Enquête werkdruk & werklast

Ondanks hoge werkdruk & onderbezetting vinden verpleegkundigen hun werk uitdagend.

  • 95% van de verpleegkundigen vinden het beroep gemiddeld tot extreem uitdagend en 61% zijn tevreden met hun werksituatie
  • 82.1% vindt dat de werkvloer onderbezet is, terwijl 82.9% spreekt van een hoge werkdruk
  • Een grote meerderheid van de verpleegkundigen (96.5%) wil in de sector aan de slag blijven, en 75% ziet de toekomst zeker niet negatief in

Brussel, 30 november 2017 – Vandaag start het congres rond de toekomst van de verpleegkunde in België (“The Future of Nursing”), en die ziet er volgens de verpleegkundigen gunstig uit. De Belgische verpleegkundigen zijn tevreden met hun job en kijken positief naar de toekomst. Dat staat in een bevraging uitgevoerd door de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB) bij 2822 verpleegkundigen in ons land. De ondervraagden zeggen wel dat de werkdruk zeer hoog ligt en ze in het algemeen onderbezet zijn, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van de zorg & de patiëntveiligheid.

Hoge betrokkenheid 

Verpleegkundigen doen hun job graag, zo blijkt uit de bevraging. Het merendeel van de ondervraagden (95%) vindt dat ze een uitdagend beroep hebben, en willen vooral aan de slag blijven in hun sector (96.5%).

Wouter Decat, coördinator bij AUVB-UGIB-AKVB: “Als overkoepelende beroepsorganisatie voor verpleegkundigen peilen we naar de bevindingen van onze collega’s in het werkveld. Dat zoveel respondenten hun job graag doen, is geen verrassing. Verpleegkundige is een schitterend beroep omdat je zeer dicht bij de patiënt en zijn ziekte komt, en naast medische aspecten ook kan inzetten op psychologische en sociale factoren.
Dan maak je als verpleegkundigen een verschil voor de patiënt. Maar ook de werkdruk komt uit deze bevraging duidelijk naar voor. ” Ongerustheid 

Hoewel driekwart van de ondervraagden (75%) de toekomst zeker niet negatief inziet, leeft er wel ongerustheid. De werkdruk ligt (te) hoog (82.9%), en onderbezetting is de regel (82.1%), aldus de bevraagde verpleegkundigen. En dat zorgt voor veel stress.

Kelly Sabbe, verpleegkundige en onderzoeker aan de UAntwerpen die AUVB-UGIB-AKVB hielp met het onderzoek: “Volgens de ondervraagde verpleegkundigen zelf ligt die werkdruk vooral aan het geringe aantal personeelsleden op het werk, maar ook de taakverdeling en communicatie
binnen het team worden als oorzaken naar voren geschoven. Opmerkelijk is nog dat het overgrote deel van de respondenten vrouwen waren en dat zij de werkdruk minder hoog ervaren dan hun mannelijke collega’s.”

Uit het onderzoek bleek verder dat er nood is aan meer verpleegkundigen op de werkvloer. Jonge studenten worden klaarblijkelijk afgeschrikt door de werkdruk, ondanks de positieve invulling die aan het beroep wordt gegeven door mensen in de praktijk. Het is essentieel dat in de toekomst de kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft door meer en beter opgeleide verpleegkundigen, en dit in alle sectoren van de gezondheidszorg.

Over de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB) 

AUVB-UGIB-AKVB verenigt, vertegenwoordigt en verdedigt het beroep van verpleegkundige in België. Ze overkoepelt 43 verschillende verpleegkundige beroepsorganisaties, in de drie landstalen en over verschillende competenties en specialisaties heen. AUVB-UGIB-AKVB werd opgericht in 1952 en vertegenwoordigt tot op vandaag de circa 156.000 actieve verpleegkundigen in ons land.

Over de enquête van AUVB-UGIB-AKVB 

Deze enquête werd uitgevoerd in juli 2017 bij 2822 verpleegkundigen over geheel België. Medewerkers van de Universiteiten van Antwerpen en Hasselt hielpen bij de verwerking en analyse van de gegevens.  Ongeveer 63% van de respondenten kwam uit het Vlaams Gewest, 27% kwam uit het Waals Gewest en bijna 10% uit het Brussels Gewest. Bij 65% was de hoofdtaal Nederlands, bij 32% Frans en een minderheid van circa 2% Duitstalig. Meer dan drie vierde van de respondenten was tewerkgesteld in stedelijk gebied. Op basis van de resultaten is het mogelijk om een betrouwbaar beeld te schetsen van de ervaren werkdruk bij de respondenten.

Media:

“Nieuwsblad.be”: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171130_03216432
“Mediplanet”: http://www.mediplanet.be/nl/doccheck?destination=DCECbm9kZS81Mzg0Nw%3D%3D
“Metro” 01 december 2017: Hoge werkdruk ontmoedigt verpleegkundigen niet
Tijdschrift voor Geneeskunde (Persberichten): http://www.tvg.be/#