Nieuwe Wet rond Kwaliteitsvolle Zorg

Minister van volksgezondheid Maggie De Block wil met een hervorming kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg voor de patiënt garanderen. Zorgverleners zullen moeten voldoen aan minimale kwaliteitscriteria ongeacht hun werklocatie, of ze nu actief zijn in het ziekenhuis, binnen een privépraktijk of bij de patiënt thuis.
Volgende maatregelen kaderen in het voorontwerp van de nieuwe kwaliteitswet: Zo zullen zorgverleners moeten aantonen dat zij daadwerkelijk bekwaam zijn voor de zorg die zij aan patiënten verstrekken. Indien er een wachtsysteem van kracht is, dienen de zorgverleners hieraan deel te nemen teneinde een permanentie te verlenen aan de patiënt. Er komt eveneens een centraal register waarin staat wie welke zorg aanbiedt, en met welke andere zorgverleners er samengewerkt wordt. Dit register wordt dan toegankelijk voor zowel zorgverleners als patiënten.

Met een dynamische portfolio kunnen zorgverleners aantonen dat ze zich voortdurend bijscholen, om de kwaliteitsgarantie verder uit te bouwen. Daarnaast komt er een duidelijke omschrijving van wat een patiëntendossier minimaal moet inhouden. De regels rond de toegang tot het patiëntendossier worden ook verduidelijkt.

Welke federale commissie zal toezien op naleving van de kwaliteitsvereisten, moet nog op punt worden gezet.
Bron: maggiedeblock.be