Boodschap aan Vlaams Parlement

Vanuit de Nederlandstalige kamer van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België samen met onze leden beroepsorganisaties voor verpleegkunde hebben we een video opgemaakt waarbij we een aantal belangrijke aspecten aanhalen en pleiten voor ingrijpende maatregelen binnen de woonzorgcentra in Vlaanderen.

We vragen aandacht voor:

  • een geëngageerd en toekomstgericht woonzorgbeleid vanuit Vlaanderen;
  • verduidelijking aangaande de structurele maatregelen die de Vlaamse overheid voor de zorgsector voorziet
  • een correcte en gelijkwaardige financiering voor alle verpleegkundigen of ze nu in een ziekenhuis als in een woonzorgcentrum tewerkgesteld zijn:
  • een valorisatie van een Corona-premie zoals minstens de consumptiecheque zoals deze die door de Federale overheid wordt voorzien voor zorgverleners
  • evenredigheid in facilitering en waardering van de opleidingen gespecialiseerde verpleegkundigen in Vlaanderen
  • het voorzien van een samenwerking met gespecialiseerde verpleegkundigen binnen de woonzorgcentra;
  • de expliciete mogelijkheid dat verpleegkundigen tewerkgesteld in een WZC zich kunnen organiseren en engageren binnen een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen zonder daarvoor afgestraft te worden of schrik te moeten hebben voor hun tewerkstelling;
  • maatregelen die de attractiviteit verhogen om het werk binnen een WZC met enthousiasme en engagement vol te houden

U vindt hierbij de link voor deze video: https://nabeeld.be/owncloud/index.php/s/sPSZTMjoR5B9YDE

We hopen en wensen dat u de boodschap van deze video integreert binnen een toekomstig en vooruitstrevend Vlaams zorgbeleid.

Met de meeste hoogachting