FRV advies Zorgassistent

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft op maandag 26 februari haar advies met betrekking over  Het Beroeps- en competentieprofiel van de zorgassistent ‘ gepubliceerd op de website van de FOD Volksgezondheid. Dit advies werd goedgekeurd door de Federale Raad voor Verpleegkunde tijdens de vergadering van 4 juli 2017 en van 6 februari 2018*.

U kunt dit advies terugvinden viade volgende link:

http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-overlegorgaan/raden/federale-raad-voor-verpleegkunde

 

Met hartelijke groeten