Gespecialiseerde verpleegkundigen: opleiding en erkenning
Advies van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (juni 2021)

In 2019 heeft Valérie Glatigny, minister van Hoger onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk onderzoek, Universitaire ziekenhuizen, Jeugdhulp, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, aan de Algemene Unie Der Verpleegkundigen van België (AUVB) gevraagd om een werkgroep (WG) op te zetten in de Federatie Wallonië-Brussel (FWB) met de volgende doeleinden:

  •  inzicht verschaffen in de verpleegkundige opleidingen (nadenken over de toekomst van de
   specialisaties);
  • ontzuiling van de structuren aan Franstalige kant (allemaal samenwerken);
  • nagaan of de opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen voldoen aan de behoeften
   in het veld (de behoeften aan opleidingen in de FWB op het gebied van verpleegkundige
   specialisaties doorspelen naar de federale minister van Volksgezondheid).

Het doel was om een federale beleidsnota over de opleiding van verpleegkundigen te kunnen voorleggen aan federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

De AUVB heeft meegewerkt aan de WG van de FWB. Vervolgens heeft ze een WG opgezet om vanuit het beroep een visie op de opleiding van gespecialiseerd verpleegkundige te geven.
Deze WG bestond uit leden die afgevaardigd werden vanuit de beroepsverenigingen aangesloten bij de AUVB. De gemandateerde leden hebben hun respectievelijke verenigingen geraadpleegd over de inhoud van de tekst, die representatief moet zijn voor alle Belgische verpleegkundigen.

 

Het volledig advis :Gespecialiseerde verpleegkundigen advis AUVB (juni 2021)