KONTAKT

NVKVV
Vergote Square 43
1030 Brussel
Tél.: 02/732 10 50
info@nvkvv.be
www.nvkvv.be

NVKVV

Het NVKVV vzw is een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verpleeg- en ziekenhuisassistenten.

NVKVV vzw staat initieel voor Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen en is sinds 1959 een vzw. Sinds oktober 2015 staat het NVKVV vzw voor Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen.

Het NVKVV vzw

 • informeert en adviseert verpleegkundigen over sociale en juridische knelpunten en over de verschillende aspecten van hun beroep;
 • verdedigt de belangen van verpleegkundigen bij de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap;
 • ijvert voor het statuut en de positie van verpleegkundigen;
 • werkt samen met diverse partners in de gezondheidszorg;
 • overlegt met andere beroepsorganisaties

Neemt de christelijke waarden mee als uitgangspunt in denken en handelen maar profileert zich in dit perspectief als uitdrukkelijk pluralistisch.

Het NVKVV vzw heeft:

 • Meer dan 8000 leden
 • 16 regionale netwerken in Vlaanderen en Brussel
 • Werkgroepen voor 19 verschillende specialisaties
 • 30-tal vormingscursussen per jaar verspreid over heel Vlaanderen en Brussel, inclusief onze nauwe samenwerking met CVO Lethas voor de kaderopleiding
 • Jaarlijks: Week van verpleegkundigen in het Kursaal van Oostende,
 • Colloquium ICT en gezondheidszorg in de Montil te Affligem, Diabetessymposium in het ICC Gent
 • Tijdschriften: maandelijks het vakblad “Nursing” met nieuws uit Vlaanderen, actuele artikels en informatie over onze organisatie. En een halfjaarlijks magazine “Carrière” specifiek voor studenten.
 • Maandelijkse digitale nieuwsbrief: NVKVVdirect
 • Vertegenwoordiging en verdediging van de verpleegkundige belangen in 41 raden en commissies op federaal en gemeenschapsniveau, waaronder ook de erkenningscommissies voor alle bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden
 • Een juridische adviesgroep die op specifieke vragen van de leden een antwoord op maat formuleert en voorstellen uitwerkt die wetgeving en praktijk in het belang van het verpleegkundig beroep en vroedkunde ondersteunen
 • Stichtend lid van de Vlaamse Verpleegunie en de AUVB (Algemene Unie van Verpleegkundigen van België), waar de Nederlandstalige kamer AUVB een onderdeel van is
 • Dicht de kloof tussen wetenschap en praktijk door gratis toegang tot Cebam Digital Library for Health