CONTACT

BVVS
C. Heymanslaan 10
9000 Gent
Tel.: 09/332 59 24
bvvs.abipa@gmail.com
www.bvvs.be

BVVS

Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten werd opgericht in april 2016.

De verpleegkundig specialist is een academisch opgeleid klinisch expert met competenties in educatie, adviseren, coaching, onderzoek en leiderschap.

Verpleegkundig specialisten (VS) zijn werkzaam in verschillende domeinen zoals de acute en chronische zorg, eerste lijn- en geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn actief binnen pathologie specifieke domeinen zoals oncologie, diabetes, hartfalen en binnen bepaalde zorgdomeinen zoals pijn, wondzorg en palliatieve zorg.
Patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg is de uitdaging voor de VS. Daarvoor werkt de VS nauw samen met artsen, verpleegkundigen, paramedici en het management. Kenmerkend voor verpleegkundig specialisten is autonomie en flexibiliteit om tegemoet te komen aan de wisselende noden van patiënten en de toenemende complexiteit in de gezondheidszorg.
De verpleegkundig specialist werkt aan zorginnovatie en professionalisering van de verpleegkunde door doorgedreven specialisatie en de inzet van competenties die verder reiken dan de ‘reguliere’ verpleegkunde.
Om de groep van verpleegkundig specialisten te ondersteunen in de uitoefening van hun taken wordt de Belgische Vereniging van Verpleegkundig Specialisten (BVVS) opgericht.

​De doelstellingen van de BVVS zijn:

  1. Het functie- en competentieprofiel van de VS omschrijven.
  2. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VS vastleggen in een wetgevend kader.
  3. De rol en de meerwaarde van de VS verduidelijken.
  4. Als gesprekspartner voor de overheid en andere instanties fungeren.
  5. De outcome van de VS evalueren.
  6. Professionalisering en innovatie in de zorg realiseren.
  7. Vorming aanbieden en kennisnetwerken uitbouwen.
  8. De samenwerking met universiteiten en opleidingsinstituten optimaliseren.

​Bron: bvvs.be