkdag over het memorandum. Het opzet is om het “Memorandum 2024” op te stellen en na te denken over de communicatie van de AUVB.

Deze dag is interactief en staat in het teken van uitwisselingen. Wie ingeschreven is, krijgt vooraf een aantal vragen ter voorbereiding van de workshops.

De dag vindt plaats in het Hotel ‘Van Der Valk’, Brussels Airport (7e verdieping, Culliganlaan 4b, te 1831 Diegem). Er wordt voorzien in simultaanvertaling en catering. Parkeerplaatsen zijn beschikbaar.

Al onze leden worden uitgenodigd om aan deze cruciale dag deel te nemen. Uw aanwezigheid is essentieel. Samen kunnen we de stem van de verpleegkundige laten horen.

Het Memorandum 2024

Met het oog op de verkiezingen van 2024 bereiden de politieke partijen hun verkiezingsprogramma voor. De AUVB wil de verpleegkunde hierin een plaats geven. We zullen samen de prioriteiten bepalen die we willen zien in de programma’s van onze politieke besluitvormers.

Tijdens de geplande workshop over de opmaak en de inhoud van het Memorandum 2024 zullen we de ideeën “out of the box” benaderen en de bestaande aandachtspunten herbekijken ten einde de klemtonen voor de komende legislatuur te bepalen die we nodig achten voor de verpleegkunde.

Communicatie AUVB

Een goede communicatie en informatie-uitwisseling zijn cruciaal om de stem van de verpleegkundige te laten horen. Deze communicatie moet aansluiten bij onze vastgestelde waarden: betrokken, proactief & vooruitziend, coherent en verenigd, een referentie, in alle onafhankelijkheid.

Deze workshop wordt georganiseerd om de interne en externe communicatie en uitwisseling van de AUVB te optimaliseren. We stellen ons huidige systeem van communicatie- en uitwisseling ter discussie en werken aan manieren om deze verder uit te werken, aan te passen en te wijzigen.

Op het programma

De dag is gepland van 9.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de dag zijn twee sprekers en 4 workshops gepland. Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Deelname aan de conferentie is gratis, maar inschrijven is verplicht. Er wordt voorzien in simultaanvertaling Frans-Nederlands. Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar.

De inschrijvingen worden afgesloten op dinsdag 18 april 2023.

Inschrijving hier


Roadshow Data & Plaatsen

Kom naar onze Roadshow.

 

2023 AUVB-UGIB-AKVB Roadshow Data & plaatsen NL

 

In Vlaanderen

Donderdag 23 maart Limburg

Hasselt WGK Prins: Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt
St.Truiden AZ St.Trudo: Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden

Vrijdag 24 maart Vlaams-Brabant

Leuven WZC De Wingerd: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven
Tienen RZ H.Hart: Kliniekstraat 45, 3300 Tienen
 

 

En Wallonie

Lundi 27 mars – Brabant-Wallon

Jolimont Hôpital de Nivelles: Rue Samiette 1, 1400 Nivelles
Ottignies Clinique St.Pierre: Avenue Reine Fabiola 9, 1340 Ottignies

Mardi 28 mars – Hainaut

Hornu Hôpital Epicura – site de Hornu: Route de Mons 63, 7301 Hornu
Charleroi Grand Hôpital De Charleroi: Grand Rue 3, 6061 Montignies-sur-Sambre

Mercredi 29 mars – Namur

Namur Place Louise Godin 15, Namur
Godinne Rue docteur Gaston Therasse 1, 5530 Yvoir

Jeudi 30 mars – Liège & Luxembourg

Liège Hôpital De La Citadelle: Boulevard du Douzième de Ligne 1, 4000 Liège
Bertrix Hôpital Vivalia: Route des Ardoisières 100, 6880 Bertrix

Vendredi 31 mars Liège & Luxembourg

Marche-en-Famenne Hôpital Princess Paola: Rue du Vivier 21, 6900 Marche-en-Famenne
Eupen St. Nikolaus-Hospital: Hufengasse 4-8, 4700 Eupen
 

 

Bruxelles – Brussel

Samedi 1er avril/ Zaterdag 1 april – Brussel

Brussel     Kunstberg / Manneken Pis

Mont des Arts / Manneken Pis


Roadshow AUVB-UGIB-AKVB

Beste collega, Beste student,
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) komt naar u toe!
Vanaf maandag 20 maart tot zaterdag 1 april 2023 trekken vrijwilligers van de AUVB doorheen de 10 provincies van België en Brussel-Hoofdstad. We willen informatie over de beroepsverenigingen voor verpleegkunde, over de koepelorganisatie en over het beroep van verpleegkundige dichter bij jullie, beoefenaars van de verpleegkunde brengen.
In Vlaanderen, waar u ook vertoeft, Brugge, Gent, Hasselt of Roeselare, …, u kunt ons ontmoeten om uw vragen te stellen!
Tijdens ons bezoek bieden we u informatie over de deontologische code voor verpleegkundigen, over onze voorstellen in het door de AUVB opgemaakte attractiviteitsplan voor de verpleegkunde, over de meerwaarde van lidmaatschap bij beroepsverenigingen voor het verpleegkundig beroep en we belichten het belang van de beroepsorganisaties voor de dagdagelijkse praktijk en voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
Ook zullen we ingaan op actuele vragen over verpleegkundige, zoals de Kwaliteitswet, de lopende discussies over de totstandkoming van een nieuw profiel voor verpleegkundigen, het bestaan en de standpunten van de Federale Raad voor verpleegkunde, de Technische Commissie voor verpleegkunde, enz.
Meer informatie vindt u op onze Facebookpagina Auvb- Ugib-Akvb en onze website www.auvb.be.
Deel de informatie! – Praat erover in je omgeving!
We kijken alvast uit naar uw aanwezigheid!!
Meer informatie over data en plaatsen:
Over de AUVB