Projectoproep om de gezondheidsvaardigheden te versterken

De projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, is gericht naar organisaties uit het middenveld, (sociale) ondernemers, eerstelijnsprofessionelen, patiëntenverenigingen, e.a

Zij kiezen zorgvuldig op welk(e) niveau(s) ze willen ingrijpen om de gezondheidsvaardigheden te versterken. Ze maken die keuze in functie van de behoeften van hun doelgroep, de beschikbare middelen en de beschikbare competenties.

Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel kan u hier vinden.