Advies FRV

De Federal Raad voor Verpleegkunde (FRV) Advies betreffende het functiemodel voor de verpleegkundige zorg van de toekomst ;

De Federale Raad voor Verpleegkunde heeft tot taak aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid, op diens verzoek of op eigen initiatief, advies te verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de verpleegkunde, meer bepaald betreffende de uitoefening van de verpleegkunde en de kwalificatie hiertoe.

De Federale Raad voor Verpleegkunde kan ook de Minister bevoegd voor Volksgezondheid en de overheden van de gemeenschappen, bevoegd inzake onderwijs, op hun verzoek of op eigen initiatief, advies verstrekken over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de studies en de opleiding van de in artikel 45 bedoelde personen.

Hieronder vindt u 5 profielen en het functiemodel voor de verpleegkundige zorg van de toekomst : http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/frv-201701-advies-betreffende-het-functiemodel-voor-de-verpleegkundige-zorg-van-de

Advies van de FRV:

  • Advies 2017 01 A&B de verpleegkundige zorg van de toekomst: toelating om uit te oefenen en studies en opleiding

Bijlagen:

 

Met vriendelijke groeten
De coordinatieteam van AUVB-UGIB-AKVB