Deontologische code

De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft de deontologische Code voor de Belgische verpleegkundigen herwerkt. In november 2017 werden twee documenten goedgekeurd. Er is een nieuwe herwerkte deontogische code en een advies  betreffende  de opportuniteit van een systeem voor regulering van de deontologie van de beoefenaars van de verpleegkunde

Beide documenten werden op de website van de FRV geplaatst en kunt u terugvinden via de onderstaande linken:

http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-overlegorgaan/raden/federale-raad-voor-verpleegkunde
http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/deontologische_code_voor_de_belgische_verpleegkundigen_0.pdf

 

Met vriendelijke groeten