Persbericht over het Wetsontwerp rond de Ziekenhuisnetwerken

Op 12 november 2018 bracht AUVB-UGIB-AKVB een persbericht uit omtrent het wetsontwerp voor de ziekenhuisnetwerken.
Dit wetsvoorstel bespreekt de wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft. Dit voorstel voorziet minimale vereisten op het vlak van bestuur, namelijk dat het locaal-regionaal klinisch ziekenhuisnetwerk over een eigen beheersorgaan dient te beschikken, evenals over een hoofdarts voor het eerder genoemde netwerk.

De voorzitter en een coördinator van het AUVB-UGIB-AKVB hebben de visie op het verpleegkundig beroep voorgesteld tijdens de hoorzitting van de commissie volksgezondheid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 6 november. De AUVB-UGIB-AKVB ondersteunt het principe van de klinische ziekenhuisnetwerken volgens een lokale, regionale en supranationale aanpak, met het oog op de rationalisering van de ziekenhuisstructuren, zoals voorgesteld in het wetsontwerp van minister Maggie De Block.

Echter, de AUVB-UGIB-AKVB vraagt dat het verpleegkundig beroep wordt vertegenwoordigd binnen de toekomstige ziekenhuisnetwerken en dit op gelijk niveau als de medische beroepssector; wij verwachten dat er bij de oprichting van deze klinische ziekenhuisnetwerken een verplichting komt om raden van lokale verpleegkundigen op te richten en dat een functie van “hoofdverpleegkundige voor het netwerk” in het leven geroepen word. De verpleegkundige raad van het lokaal-regionaal klinisch ziekenhuisnetwerk evenals de hoofdverpleegkundige van het netwerk moeten over dezelfde prerogatieven beschikken als de medische raad en de hoofdarts van het netwerk.

Wij verwachten eveneens dat in het toekomstig wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat betreft het klinisch netwerken tussen de ziekenhuizen, de term “medisch” systematisch vervangen wordt door de termen “medisch en verpleegkundig” en dat de term “medische raad” wordt vervangen door “medische en verpleegkundige” raad.

Niet de structuren maar wel de kwaliteit, kwalificatie en competentie van de betrokken gezondheidswerkers maken de kwaliteit van de zorg uit.

U kan het volledige persbericht hier raadplegen