Advies van de FRZV m.b.t. het BFM onderdeel B4/B9 (IFIC)

Op 30 Januari 2020 heeft de Federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen een advies betreffende het BFM onderdeel B4/B9 (IFIC) gepubliceerd.

U kunt het document hier downloaden:
frzv_d_503-2_-_advies_bfm_-_onderdeel_b4-b9

En op de website van de FOD Volksgezondheid – FRZV:
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/frzv-d-503-2-advies-van-de-frzv-mbt-het-bfm-onderdeel-b4b9