CONTACT

VVIZV
Postbus 5
9300 Aalst
Tel.: 0468/22 51 15
info@vvizv.be
www.vvizv.be

VVIZV

De Vlaamse Vereniging van Intensieve Zorgen Verpleegkundigen werd in 1983 opgericht nadat veelvuldige informele contacten de nood aan een georganiseerde samenwerking hadden aangetoond.

In het bestuur streven we een vertegenwoordiging na van verpleegkundigen uit alle provincies van Vlaanderen, tewerkgesteld in diverse takken van het intensievezorgenlandschap. Zowel de praktiserend verpleegkundige als de verpleegkundig manager, het verpleegkundig onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek hebben een plaatsje in onze vereniging. Door deze verschillende invalshoeken hebben en houden we voeling met al onze leden en blijft onze visie op de wereld van intensieve zorgen ruim.

Onze voornaamste doelstellingen:

  • Organiseren van erkende permanente vorming
  • Informatieverstrekking en -uitwisseling aan/tussen intensievezorgenverpleegkundigen
  • Stimuleren en ondersteunen van onderzoek voor en door intensievezorgenverpleegkundigen
  • Promoten van kwaliteitsnormen en behartigen van de beroepsbelangen van onze leden