Studie van het KCE: meer verpleegkundigen

De AUVB zoekt constructief mee naar oplossingen!

Persbericht van de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB) naar aanleiding van de KCE-publicatie “Meer verpleegkundigen nodig in het Internationale Jaar van de Verpleegkundige”

BRUSSEL, 30 januari 2020 – Vandaag verscheen een persbericht vanuit het KCE en de KU Leuven met de boodschap dat de patiënt/nurse ratio te hoog ligt op de ziekenhuisafdelingen waar het onderzoek werd uitgevoerd. Het KCE stelt dat er meer verpleegkundigen nodig zijn in de ziekenhuizen en vraagt dat de overheid jaarlijks bijkomende middelen investeert en erop toeziet dat deze effectief worden gebruikt om het aantal patiënten per verpleegkundige te verlagen en dit op de diensten waar dit het meest nodig is. Verder zouden de ziekenhuizen een aantrekkelijke, veilige en aangename werkomgeving voor hun verpleegkundigen moeten creëren, en hen moeten ontheffen van taken waarvoor ze overgekwalificeerd zijn.

De resultaten geven aan dat er de afgelopen jaren vooral ingezet is op het verbeteren van de werkomstandigheden van de verpleegkundigen, maar er werd geen structureel beleid gevoerd om het aantal patiënten per verpleegkundige te doen dalen en de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen.

Deze studie geeft een belangrijk signaal naar de overheid om in te zetten op een betere bestaffing binnen de ziekenhuizen en daarmee te ijveren voor goede zorg en veiligheid voor de patiënten. Dit verhoogt in dezelfde beweging ook de attractiviteit van het beroep.

Belangrijk is om ook binnen andere zorginstellingen (vb ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg) en binnen de thuiszorg een betere bestaffing te realiseren.

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België is verheugd dat dit onderzoek haar standpunten nog eens bevestigt. De AUVB heeft eind vorig jaar alvast een werkgroep de opdracht gegeven om na te gaan welke initiatieven genomen kunnen worden om de attractiviteit van het verpleegkundig beroep te promoten.

De Algemene Unie der Verpleegkundigen heeft dit onderzoek mee ondersteund en opgevolgd. We vinden het positief dat het KCE de resultaten van dit onderzoek naar buiten brengt. De resultaten liegen er immers niet om… De AUVB wil alvast een constructieve en positieve bijdrage leveren.