De nieuwe ethische code van Medtech Europe – Gevolgen voor verpleegkundigen

In België kunnen gezondheidswerkers dankzij een strikt juridisch kader profiteren van sponsoring voor congressen van meer dan één dag, zolang het programma en de faciliteiten in overeenstemming zijn met de bestaande wetgeving.

Mdeon VZW, is door de Belgische Staat belast met het controleren van de ethische waarde en code en de naleving van de betrokken wetgeving. Dit gebeurt aan de hand van de analyse van de uitnodigingen en het programma van deze congressen. Indien het programma voldoet en conform is, bezorgt MDEON een visumnummer dat men tijdens het congres dient bij te houden en dient te tonen op vraag van een bevoegde instantie (in België is dit ‘het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten’ – ‘FAGG’).

Sponsoring is dus volledig legaal en geautoriseerd!

Aan de andere kant hebben ‘Medtech Europe Association’ en haar Belgische dochteronderneming ‘Be medtech’ onlangs een interne ethische code gepubliceerd die alle vormen van directe of indirecte sponsoring verbiedt. De maatregel wordt voor hun definitief op 1 januari 2021. Medtech is overkoepelt het merendeel van de fabrikanten van niet-farmaceutische gezondheidsproducten (verbandmiddelen, sondes, enz.).

Voor het verplegend beroep is dit een delicate beslissing, omdat het de beroepsgroep sponsoring ontneemt. Sponsoring biedt ons de financiële mogelijkheid om aan congressen deel te nemen en om op deze wijze permanente opleidingen te volgen. Aangezien de verpleegkundige geen voorschrijver is en enkel werkt met medische apparatuur, wordt het beroep van verpleegkundige zwaar getroffen door deze maatregel.

We kunnen alleen maar spijt hebben van deze beslissing. Medtech meldt ons dat dit noodzakelijk is in naam van een nodige ‘ethische reflectie’.
Ondertussen zoeken de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België en de aangesloten beroepsorganisaties naar oplossingen zodat we in de toekomst aan congressen kunnen blijven deelnemen.

Christian Thyse
Voorzitter Mdeon & vertegenwoordiger van de AUVB bij Mdeon

 

Hieronder kunt u de nieuwe ethische code van Medtech Europe downloaden:
MedTech Europe – Code of Ethical – Business Practice