Eerstelijnsorganisaties en Minister Vandeurzen geven Samenwerking rond Medicatieschema een Duw in de Rug

Op 14 november 2018 overhandigden enkele koepelorganisaties uit de eerste lijn een visienota aan de minister. Het gaat om éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor de gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging, eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenforum.

In deze nota wordt ingegaan op de rol van de huisarts, (huis)apotheker, thuisverpleegkundige en patiënt in het proces rond delen en beheren van een medicatieschema. De eerstelijnsorganisaties en het Agentschap Zorg en Gezondheid geven met deze nota het signaal dat zij zich blijvend willen inzetten om gegevensdeling onder zorgverleners op verschillende manieren te faciliteren.
Dhr. H. Van Gansbeke (NVKVV) en Mevr. C. Van Cante (Mederi), beide via hun respectievelijke organisaties lid van AUVB-UGIB-AKVB, waren aanwezig bij deze overhandiging.

De volledige nota met bijhorende slides kan u hier lezen