AUVB

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doet een oproep tot studievoorstellen

Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2017 voor. Iedereen, zowel privé personen als organisaties en instellingen met interesse in de gezondheidszorg, kan een voorstel voor een studie indienen.

De voorstellen kunnen worden ingediend door middel van een online formulier op de KCE-website dat vóór 07 september 2016 om middernacht (nacht van woensdag op donderdag)  bij het KCE moet worden ingediend.

De toelatings-en selectiecriteria kunnen worden geraadpleegd op de KCE website.