Boodschap aan Vlaams Parlement

Boodschap aan Vlaams Parlement

Vanuit de Nederlandstalige kamer van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België samen met onze leden beroepsorganisaties voor verpleegkunde hebben we een video opgemaakt waarbij we een aantal belangrijke aspecten aanhalen en pleiten voor ingrijpende maatregelen binnen de woonzorgcentra in Vlaanderen.

We vragen aandacht voor:

  • een geëngageerd en toekomstgericht woonzorgbeleid vanuit Vlaanderen;
  • verduidelijking aangaande de structurele maatregelen die de Vlaamse overheid voor de zorgsector voorziet
  • een correcte en gelijkwaardige financiering voor alle verpleegkundigen of ze nu in een ziekenhuis als in een woonzorgcentrum tewerkgesteld zijn:
  • een valorisatie van een Corona-premie zoals minstens de consumptiecheque zoals deze die door de Federale overheid wordt voorzien voor zorgverleners
  • evenredigheid in facilitering en waardering van de opleidingen gespecialiseerde verpleegkundigen in Vlaanderen
  • het voorzien van een samenwerking met gespecialiseerde verpleegkundigen binnen de woonzorgcentra;
  • de expliciete mogelijkheid dat verpleegkundigen tewerkgesteld in een WZC zich kunnen organiseren en engageren binnen een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen zonder daarvoor afgestraft te worden of schrik te moeten hebben voor hun tewerkstelling;
  • maatregelen die de attractiviteit verhogen om het werk binnen een WZC met enthousiasme en engagement vol te houden

U vindt hierbij de link voor deze video: https://nabeeld.be/owncloud/index.php/s/sPSZTMjoR5B9YDE

We hopen en wensen dat u de boodschap van deze video integreert binnen een toekomstig en vooruitstrevend Vlaams zorgbeleid.

Met de meeste hoogachting


COVID nursing team readiness study Juin 2020

COVID nursing team readiness study Juin 2020

Près d’un quart des prestataires de soins utilisent trop peu de matériel de protection

Selon une étude menée par l’Université d’Anvers à la demande de l’Union Générale des Infirmiers de Belgique, la majorité des prestataires de soins disposent d’équipements de protection individuelle en suffisance. Cependant, le matériel n’est pas toujours utilisé conformément aux directives de Sciensano.

Communiqué de presse:  Lire la suite…

Infographic COVID nursing team readiness study (juin 2020) 

Malgré une meilleure disponibilité du matériel la bonne utilisation reste aléatoire. L’Union Générale des Infirmier de Belgique demande une ligne de conduite claire, identique pour tous et scientifiquement validé.


Rapport Annuel 2019

Rapport Annuel 2019

Le rapport annuel donne un aperçu des activités de l’UGIB en 2019. Une année au cours de laquelle l’UGIB a continué à travailler, grâce à ses membres, pour le développement de qualité de la profession et le bien-être au travail des infirmiers. En défendant constamment nos points de vue et nos valeurs, nous avons influencé le processus décisionnel et l’opinion publique sur la profession et les soins infirmiers. Vous pouvez lire le rapport annuel 2019 ici.

Rapport Annuel d’activité AUVB-UGIB-AKVB 2019.pdf