Webinar ” informatie over de volledige implementatie van het IFIC loonmodel”

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) heeft organiseert een webinar over het IFIC: ” informatie over de volledige implementatie van het IFIC loonmodel” georganiseerd. 

Deze webinar had tot doel om de verpleegkundigen die aangesloten zijn bij onze leden beroepsorganisaties te informeren over het IFIC en de 100% ontplooiing hiervan.

Hieronder vindt u de details van het programma en een link naar de presentaties.

Het programma :

  • Voorzitterschap en moderatie van het webinar wordt opgenomen door de heer Adrien Dufour, woordvoerder van de AUVB
  • Strategisch loonbeleid IFIC door de heer Xavier Baeten, Professor in Verloning en Duurzaamheid aan Vlerick Business School
  • Presentatie van het IFIC door Mevrouw Veerle Van Roey – voorzitter IFIC, Mevrouw Lauriane Sable – directeur van IFIC, de heer David Lefebvre – voorzitter van de federale stuurgroep CP 330, de heer Gert Van Hees – ondervoorzitter van de federale stuurgroep CP 330
  • Toedracht van de heer Jan Bertels, vertegenwoordiger vanuit het kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  • IF/IC Point de vue des organisations professionnellesdoor De heer Yves Maules, verpleegkunde, secretaris van de AUVB en voorzitter van de Franstalige vereniging van spoedverpleegkundigen
  • Q&A

 

De video:


Webinar: Informatie over de volledige implementatie van het IFIC loonmodel

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) organiseert een webinar over het IFIC: ” informatie over de volledige implementatie van het IFIC loonmodel” dat zal plaatsvinden op 22 juni van 18:30 tot 20:30 uur.

Deze webinar heeft tot doel om de verpleegkundigen die aangesloten zijn bij onze leden beroepsorganisaties te informeren over het IFIC en de 100% ontplooiing hiervan.

We menen dat het belangrijk en zinvol is om de verpleegkundigen de kans te geven om zich voldoende te informeren. Aan de hand van het beschrijven van het proces en de fasen van het IFIC en de verschillende aandachtspunten van de stakeholders, willen we handvatten aanbieden om de individuele situatie van de deelnemende verpleegkundigen correct en objectief in te schatten

Het programma van het webinar:
In een eerste deel zullen de sprekers de aandachtspunten van het salaris model van het IFIC belichten.
Het tweede deel wordt opgevat als een debat met Q&A

• Voorzitterschap en moderatie van het webinar wordt opgenomen door de heer Adrien Dufour, woordvoerder van de AUVB
• Toedracht van een vertegenwoordiger van het IFIC
• Toedracht van een vertegenwoordiger vanuit het kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
• Toedracht van een vertegenwoordiger van de beroepsorganisaties
• Toespraak van een vertegenwoordiger van Human Resources
• Q&A

Praktische informatie :

Wanneer : Op dinsdag 22 juni 2021 van 18u30 tot 20u30.
Waarbij : Webinar via Zoom en Facebook live (via de AUVB-UGIB-AKVB Facebook pagina).
Hoe : De webinar is gratis met verplichte inschrijving (INSCHRIVING hier)

Simultane vertaling FR-NL is gepland voor het webinar (via de Zoom-toepassing, niet beschikbaar op Facebook)

Als u de antwoorden op uw vragen wilt, kunt u ze tijdens het webinar formuleren via Q&A.

Deze webinar zal worden opgenomen en live gestreamd en zal nadien via de website van de AUVB toegankelijk zijn. Door deel te nemen aan dit webinar gaat u akkoord met de opname- en reproductievoorwaarden.


Webinar : Normen en zorgkwaliteit in de woonzorgcentra

Normen en zorgkwaliteit in de woonzorgcentra: voorgestelde indicatoren voor opvolging en aanbevelingen

Dit onderzoek streeft ernaar nuttige kwaliteitsindicatoren vast te leggen voor de verpleegkundige praktijk in de woonzorgcentra, die relatief makkelijk te registreren zijn, maar die de instellingen niet zouden stigmatiseren naar gelang van hun bewonerspopulatie.

 

De resultaten van deze studie werden gepresenteerd tijdens het webinar dat op 7 juni 2021 door de AUVB werd georganiseerd.

Hieronder vindt u links naar documenten en video’s in verband met deze studie.

 

Samenvatting

De woonzorgcentra hebben de afgelopen jaren een aanzienlijke evolutie doorgemaakt. Hun functie is niet beperkt tot huisvesting, maar wordt steeds meer een zorgdienst voor personen met complexe medische aandoeningen die zowel verpleegkundige zorg als logistieke ondersteuning nodig hebben.

Het personeel is er volop bereid om kwaliteitsvolle zorg te verstrekken en bij te dragen tot de goede gezondheid van de bewoners, en bovendien nog voldoening te brengen in het dagelijkse leven. De huidige gezondheidscrisis heeft het belang blootgelegd van het werk dat wordt verricht in de instellingen en de behoefte aan meer middelen voor kwaliteitsvolle zorg.

Het begrip kwaliteit is zeer vaak gekoppeld aan subjectieve waarden en het is moeilijk om de kwaliteit van een instelling of de zorgkwaliteit in deze instelling te beoordelen. Het systematische gebruik van indicatoren wordt in vele landen steeds gangbaarder, want zo kan men de evolutie van de kwaliteit en de noodzakelijke investeringen in alle aspecten van de zorg opvolgen.

Dit onderzoek streeft ernaar nuttige kwaliteitsindicatoren vast te leggen voor de verpleegkundige praktijk in de woonzorgcentra.

Daartoe hebben we in de wetenschappelijke literatuur gezocht naar aanbevelingen met betrekking tot de opvolging van kwaliteitsindicatoren, de omkadering van het personeel en deugdelijk bestuur van residentiële instellingen voor ouderen. De resultaten werden voorgelegd aan een focusgroep van professionals met WZC-expertise om ze af te toetsen aan de Belgische context, aan de klinische praktijk in de rusthuizen en aan de behoeften van de professionals uit de zorgsector.

We kunnen besluiten dat het raadzaam is om gebruik te maken van indicatoren om zowel de kwaliteit als de omkadering van het personeel in een instelling op te volgen. Tevens is het belang gebleken van klinisch en hiërarchisch leiderschap in het beroep van verpleegkundige, van permanente vorming, en van de aanwezigheid van een mix van complementaire beroepen binnen een instelling.

De PPT gepresenteerd tijdens de webinar:2021 06 07 PPT webinar NORMEN EN ZORGKWALITEIT IN DE WOONZORGCENTRA

Toegang tot de samenvatting van de studie (24 p.): Normen en zorgkwaliteit in de woonzorgcentra: voorgestelde indicatoren voor opvolging en aanbevelingen

De volledige studie (114 p) : Normen en zorgkwaliteit in de woonzorgcentra :voorgestelde indicatoren voor opvolging en aanbevelingen (2021)

 

 

Greifen Sie auf die Zusammenfassung der Studie zu (24 S.): NORMEN UND QUALITÄT DER PFLEGE IN ALTEN- UND PFLEGEHEIMEN: VORSCHLÄGE VON INDIKATOREN FÜR DAS MONITORING UND EMPFEHLUNGEN

Komplette Studie ( 136 S) : Normen und Qualität der Pflege in Alten- und Pflegeheimen 2021


Verpleegkunde blijft een beroep in beweging

Bedank en proficiat voor wat jullie zijn, denken en realiseren

 

 

Deutsche Version

Nurses, A voice to lead (ICN)


Onze helden moeten zich ook kunnen opladen

De pandemie heeft meer dan ooit de essentiële rol van de verpleegkundigen in de gezondheidszorg aangetoond. Maar heeft tevens gewezen op de noden die zij hebben. Een studie van mei vorig jaar toonde aan dat 7 op de tien verpleegkundigen een risico op burn-out had. De situatie is sindsdien niet veel verbeterd. Vandaag is het dus bijzonder belangrijk om zorg te dragen voor hen. Dit digitale portaal is een concrete actie, die volledig in lijn ligt met de waarden en de missie van de AUVB.  Dit project helpt de zorgverleners om de zaken in handen te nemen, om op regelmatige manier, en voor wie er nood aan heeft zelfs een dagelijks, zorg te dragen voor zichzelf.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Verpleegkundige, op 12 mei, lanceren het farmaceutische bedrijf Takeda, HR & Well-being specialist Attentia en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België een nieuw digitaal portaal ter ondersteuning van het mentale welzijn van zorgverleners. Het portaal www.iklaadmeop.be bevat zowel wetenschappelijke omkadering als praktische tips en suggesties. Het is opgebouwd rond vier thema’s: slaaptekort, vermoeidheid, stress en emoties.

Naar het digitaal portaal : Ik laad me op

Perrsbericht: Onze helden moeten zich ook kunnen opladen


Jaarverslag 2020

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2020. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk. Door consequent vast te houden aan onze standpunten en waarden, hebben we kunnen wegen op de besluitvorming en op de publieke opinie rond het beroep en rond verpleegkunde.

Jaarverslag 2020


POWER TO CARE (maart 2021)

De druk op verzorgers, maatschappelijk werkers en mantelzorgers is nu al hoog en zal tijdens de nog meer zal toenemen tijdens de COVID-19-crisis. Het is nodig hun welzijn te meten om om een adequate follow-up van alle rode vlaggen te verzekeren.

De POWER TO CARE-enquête is de nationale opvolger van de ZorgSamen-barometer, uitgevoerd door de
KULeuven, waarvan vier edities plaatsvonden in Vlaanderen tussen april en oktober 2020. De eerste nationale
De eerste nationale POWER TO CARE-enquête vond plaats van 8 tot 15 december 2020. De tweede nationale enquête vond plaats van dinsdag 16 maart 2021 tot en met vrijdag 26 maart 2021.

Lees meer : (op dit moment alleen in het frans)

POWER TO CARE. L’enquête sur le bien-être des personnes et professionnels d’aide et de soin. Principaux résultats de la deuxième enquête nationale, mars 2021.


Jaarstatistieken met betrekking tot de beofenaars van gezondheidszorgberoepen in België

Federale Overheidsdienst, Volkgezondheid, Veiligheid van voedselketen en leefmilieu heeft de ” jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen 2020″ in België gepubliceerd.

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2020 en instroom 2020.
Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de gezondheidszorg, worden de jaarstatistieken opgesplitst volgens de gewesten en provincie van domicilie, per leeftijdscategorie en volgens het geslacht van de personen die op 31/12/2020 geregistreerd staan in de federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars. De gegevens omvatten de « voorraad » aan gezondheidszorgbeoefenaars die het beroep mogen uitoefenen, alsook de instroom voor het afgelopen jaar.
Als u meer gedetailleerde statistieken wenst van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen kan u het Excel-document van de jaarstatistieken raadplegen.

HWF STATAN 2020


112th General Assembly of the European Federation of Nurses Associations (EFN)

15 april 2021

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België is a member of EFN.

The EFN Members’ National Nurses Associations met online, on 15 April 2021, for the Spring EFN General Assembly, focusing on key points to take EFN EU lobby work further, and to get political results within the EU Institutions, especially in this difficult time of the COVID-19 crisis.

Ana Rita Cavaco, Ordem dos Enfermeiros President, welcomed the EFN Members to the General Assembly, stressing that “We are living turbulent times, the health situation across Europe is still extremely uncertain and delicate. The impact of the pandemic on the economy and society are unprecedented. Nurses are the backbone of all communities and with growing healthcare demands, we cannot allow the number of experienced nurses to continue to leave the profession. There is an urgent need to support and retain our current workforce. We need to make our voice heard and we need urgent actions from governments, including making improvements to pay and working conditions, and provide the appropriate mental health support to help them deal with the traumas of the past year.”

This was a good opportunity to share key information on the European Commission 2021 priorities and to emphasise the importance of following up the Action Plan of the European Pillar of Social Rights, to seize the opportunities for a healthy recovery post COVID-19, including the Multiannual Financial Framework 2021-2027 and the NextGenerationEU, also known as “Recovery Fund or Recovery Plan”, crucial instruments to build the resilience of the nursing workforce in the EU. Within this context of recovery, it is important to implement the EFN Workforce Matrix 3+1, which builds on the EU Directive 2013/55/EU and the EFN Competency Framework for General Care Nurses. The importance of qualified and competent nursing personnel is intrinsically linked to appropriate, safe and high-quality care for all patient and citizens in all health settings.

The EFN Members discussed and approved 3 key Policy Statements: on “Nurses’ Mentorship”, linked to the EFN EU Project QualMent; on the “Gender-Based Violence Against Nurses”; and one on “Nurses Co-Designing Artificial Intelligence Tools”. The involvement of EFN in 4 EU-funded projects as end-user partner is key to translate EFN Position Statements into frontline practice. The EFN is currently involved in QualMent, coming to end in September 2021; in 2 EHR H2020 projects InteropEHRate and Smart4Health; and IMMUNION, just launched, focusing on vaccination hesitance, linking to the work of the Coalition for Vaccination for Healthcare Professionals, of which EFN is a co-chair, together with CPME and PGEU.

The EFN Members also provided information on the possible gender or profession-based violence and/or discrimination that nurses may be experiencing at the national level. This valuable information is extremely important for the EFN to lobby the EU institutions, and in particular the European Commission, DG Justice, when they publish new funding and tender opportunities on EU Projects for tackling these issues, and make sure nurses are better prepared, protected and supported.

Finally, the EFN Members reaffirmed their dedicated commitment to ensuring that nurses’ united voice is heard at EU level and considered in the design of fit-for-purpose policies that affect the nursing profession. The Pact for Skills, especially digital skills, is an important EU action to build resilience. The COVID-19 pandemic still has an enormous impact across all layers of society. During such times of health crisis, it is vitally important to support frontline nurses, to respond to the challenges without compromising their safety and wellbeing, and to continue to encourage investment in the nursing workforce to combat the enormous shortages.


Veel gestelde vragen over AstraZeneca-vaccin

Als verpleegkundigen ben je bevoegd om te vaccineren. U krijgt vragen over het AstraZeneca-vaccin.
De FAQ kunnen u helpen ze te beantwoorden. De antwoorden werden geschreven/bekeken door Prof. Pierre Van Damme.

Voorbeelden van vragen:

  • Waarom kan het AstraZeneca-vaccin nu wel toegediend worden bij personen ouder dan 55 jaar, en een maand geleden niet?
  • Kan een persoon die al 1 keer werd ingeënt met het AstraZeneca-vaccin een tweede dosis krijgen met een ander vaccin?
    Ik heb de eerste dosis al gehad en ik twijfel over de tweede dosis. Is er een alternatief?

Voor meer informatie:

FAQ AZ QA in het Nederlands april 2021

FAQ AZ QA in het Frans april 2021
FAQ AZ QA in het Deutch april 2021
FAQ AZ QA in het Engels april 2021

 

Om verder te gaan, het gepubliceerde advies van het European Medicines Agency (EMA) over AsraZeneca op 7 april 2021 :  “AstraZeneca’s COVID-19 vaccine: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets